จังหวัดอุตรดิตถ์ (Uttaradit Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (Mueang Uttaradit District)

ตำบลท่าอิฐ (Tha It)
– วัดกลาง
– วัดเกษมจิตตาราม
– วัดคลองโพธิ์
– วัดท่าถนน
– วัดท้ายตลาด
– วัดธรรมาธิปไตย
– วัดไผ่ล้อม
– วัดหนองผาสันติการาม
– วัดใหญ่ท่าเสา
ตำบลท่าเสา (Tha Sao)
– วัดดอยท่าเสา
– วัดนาโป่ง
– วัดแนวคีรี
– วัดอรัญญิการาม
ตำบลบ้านเกาะ (Ban Ko)
– วัดคุ้งวารี
– วัดทองเหลือ
– วัดป่าเซ่า
– วัดหนองคันธมาศ
– วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
ตำบลป่าเซ่า (Pa Sao)
– วัดทุ่งเศรษฐี
– วัดบุ่งวังงิ้ว
– วัดหนองกลาย
– วัดหมอนไม้
ตำบลคุ้งตะเภา (Khung Ta phao)
– วัดคุ้งตะเภา
– วัดป่ากล้วย
– วัดป่าสักเรไร
– วัดหนองปล้อง
– วัดหาดเสือเต้น
– วัดใหม่เจริญธรรม
ตำบลวังกะพี้ (Wang Ka phi)
– วัดท่าทอง
– วัดวังกะพี้
– วัดวังโป่ง
ตำบลหาดกรวด (Hat Kruat)
– วัดดงช้างดี
– วัดทับใหม่
– วัดเนินโพธิ์
– วัดไผ่ใหญ่
– วัดวังหมู
ตำบลน้ำริด (Nam Rit)
– วัดจอมคีรี
– วัดชายเขา
– วัดน้ำริดใต้
– วัดน้ำริดเหนือ
ตำบลงิ้วงาม (Ngio Ngam)
– วัดเขาแก้ว
– วัดงิ้วงาม
– วัดปากฝาง
– วัดวังขอน
– วัดศรีธาราม
– วัดใหม่ช่องลม
ตำบลบ้านด่านนาขาม (Ban Dan Na Kham)
– วัดด่านนาขาม
– วัดปางต้นผึ้ง
– วัดแม่เฉย
– วัดหน้าฝาย
– วัดห้วยกั้ง
– วัดห้วยฮ้า
ตำบลบ้านด่าน (Ban Dan)
– วัดกุมภีล์ทอง
– วัดคุ้งยาง
– วัดเด่นด่าน
– วัดประชาธรรม
– วัดสามัคยาราม
ตำบลผาจุก (Pha Chuk)
– วัดคลองนาพง
– วัดเด่นกระต่าย
– วัดผาจักร
– วัดผาจุก
– วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
– วัดม่อนหินขาว
– วัดสุวรรณคีรี
ตำบลวังดิน (Wang Din)
– วัดเขาผึ้ง
– วัดเทพนิมิตรจอมคีรีธรรม
– วัดยางจุ้ม
– วัดยางโทน
– วัดวังดิน
– วัดหนองป่าไร่
ตำบลแสนตอ (Saen To)
– วัดเกาะเรไร
– วัดดอยแก้ว
– วัดสิงห์ศรีสว่าง
ตำบลหาดงิ้ว (Hat Ngio)
– วัดช่องลม
– วัดนาน้อย
– วัดวังแดง
– วัดห้วยโปร่ง
– วัดหาดงิ้ว
ตำบลขุนฝาง (Khun Fang)
– วัดขุนฝาง
– วัดเหล่าป่าสา
ตำบลถ้ำฉลอง (Tham Cha long)
– วัดวังถ้ำ
– วัดห้วยฉลองราษฎร์บำรุง

2. # อำเภอตรอน (Tron District)

ตำบลวังแดง (Wang Daeng)
– วัดดอยสวรรค์
– วัดถาวรสามัคคีธรรม
– วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น
– วัดพิกุลทอง
– วัดวังแดง
– วัดวังแดงหมู่สอง
– วัดวังหิน
– วัดศรัทธาพร
– วัดสัจจาราษฎร์บำรุง
– วัดใหม่เยาวชน
ตำบลบ้านแก่ง (Ban Kaeng)
– วัดชำทอง
– วัดบ้านแก่งใต้
– วัดป่าปทีปาราม
– วัดพงสะตือ
– วัดมงคลนิมิตร
– วัดหมู่ห้าสามัคคี
ตำบลหาดสองแคว (Hat Song Khwae)
– วัดคลึงคราช
– วัดไผ่สว่างสามัคคีธรรม
– วัดหาดสองแคว
– วัดแหลมคูณ
ตำบลน้ำอ่าง (Nam Ang)
– วัดไชยมงคล
– วัดดอยแก้ว
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดศรีพุทธโคดม
– วัดศรีสะอาด
– วัดหลวงป่ายาง
ตำบลข่อยสูง (Khoi Sung)
– วัดข่อยสูง
– วัดไผ่ลูกช้าง
– วัดสักลาย
– วัดแหลมทอง

3. # อำเภอท่าปลา (Tha Pla District)

ตำบลท่าปลา (Tha Pla)
– วัดท่าปลา
– วัดน้ำคอม
– วัดน้ำสิงห์ใต้
– วัดน้ำสิงห์เหนือ
– วัดเนินสวน
– วัดเนินสว่าง
– วัดสิงห์คอมพัฒนา
– วัดห้วยเลิศ
– วัดหาดลั้ง
ตำบลหาดล้า (Hat La)
– วัดตีนดอย
– วัดนาโห้ง
– วัดเบญจมาราม
– วัดหาดไก่ต้อย
ตำบลผาเลือด (Pha Lueat)
– วัดซำบ้อ
– วัดประชานิมิต
– วัดผาเต่า
– วัดผาเต่าบำรุง
– วัดผาเลือด
ตำบลจริม (Cha rim)
– วัดท่าแฝก
– วัดน้ำปึง
– วัดประชาธรรม
– วัดปากลี
– วัดเสกษนาราม
– วัดห้วยต้าใต้
– วัดห้วยอ้อย
– วัดหาดสองแคว
ตำบลน้ำหมัน (Nam Man)
– วัดจริม
– วัดน้ำหมัน
– วัดวังหัวดอย
ตำบลท่าแฝก (Tha Faek)
– วัดงอมถ้ำ
– วัดป่ากั้ง
ตำบลนางพญา (Nang Pha ya)
– วัดน้ำพร้า
– วัดห้วยต้าเหนือ
ตำบลร่วมจิต (Ruam Chit)
– วัดเนินสิงห์
– วัดหนองโบสถ์
– วัดหนองย่ารำ
– วัดหาดล้าใต้
– วัดหาดล้าเหนือ

4. # อำเภอน้ำปาด (Nam Pat District)

ตำบลแสนตอ (Saen To)
– วัดช่องลม
– วัดชัยชนะพล
– วัดชุมพล
– วัดต้นตะคร้อ
– วัดทรายมูล
– วัดปากปาด
– วัดไผ่ล้อม
– วัดพรหมประสิทธิ์
ตำบลบ้านฝาย (Ban Fai)
– วัดโคกทรายขาวสามัคคี
– วัดต้นตาล
– วัดประชาสวรรค์
– วัดโพธิ์หย่อน
– วัดภูเงินวนาราม
– วัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย
– วัดส่องแดด
ตำบลเด่นเหล็ก (Den Lek)
– วัดนาน้ำพาย
– วัดปากห้วยแค
– วัดโพนร้อง
– วัดลานชุม
ตำบลน้ำไคร้ (Nam Khrai)
– วัดนากล่ำ
– วัดน้ำไคร้
– วัดวังผาชัน
– วัดห้วยน้ำไหล
– วัดห้วยแมง
ตำบลน้ำไผ่ (Nam Phai)
– วัดโพนทัน
– วัดโพนสว่าง
– วัดห้วยคอม
– วัดห้วยเนียม
ตำบลห้วยมุ่น (Huai Mun)
– วัดห้วยมุ่น

5. # อำเภอฟากท่า (Fak Tha District)

ตำบลฟากท่า (Fak Tha)
– วัดกกต้อง
– วัดนาไพร
– วัดนาหน่ำ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนธาตุ
– วัดฟากนา
– วัดวังขวัญ
ตำบลสองคอน (Song Khon)
– วัดโพธิ์เตี้ย
– วัดโพนดู่
– วัดวังกอง
– วัดห้วยไข่เขียด
– วัดห้วยสูน
– วัดห้วยใส
ตำบลบ้านเสี้ยว (Ban Siao)
– วัดบ้านลุ่ม
– วัดผาโปด
– วัดมหาธาตุ
– วัดวังอ้อ
– วัดห้วยลึก
– วัดหัวทุ่ง
ตำบลสองห้อง (Song Hong)
– วัดนาแซง
– วัดนาไร่เดียว
– วัดบ้านเดิ่น
– วัดโพนลาน
– วัดสองห้อง

6. # อำเภอบ้านโคก (Ban Khok District)

ตำบลบ้านโคก (Ban Khok)
– วัดโคกเหนือ
– วัดโคกใหม่
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดห้วยครั่ง
ตำบลม่วงเจ็ดต้น (Muang Chet Ton)
– วัดจอมแจ้ง
ตำบลนาขุม (Na Khum)
– วัดนาขุม
– วัดห้วยเหล่า
ตำบลบ่อเบี้ย (Bo Bia)
– วัดบ่อเบี้ยวนาราม

7. # อำเภอพิชัย (Phichai District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดคลองละวาน
– วัดนางลิง
– วัดมหาธาตุ
– วัดวังพะเนียด
– วัดหน้าพระธาตุ
ตำบลบ้านดารา (Ban Dara)
– วัดบ้านเกาะ
– วัดบ้านดารา
– วัดโพธิ์ดาราราม
– วัดวังสะโม
– วัดวังสัมโม
ตำบลไร่อ้อย (Rai Oi)
– วัดคลองละมุง
– วัดท่าดินแดง
– วัดไร่อ้อย
– วัดวังตอ
– วัดวังผักรุง
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
ตำบลท่าสัก (Tha Sak)
– วัดชำตก
– วัดชำสอง
– วัดชำหนึ่ง
– วัดเต่าไห
– วัดประชาศรัทธาธรรม
– วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม
– วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส
ตำบลคอรุม (Kho Rum)
– วัดกองโค
– วัดขวางชัยภูมิ
– วัดคลองกล้วย
– วัดบางนา
– วัดป่าแต้ว
– วัดราษฎร์ประดิษฐ์
– วัดเอกา
ตำบลบ้านหม้อ (Ban Mo)
– วัดท่าไม้เหนือ
– วัดบึงสัมพันธ์
– วัดโพธาราม
– วัดโรงม้า
ตำบลท่ามะเฟือง (Tha Ma fueang)
– วัดดอกไม้
– วัดป่ากะพี้
– วัดศรีจำปาศักดิ์
ตำบลบ้านโคน (Ban Khon)
– วัดคลองกะพั้ว
– วัดเด่นกระต่าย
– วัดหาดกำแพง
ตำบลพญาแมน (Pha ya Maen)
– วัดเกาะวารี
– วัดทุ่งป่ากระถิน
– วัดบ้านขอม
– วัดบ้านดง
– วัดบุพพาราม
– วัดพระยาปันแดน
ตำบลนาอิน (Na In)
– วัดนาอิน
– วัดฟากบึง
ตำบลนายาง (Na Yang)
– วัดเขาดินสุวรรณบาท
– วัดคีรีวงกต
– วัดนาคะนึง
– วัดนายาง
– วัดนาอิซาง
– วัดหลักร้อย

8. # อำเภอลับแล (Laplae District)

ตำบลศรีพนมมาศ (Si Pha nom Mat)
– วัดป่ายาง
– วัดโพธิ์ล้อม
– วัดม่อนปรางค์
– วัดเสาหิน
ตำบลแม่พูล (Mae Phun)
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนค่า
– วัดปทุมคงคา
– วัดผักราก
– วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
– วัดหัวดง
ตำบลนานกกก (Na Nok Kok)
– วัดนานกกก
ตำบลฝายหลวง (Fai Luang)
– วัดเจดีย์คีรีวิหาร
– วัดดอนสัก
– วัดดอยมูล
– วัดท้องลับแล
– วัดทุ่งเอี้ยง
– วัดโพธิบัลลังก์
– วัดม่อนพัฒนาราม
– วัดใหม่เชียงแสน
ตำบลชัยจุมพล (Chai Chum phon)
– วัดไชยจุมพล
– วัดดอนไชย
– วัดนาทะเล
– วัดน้ำใส
– วัดม่อนนางเหลียว
– วัดร่มโพธิญาณ
– วัดร่องเสี้ยว
– วัดห้องสูง
ตำบลไผ่ล้อม (Phai Lom)
– วัดดงสระแก้ว
– วัดไผ่ล้อม
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลทุ่งยั้ง (Thung Yang)
– วัดกุฏิพระฤาษีทรงธรรม
– วัดพระแท่นศิลาอาสน์
– วัดพระบรมธาตุ
– วัดพระยืน
– วัดฤาษีสำราญ
– วัดวรดิตถาวาส
ตำบลด่านแม่คำมัน (Dan Mae Kham Man)
– วัดซำผักหนามชัยมงคล
– วัดด่านแม่คำมัน
– วัดใหม่เจริญสุข

9. # อำเภอทองแสนขัน (Thong Saen Khan District)

ตำบลผักขวง (Phak Khuang)
– วัดน้ำหมีน้อยสามัคคี
– วัดปางวุ้น
– วัดผักขวง
– วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์
– วัดวังตะเคียน
– วัดวังโป่ง
– วัดสว่างคลองตรอน
ตำบลบ่อทอง (Bo Thong)
– วัดดอนมูลน้ำลอก
– วัดท่าช้าง
– วัดเนินชัย
– วัดบ่อทอง
– วัดปางหมิ่น
– วัดราชคีรีวิเศษ
– วัดวังเบน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดแสนขัน
– วัดใหม่เจริญธรรม
ตำบลป่าคาย (Pa Khai)
– วัดคีรีวงกฎ
– วัดนาป่าคาย
– วัดนาลับแลง
– วัดไร่ห้วยพี้
– วัดวังปรากฏ
ตำบลน้ำพี้ (Nam Phi)
– วัดน้ำพี้
– วัดหนองหิน
– วัดห้วยปลาดุก