จังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (Mueang Buriram District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดกลาง (วัดกลางบุรีรัมย์)
– วัดอิสาณ
ตำบลอิสาณ (I san)
– วัดเขากระโดง
– วัดโคกใหญ่
– วัดทักษิณาวาส
– วัดทุ่งโพธิ์
– วัดไทยเจริญ
– วัดธรรมธีราราม
– วัดโพธิธรรมคุณาราม
– วัดศรีสว่าง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองแปป
– วัดหนองไผ่น้อย
– วัดหนองโพรง
– วัดหนองม่วง
– วัดหนองหัวลิง
– วัดอินทรวนาราม
ตำบลเสม็ด (Sa met)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าเขาน้อย
– วัดป่าเรไร
– วัดพรหมประสิทธิกาวาส
– วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
– วัดศาลาลอย
– วัดสะแกซำ
– วัดหนองหิน
– วัดใหม่โคกเพชร
ตำบลบ้านบัว (Ban Bua)
– วัดทุ่งสว่างศรี
– วัดธงไชยสว่างอรุณ
– วัดบ้านบัว
ตำบลสะแกโพรง (Sa kae Phrong)
– วัดโคกสะอาด
– วัดเจตมินวนาราม
– วัดประชานิรมิต
– วัดสวายสอ
– วัดสะแกโพรง
– วัดสิมสมนาม
– วัดหนองมะเขือ
ตำบลสวายจีก (Sa wai Chik)
– วัดเจดีย์แดง
– วัดบ้านพลวง
– วัดประชาสามัคคี
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดสนวนใน
– วัดหนองปรือ
ตำบลบ้านยาง (Ban Yang)
– วัดโคกเจริญ
– วัดตะโก
– วัดพรสว่าง
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดมะค่า
ตำบลพระครู (Phra Khru)
– วัดปทุมหนองยาง
– วัดป่าชุมทอง
– วัดป่าบ้านโบย
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ทองพระครู
– วัดม่วงใต้
– วัดหนองมะค่าแต้
ตำบลถลุงเหล็ก (Tha lung Lek)
– วัดกลันทาราม
– วัดเกาะแก้ว
– วัดถลุงเหล็ก
– วัดโนนศิลา
– วัดพะไลราษฏร์บำรุง
– วัดสำราญราษฏร์
– วัดสำโรง
– วัดหนองเหล็ก
ตำบลหนองตาด (Nong Tat)
– วัดโคกเพชร
– วัดโคกมาบสมอ
– วัดทุ่งสาริกาใหญ่
– วัดโนนสูง
– วัดบัลลังก์น้อย
– วัดบัลลังค์ใหญ่
– วัดศรีสำโรง
– วัดหนองตาด
– วัดหนองมะเกลือ
– วัดอุทยาราม
ตำบลลุมปุ๊ก (Lum puk)
– วัดขาชันโลง
– วัดทานตะวัน
– วัดบัวชุม
– วัดไผ่น้อย
– วัดลุมปุ๊ก
– วัดสว่างบูรพา
– วัดหนองทะลอก
ตำบลสองห้อง (Song Hong)
– วัดกระเดื่อง
– วัดตลาดชัย
– วัดบ้านเมืองดู่
– วัดเมืองฝาง
– วัดหนองสองห้อง
ตำบลบัวทอง (Bua Thong)
– วัดบ้านรุณ
– วัดหนองบัวทอง
– วัดหนองเพ็ชร
ตำบลชุมเห็ด (Chum Het)
– วัดโกรกขี้หนู
– วัดบ้านพระครูน้อย
– วัดป่ารุ่งอรุณ
– วัดหนองตราดน้อย
ตำบลหลักเขต (Lak Khet)
– วัดปริงเปนเขตตาราม
– วัดหลักเขต
ตำบลสะแกซำ (Sa kae Sam)
– วัดบ้านตลาดควาย
ตำบลกลันทา (Ka lan tha)
– วัดสวัสดี
– วัดหนองบอน
ตำบลกระสัง (Kra sang)
– วัดจำปาทอง
– วัดป่าไทรโยง
– วัดโพธิ์ไทร
ตำบลเมืองฝาง (Mueang Fang)
– วัดโคกกลาง

2. # อำเภอคูเมือง (Khu Mueang District)

ตำบลคูเมือง (Khu Mueang)
– วัดคูเมือง
– วัดโคกใหญ่
– วัดจิกน้อย
– วัดจิกใหญ่
– วัดประชาบำรุง
– วัดป่าคูเมือง
– วัดป่าหนองติ้ว
– วัดหนองคูบอน
– วัดอุดมราษฏร์วราราม
ตำบลปะเคียบ (Pa khiap)
– วัดทรงศิรินาวาส
– วัดธรรมประสิทธิ์
– วัดบ้านโจด
– วัดป่าดงย่อ
– วัดโพธิ์ชัยศิริราษฎร์
– วัดศรีลาวรรณ์
– วัดแสงจันทร์วนาราม
– วัดอุดมมงคลชัย
ตำบลบ้านแพ (Ban Phae)
– วัดโพธิ์ศรีธาราม
– วัดวังปลัด
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุพลศรัทธาราม
ตำบลพรสำราญ (Phon Sam ran)
– วัดโนนเมือง
– วัดโนนยานาง
– วัดบัวทอง
– วัดประดิษฐ์ศรีวราราม
– วัดป่าเทพนิมิตร
– วัดผักกาดหญ้า
– วัดพรสำราญ
– วัดสระบัว
– วัดสำโรง
– วัดหนองขวาง
– วัดหนองขวางน้อย
– วัดอุทกวารี
ตำบลหินเหล็กไฟ (Hin Lek Fai)
– วัดตาหล่ำ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนาหลวง
– วัดบ้านโนนมาลัย
– วัดป่าหนองขาย่าง
– วัดศิลาเรือง
– วัดโศกนาก
– วัดสระกุญชร
– วัดสาวเอ้
– วัดสุทธาราม
– วัดหนองไผ่
– วัดอัมพวัน
ตำบลตูมใหญ่ (Tum Yai)
– วัดตูมน้อย
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบ้านโนนเจริญ
– วัดป่าโนนเจริญ
– วัดป่าประชาสันติธรรม
– วัดศรีสว่างมงคล
– วัดสว่างบูรพาราม
– วัดสวายสอ
– วัดสามัคคี
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองดุม
– วัดหนองตาด
ตำบลหนองขมาร (Nong Kha man)
– วัดโคกสะอาด
– วัดชัยศิริมงคล
– วัดป่าเลไลย์
– วัดสักทองหนองไทร

3. # อำเภอกระสัง (Krasang District)

ตำบลกระสัง (Kra sang)
– วัดชุมพลมณีรัตน์
– วัดตาเบ้า
– วัดท่าสว่าง
– วัดบ้านตะเคียน
– วัดป่าอุดมธรรม
– วัดสวนใหม่
– วัดหนองแขม
ตำบลลำดวน (Lam duan)
– วัดบ้านแซว
– วัดบ้านแสลงพัน
– วัดยาง (วัดยางหินโคน)
– วัดลำดวน
– วัดหนองพลวง
ตำบลสองชั้น (Song Chan)
– วัดโคกแก้วสองชั้น
– วัดตาราม
– วัดบ้านจอม
– วัดบ้านติม
– วัดบ้านสองชั้น (วัดโพธิ์สองชั้น)
– วัดบ้านเสม็ด
– วัดป่าหนองแคร่
ตำบลสูงเนิน (Sung Noen)
– วัดชลประทานราชดำริ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบัวถนน
– วัดบ้านตะแบก
– วัดบ้านสูงเนิน
– วัดปราสาททอง
ตำบลหนองเต็ง (Nong Teng)
– วัดคุรุราษฏร์บำรุง
– วัดทุ่งชะมด
– วัดโนนแดง
– วัดบ้านละลูน
– วัดบ้านเสม็ด
– วัดบ้านหว้า
– วัดประทุมคงคา
– วัดพรหมรัตนาราม
– วัดหนองเต็งน้อย
ตำบลเมืองไผ่ (Mueang Phai)
– วัดกทลิวนาราม
– วัดแจ้งเมืองไผ่
– วัดธรรมถาวร
– วัดโนนเมืองไผ่
ตำบลชุมแสง (Chum Saeng)
– วัดกระโดนไม้แดง
– วัดชัยชุมแสง
– วัดบ้านสวายสอ
– วัดไผ่ก้านเหลือง
ตำบลบ้านปรือ (Ban Prue)
– วัดกัลยาณวัฒน์
– วัดปทุมคงคา
– วัดระกามังคลาราม
– วัดอินทบูรพา
ตำบลห้วยสำราญ (Huai Sam ran)
– วัดกุดโคลน
– วัดห้วยสำราญ
ตำบลกันทรารมย์ (Kan tha ra rom)
– วัดคันธารมย์
– วัดดอนยาว
– วัดท่าประชุมวารี
– วัดบ้านปลาย
– วัดระกาเสม็ด
– วัดหนองขอน
ตำบลศรีภูมิ (Si Phum)
– วัดบ้านตาฮ้อ
– วัดประชาศรัทธาธรรม
– วัดศรีภูมิวนาราม

4. # อำเภอนางรอง (Nang Rong District)

ตำบลนางรอง (Nang Rong)
– วัดกลาง
– วัดขุนก้อง
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดบ้านหนองไทร
– วัดป่าเรไร
– วัดแพงพวย
– วัดร่องมันเทศ
– วัดสามัคคีราษฏร์บำรุง
– วัดหนองงิ้ว-หนองไทร
– วัดหนองเสม็ด
– วัดหัวสะพาน
ตำบลสะเดา (Sa dao)
– วัดจอมปราสาท
– วัดน้ำไหล
– วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
– วัดราษฏร์ประดิษฐ์
– วัดเลียบ
– วัดสองพี่น้อง
– วัดสะเดา
– วัดหนองพลวง
ตำบลชุมแสง (Chum Saeng)
– วัดทุ่งโพธิ์
– วัดมะค่ากระสัง
– วัดเสลา
ตำบลหนองโบสถ์ (Nong Bot)
– วัดสุวรรณาราม
– วัดหนองโบสถ์
ตำบลหนองกง (Nong Kong)
– วัดตาไก้พลวง
– วัดบุตาเวสน์
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดหนองบัว
ตำบลถนนหัก (Tha non Hak)
– วัดถนนหัก
– วัดโพธาราม
– วัดสวายสอ
– วัดหนองโพรง
– วัดใหม่เรไรทอง
ตำบลหนองไทร (Nong Sai)
– วัดนิคมเขต
– วัดศิลาชัย
– วัดสิงห์วงศ์
– วัดหนองกราด
– วัดหนองไทร
ตำบลก้านเหลือง (Kan Lueang)
– วัดก้านเหลืองเก่า
– วัดป่าหนองหญ้าวัว
– วัดสหมิตรรังสรรค์
ตำบลบ้านสิงห์ (Ban Sing)
– วัดโพธิ์คงคา
– วัดหนองกง
– วัดหนองทะยิง
ตำบลลำไทรโยง (Lam Sai Yong)
– วัดกัลยาณมิตตาราม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดศรัทธาชุมพล
– วัดสันติธรรมาวาส
ตำบลทรัพย์พระยา (Sap Phra ya)
– วัดโคกยาง
– วัดแท่นบัลลังก์
– วัดพรหมนิมิต
– วัดสระสี่เหลี่ยม
– วัดหนองขุนอัด
– วัดหนองตาสี
ตำบลหนองยายพิมพ์ (Nong Yai Phim)
– วัดป่าจานโคกสมบูรณ์
– วัดศรัทธาประชาบูรณะ
– วัดหนองยายพิมพ์
ตำบลหัวถนน (Hua Tha non)
– วัดนาใหม่
– วัดหัวถนน
ตำบลทุ่งแสงทอง (Thung Saeng Thong)
– วัดชุมแสง
– วัดหนองกง
ตำบลหนองโสน (Nong Sa no)
– วัดโคกตะโก
– วัดหนองกง
– วัดหนองม่วง
– วัดหนองโสน

5. # อำเภอหนองกี่ (Nong Ki District)

ตำบลหนองกี่ (Nong Ki)
– วัดโนนสวรรค์
– วัดหนองกี่
ตำบลเย้ยปราสาท (Yoei Pra sat)
– วัดบ้านขามน้อย
– วัดเมืองแฝก
– วัดเย้ยปราสาท
– วัดหนองตาดำ
– วัดใหญ่หนองตาดำ
ตำบลเมืองไผ่ (Mueang Phai)
– วัดโคกกระชาย
– วัดนาจาน
– วัดเวฬุนคราราม
– วัดสระขาม
– วัดห้วยลึก
ตำบลดอนอะราง (Don A rang)
– วัดเก่าดอนอะราง
– วัดดงเย็น
– วัดดอนอะราง
– วัดทุ่งนางาม
– วัดธรรมสัมฤทธิ์
– วัดป่าสามัคคีธรรม
ตำบลโคกสว่าง (Khok Sa wang)
– วัดโคกลอย
– วัดโคกสว่าง
– วัดโนนพะไล
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (Thung Kra tat Phat tha na)
– วัดโนนทอง
– วัดเสือชะเง้อ
ตำบลทุ่งกระเต็น (Thung Kra ten)
– วัดชัยมงคล
– วัดน้อยหนองหมู
– วัดสระขุด
– วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
– วัดใหม่สระขุด
ตำบลท่าโพธิ์ชัย (Tha Pho Chai)
– วัดคูขาดน้อย
– วัดโคกโพธิ์ชัย
– วัดบ้านไร่ไถ
– วัดป่าโคกเพชร
– วัดป่าหนองสะแบง
– วัดสระตะเคียน
– วัดสามัคคีธรรมโพธิ์ชัย
– วัดหนองกราด
– วัดหนองนกเขา
ตำบลโคกสูง (Khok Sung)
– วัดโคกสูง (วัดโคกสูงคูขาด)
– วัดโนนสมบูรณ์
ตำบลบุกระสัง (Bu Kra sang)
– วัดโคกกระสัง
– วัดป่าอุดมธรรม
– วัดสามัคคีจิตตอัมพวัน
– วัดอรุณโพธิราษฎร์

6. # อำเภอละหานทราย (Lahan Sai District)

ตำบลละหานทราย (La han Sai)
– วัดโคกว่าน
– วัดชลประทาน
– วัดน้อยลำคลอง
– วัดป่าโคกสะอาด
– วัดปานใจนาม
– วัดป่าละหานทราย
– วัดโพธิ์ทรายทอง
– วัดสระโบราณสามัคคี
ตำบลตาจง (Ta Chong)
– วัดโคกตาพรม
– วัดชุมพร
– วัดเทพพยัคฆ์
– วัดบ้านยาง
– วัดป่าเทพพยัคฆภูมิ
– วัดศิลาทอง
– วัดหนองปรือพวงสำราญ
– วัดหนองมดแดง
– วัดหัวสนาม
– วัดหัวสะพาน
ตำบลสำโรงใหม่ (Sam rong Mai)
– วัดโคกเฟือง
– วัดโคกไม้แดง
– วัดน้อยหนองหว้า
– วัดป่าหนองปรือ
– วัดสันติสุข
– วัดสำโรง
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดแท่นทัพไทย
– วัดปากช่อง
– วัดป่าเขาลอย
– วัดป่าเขาลังกา
– วัดผไทรวมพล
– วัดราษฎร์รักแดน
– วัดศรีทายาท
– วัดหงอนไก่
– วัดหนองแวง
– วัดหนองหว้า
ตำบลหนองตระครอง (Nong Tra khrong)
– วัดกัลยาณธรรม
– วัดโคกสะอาด
– วัดโนนเพชร
– วัดหนองตะครอง
ตำบลโคกว่าน (Khok Wan)
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าสมบูรณ์ธรรมาราม
– วัดหนองตะครองน้อย

7. # อำเภอประโคนชัย (Prakhon Chai District)

ตำบลประโคนชัย (Pra khon Chai)
– วัดกลาง
– วัดโคกมะขาม
– วัดโคน
– วัดจำปา
– วัดแจ้ง
– วัดชัยมงคล
– วัดตาด่าน
– วัดป่าทองนพคุณ
– วัดโพธิ์
– วัดหนองม่วง
ตำบลแสลงโทน (Sa laeng Thon)
– วัดป่าธรรมาวาส
– วัดแสลงโทน
ตำบลบ้านไทร (Ban Sai)
– วัดบ้านไทร
– วัดป่าไพบูลย์
– วัดหนองม่วง
ตำบลละเวี้ย (La wia)
– วัดกันงาธรรมฤทธิ์
– วัดโคกปราสาท
– วัดบ้านยาง
– วัดพุทธศรีศรัทธาราม
– วัดละเวี้ย
– วัดหนองนาสามัคคี
ตำบลจรเข้มาก (Cho ra khe Mak)
– วัดจรเข้มาก
– วัดบัวทรายทอง
– วัดปราสาทบูรพาราม
– วัดป่าโคกเครือ
– วัดลำดวนวนาราม
ตำบลปังกู (Pang Ku)
– วัดโคกสะอาด
– วัดบ้านเขว้า
– วัดปังกู
– วัดพาชีวนาราม
– วัดศรีตะครอง
– วัดหนองน้ำขุ่น
ตำบลโคกย่าง (Khok Yang)
– วัดโคกย่าง
– วัดบ้านเก็ม
– วัดบ้านประทัดบุ
– วัดสหมิตรนฤมาน
ตำบลโคกม้า (Khok Ma)
– วัดบ้านโคกกลาง
– วัดบ้านไทรโยง
– วัดป่าโคกกลาง
ตำบลไพศาล (Phai san)
– วัดบ้านกะโดน
– วัดบ้านละลมพนู
– วัดป่าหนองแสง
– วัดพินทอง
– วัดไพศาลพัฒนา
ตำบลตะโกตาพิ (Ta ko Ta phi)
– วัดบ้านบาตร
– วัดประชาสมนึก
– วัดป่าโคกกระชาย
– วัดป่าโคกเห็ด
ตำบลเขาคอก (Khao Khok)
– วัดเขาคอก
– วัดโคกกลอย
– วัดหนองตะโก
ตำบลหนองบอน (Nong Bon)
– วัดห้วยเสลา
ตำบลโคกมะขาม (Khok Ma kham)
– วัดโคกเกลา
ตำบลโคกตูม (Khok Tum)
– วัดบ้านโคกตูม
– วัดบ้านโคกรัง
– วัดราษฎร์นิยม
– วัดหนองตะขบ
ตำบลประทัดบุ (Pra that Bu)
ตำบลสี่เหลี่ยม (Si Liam)
– วัดทุ่งสว่างวนาราม
– วัดบ้านสี่เหลี่ยม
– วัดสารภี

8. # อำเภอบ้านกรวด (Ban Kruat District)

ตำบลบ้านกรวด (Ban Kruat)
– วัดเขาดินใต้
– วัดโคกเบง
– วัดโคกยาง
– วัดตาอี
– วัดป่าโคกเบงเหนือ
– วัดป่าบ้านกรวด
– วัดป่าบ้านปันเราะ
– วัดหนองตะเคียน
ตำบลโนนเจริญ (Non Cha roen)
– วัดโคกใหญ่
– วัดตรีพัฒนาราม
– วัดโนนเจริญ
– วัดบ้านหนองแวง
– วัดป่าโนนเจริญ
– วัดสุภัทบูรพาราม
– วัดหัวถนน
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
ตำบลหนองไม้งาม (Nong Mai Ngam)
– วัดตะลุมพุก
– วัดป่าขุนเขาพินิจ
– วัดสายตรี 16
– วัดสายตรี 9
– วัดโสภณวนาราม
– วัดหนองไม้งาม
– วัดใหม่ประชานิมิตร
ตำบลปราสาท (Pra sat)
– วัดโคกระเหย
– วัดตลาดนิคม
– วัดบ้านกรวด
– วัดปราสาททอง
– วัดป่าลานหินตัด
– วัดสายตรี 2
ตำบลสายตะกู (Sai Ta ku)
– วัดโคกกระชายใต้
– วัดจันทร์สว่างวนาราม
– วัดบ้านสายโท 10 เหนือ
– วัดประชาสรรค์
– วัดป่าโคกกระชาย
– วัดสายตะกู
– วัดสายโท 11
– วัดสายโท 10 ใต้
– วัดสายโท ใต้
– วัดใหม่สายตะกู
ตำบลหินลาด (Hin Lat)
– วัดบ้านละหานทรายใหม่
– วัดเบญจศิลาราม
– วัดละหานทรายเก่า
– วัดหินลาด
ตำบลบึงเจริญ (Bueng Cha roen)
– วัดตรีวนาราม
– วัดบ้านบึงเก่า
– วัดบ้านสายตรี 5
– วัดบึงเจริญ
– วัดป่าประดู่
– วัดสวนยาง
– วัดสายตรี 4 เหนือ
– วัดสายตรี 6
– วัดหนองปรือ
ตำบลจันทบเพชร (Chan thop Phet)
– วัดตาปาง
– วัดบ้านสายโท 4-5
– วัดป่าหนองดุม
– วัดสายโท
– วัดสายโท 5 ใต้
– วัดสายโท 6 เหนือ
– วัดสายโท 8 เหนือ
– วัดสายโท 8 ใต้
ตำบลเขาดินเหนือ (Khao Din Nuea)
– วัดบ้านตรุง
– วัดบ้านหลัก
– วัดบ้านหว้า
– วัดป่าโคกสว่างสามัคคี
– วัดศรีสุข
– วัดสระแก้ว

9. # อำเภอพุทไธสง (Phutthaisong District)

ตำบลพุทไธสง (Phut thai song)
– วัดเจริญราษฏร์บำรุง
– วัดชัยศิริ
– วัดทรงศิริ
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าบ้านแดง
– วัดพุทไธสง
– วัดโพนทอง
– วัดราษฏร์บำรุง
– วัดหนองบก
ตำบลมะเฟือง (Ma fueang)
– วัดธรรมรังษี
– วัดบ้านชาด
– วัดมณีจันทร์
– วัดวงษ์วารี
– วัดหงษ์
ตำบลบ้านจาน (Ban Chan)
– วัดดอนดู่
– วัดบวร
– วัดบ้านข่อย
– วัดโพธิ์
ตำบลบ้านเป้า (Ban Pao)
– วัดจอมวารี
– วัดท่าเรียบ
– วัดบวรรังษี
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดสระแก
– วัดสุคันธวารี
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลบ้านแวง (Ban Waeng)
– วัดแก่นท้าว
– วัดโคกแดง
– วัดธรรมประสิทธิ์
– วัดบรมคงคา
– วัดสระบัว
ตำบลบ้านยาง (Ban Yang)
– วัดจินดามณี
– วัดตะเคียนทอง
– วัดทุ่งสว่างสุขารมณ์
– วัดเทพนิมิต
– วัดเทพรังสรรค์
– วัดศิริมงคล
– วัดอัมภาวรินทร์
ตำบลหายโศก (Hai Sok)
– วัดกุมภียาน
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบ้านดอน
– วัดวรดิษฐ์
– วัดหนองจิก
– วัดอัมพวัน

10. # อำเภอลำปลายมาศ (Lam Plai Mat District)

ตำบลลำปลายมาศ (Lam Plai Mat)
– วัดจันทราวาส
– วัดเทียมโพธิ์ชัย
– วัดธีรธรรมาราม
– วัดสวนแตง (วัดรายณะสุข)
– วัดสวนใหญ่
– วัดสุภโสภณ
ตำบลหนองคู (Nong Khu)
– วัดทุ่งสว่างแท่นพระ
– วัดเทพนิมิตร
– วัดบ้านเย้ยม่วง
– วัดบุตาวงษ์
– วัดสง่าท่าชลนที
– วัดหนองคูวนาราม
– วัดหนองมันปลา
ตำบลแสลงพัน (Sa laeng Phan)
– วัดโคกใหม่คงคาราม
– วัดบุก้านตง
– วัดบุขี้เหล็ก
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดแสลงพัน
– วัดหนองผักโพด
– วัดหนองระนาม
– วัดหนองสรวง
ตำบลทะเมนชัย (Tha men Chai)
– วัดด่านทองประชาสามัคคี
– วัดหนองไทร
– วัดหนองบัว
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดอัมพวัน (วัดบ้านหนองม่วง)
– วัดอิสาณทะเมนชัย
ตำบลตลาดโพธิ์ (Ta lat Pho)
– วัดแจ้งตลาดโพธิ์
– วัดชัยมงคล
– วัดบ้านหนองไฮ
– วัดเวฬุวัน
– วัดสว่างบุโพธิ์
ตำบลหนองกะทิง (Nong Ka thing)
– วัดโนนแดง
– วัดสระแร่
– วัดหนองกระทิง
– วัดหนองปลาไหล
– วัดหนองผะองค์
ตำบลโคกกลาง (Khok Klang)
– วัดกวางงอย
– วัดโกรกประดู่
– วัดจตุคามมัชฌิมาราม
– วัดบ้านหนองขวาง
– วัดพัฒนวนาราม
– วัดหนองโดนน้อย
– วัดหนองฟักทองสามัคคี
ตำบลโคกสะอาด (Khok Sa-at)
– วัดเขื่อนคงคา
– วัดบ้านค้อ
– วัดบุพพาราม
– วัดป่าแก้วหนองแสง
– วัดมงคลนิมิตร
– วัดศิริมังคลาราม
– วัดสระขี้ตุ่น
– วัดสว่างอารมย์
– วัดใหม่หนองโน
– วัดใหม่อัมพวัน
ตำบลเมืองแฝก (Mueang Faek)
– วัดโคกสว่าง
– วัดตูบช้าง
– วัดบ้านห้วยมะไฟ
– วัดโพธิ์ศรีทอง
– วัดเมืองแฝก
– วัดสระบัวทอง
– วัดหนองเก้าข่า
– วัดหนองขุนปราบ
– วัดหนองครก
– วัดหนองสองห้อง
ตำบลบ้านยาง (Ban Yang)
– วัดโพธิ์ย่อย
– วัดสระสี่เหลี่ยม
– วัดสาลวัน
– วัดหนองกระทุ่ม
– วัดหนองจิก
– วัดหนองตาด
– วัดหนองม่วงใหญ่
ตำบลผไทรินทร์ (Pha thai rin)
– วัดโคกซาด
– วัดโคกตาเงิน
– วัดจินดาราม
– วัดสำโรงราษฎร์สามัคคี
– วัดสีชวา
– วัดหนองมะค่าใหม่
ตำบลโคกล่าม (Khok Lam)
– วัดชัยศรี
– วัดโนนสำราญ
– วัดปิดทอง
– วัดลุงม่วง
– วัดหนองตาเรือง
– วัดใหม่ศรีมงคล
ตำบลหินโคน (Hin Khon)
– วัดกระทิง
– วัดตะขบ
– วัดโนนตะครอง
– วัดสว่างนที
– วัดหัวสะพาน
– วัดอัมพวัน (วัดบ้านหินโคน)
ตำบลหนองบัวโคก (Nong Bua Khok)
– วัดกลางสระตะโก
– วัดจตุราษฏร์บำรุง
– วัดไตรรัตน์
– วัดหนองตาดกง
– วัดหนองบัวโคก
ตำบลบุโพธิ์ (Bu Pho)
– วัดตูมหวาน
– วัดหนองตาบุญ
ตำบลหนองโดน (Nong Don)
– วัดบ้านหนองขวาง

11. # อำเภอสตึก (Satuek District)

ตำบลสตึก (Sa tuek)
– วัดป่ายางน้ำใส
– วัดศรัทธาวนาราม
– วัดสุพัฒนาราม
– วัดหนองเกาะแก้ว
– วัดหนองบัวเจ้าป่า
ตำบลนิคม (Ni khom)
– วัดโคกอิสระ
– วัดดงยายเภา
– วัดประชาบูรณะ
– วัดป่าสตึกพัฒนา
– วัดศิริมงคล (วัดโคกก่อง)
– วัดสระกอไทร
– วัดสุจิตต์ธัมมาราม
– วัดหัวช้าง
– วัดใหม่ศรีสุขนาจะหลวย
– วัดอัมพวัน
ตำบลทุ่งวัง (Thung Wang)
– วัดไตรภูมิ
– วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
– วัดบ้านกอก
– วัดพลาญชัย
– วัดใหม่พัฒนาราม
ตำบลเมืองแก (Mueang Kae)
– วัดบ้านยางโลน
– วัดวังมัจฉา
– วัดศรีสุทธาราม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองกรูด
– วัดหนองดวนโนนกลาง
– วัดหนองดุม
– วัดหนองนกเกรียน
– วัดหัวช้างหนองเชือก
ตำบลหนองใหญ่ (Nong Yai)
– วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
– วัดสวายตางวน
– วัดหนองกับ
– วัดหนองใหญ่
ตำบลร่อนทอง (Ron Thong)
– วัดกระทุ่มพัฒนาราม
– วัดบ้านจะหลวย
– วัดปรือเกียน
– วัดโพธิ์งาม
– วัดหนองน้ำขุ่น
– วัดหนองแม่มด
ตำบลดอนมนต์ (Don Mon)
– วัดขี้เหล็ก
– วัดดอนมนต์
– วัดนาลาวลาดอำนวย (วัดนาลาววนาราม)
– วัดโนนกลาง
– วัดเสถียรธรรมาราม
ตำบลชุมแสง (Chum Saeng)
– วัดโคกสิงห์
– วัดชุมแสง
– วัดบ้านชุมแสง
– วัดบ้านตามา
– วัดป่าโนนสมบูรณ์
– วัดป่าสำโรงธรรมสามัคคี
– วัดศิริมงคลเสม็ด
– วัดสระกุด
ตำบลท่าม่วง (Tha Muang)
– วัดบ้านบิง
– วัดศาลาลอย
– วัดสุกาวาส
– วัดหนองตราด
ตำบลสะแก (Sa kae)
– วัดโคกเมือง
– วัดโคกสูง
– วัดทุ่งสว่างสระนอน
– วัดโนนมะงา
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบ้านโนนค้อ
– วัดประทุมทอง
– วัดยางตาสาด
– วัดหนองตาเพ็ง
– วัดอิสาน
ตำบลสนามชัย (Sa nam Chai)
– วัดดงหนาม
– วัดพงแขม
– วัดพงสวรรค์
– วัดสนามชัย
ตำบลกระสัง (Kra sang)
– วัดสำโรงพัฒนา
– วัดหญ้าคา
– วัดหนองปุน

12. # อำเภอปะคำ (Pakham District)

ตำบลปะคำ (Pa kham)
– วัดโคกงิ้ว
– วัดทุ่งไผ่
– วัดโพธิ์ย้อย
ตำบลไทยเจริญ (Thai Cha roen)
– วัดโคกลอย
– วัดโคกสมบูรณ์
– วัดไทยเจริญ
– วัดป่าบูรพา
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดโคกกลาง
– วัดดอนนางงาม
– วัดหนองน้ำขุ่น
ตำบลโคกมะม่วง (Khok Ma muang)
– วัดโคกมะม่วง
– วัดเทพพัฒนา
– วัดปลื้มพัฒนา
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลหูทำนบ (Hu Tham nop)
– วัดชัยมงคลวนาราม
– วัดไทยเจริญ
– วัดสุขสำราญ
– วัดหนองต้อ
– วัดใหม่ไทยเจริญ

13. # อำเภอนาโพธิ์ (Na Pho District)

ตำบลนาโพธิ์ (Na Pho)
– วัดโคกศรี
– วัดท่าเรียบ
– วัดบุบผาราม
– วัดสมศรี
ตำบลบ้านคู (Ban Khu)
– วัดโคกพงาด
– วัดนันทวัน
– วัดบ้านดอนกลาง
– วัดพนมวัน
– วัดศิริชัย
– วัดสระทอง
– วัดสามัคคีชัย
– วัดโสกดินแดง
– วัดหนองจาน
– วัดอมราวาส
– วัดอุดร
ตำบลบ้านดู่ (Ban Du)
– วัดกมลาวาส
– วัดทรงสุวรรณ
– วัดเทพกุญชร
– วัดเทพอำนวย
– วัดธาตุ
– วัดนาแค
– วัดมงคลนิมิต
ตำบลดอนกอก (Don Kok)
– วัดดอนกอย
– วัดทรงธรรม
– วัดประทุมเมศ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดฤาษีสถิต
– วัดศิริมงคล
– วัดใหม่หนองแวง
– วัดอุทยาวาส
ตำบลศรีสว่าง (Si Sa wang)
– วัดชัยประสิทธิ์
– วัดชัยศรี
– วัดชัยสมพร
– วัดทรงศิลา
– วัดเทพประดิษฐ์
– วัดธรรมประดิษฐ์
– วัดป่าบ้านเพ็ญ
– วัดเปรมสิริ
– วัดศรีสง่า

14. # อำเภอหนองหงส์ (Nong Hong District)

ตำบลสระแก้ว (Sa Kaeo)
– วัดเทพประดิษฐ์
– วัดป่าสระขวัญ
– วัดพระธาตุมงคลวนาราม
– วัดหนองกราด
– วัดหนองหงส์
ตำบลห้วยหิน (Huai Hin)
– วัดโคกล่าม
– วัดโนนงิ้ว
– วัดโนนสำราญ
– วัดบ้านโพธิ์เงิน
– วัดบ้านสวน
– วัดป่าศรีนาง
– วัดโพธิ์สามัคคี
– วัดสระมะค่า
– วัดห้วยหิน
ตำบลไทยสามัคคี (Thai Sa mak khi)
– วัดชุมแสง
– วัดไทยสามัคคี
– วัดบ้านขาม
– วัดประสิทธาราม
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดศรีสง่าวนาราม
– วัดหนองตาเรียม
– วัดหนองเสม็ด
ตำบลหนองชัยศรี (Nong Chai Si)
– วัดโคกกระเบื้อง
– วัดโนนแดง
– วัดโนนสูงน้อย
– วัดบ้านกระเบื้อง
– วัดบ้านหนองม่วง
– วัดศรีเจริญคุณ
– วัดศรีภูมิวนาราม
– วัดสระขมิ้น
ตำบลเสาเดียว (Sao Diao)
– วัดนายาว
– วัดโนนศรีคูณ
– วัดราษฏร์เจริญ
– วัดหนองกก
– วัดหนองเต่า
– วัดห้วยก้อม
ตำบลเมืองฝ้าย (Mueang Fai)
– วัดโคกปราสาท
– วัดเมืองฝ้าย
– วัดหนองย่างหมู
ตำบลสระทอง (Sa Thong)
– วัดไทยจานสามัคคี
– วัดบุ่งช้าง
– วัดสระทอง
– วัดหนองโคลน

15. # อำเภอพลับพลาชัย (Phlapphla Chai District)

ตำบลจันดุม (Chan Dum)
– วัดโคกเจริญ
– วัดโคกชุม
– วัดบ้านจันดุม
– วัดบ้านปลัด
– วัดบ้านแพงพวย
– วัดปราสาท
– วัดป่าปลัดพัฒนา
– วัดมะขามเจรอะ
– วัดศิริมงคล
– วัดอนุคามาวาส
ตำบลโคกขมิ้น (Khok Kha min)
– วัดโคกขมิ้น
– วัดตาพระ
– วัดศรีสมบูรณ์
ตำบลป่าชัน (Pa Chan)
– วัดโคกลำดวน
– วัดเสม็ดกันตาราม
ตำบลสะเดา (Sa dao)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดบุญช่วย
– วัดป่าโคกตะเคียน
– วัดพลับพลา
– วัดสะเดา
ตำบลสำโรง (Sam rong)
– วัดบ้านสำโรง

16. # อำเภอห้วยราช (Huai Rat District)

ตำบลห้วยราช (Huai Rat)
– วัดแจ้งสมรทศ
– วัดดอนศิลาราม
– วัดปราสาทสูง
– วัดราษฏร์รังสรรค์
– วัดอโศกนิมิตตาราม
ตำบลสามแวง (Sam Waeng)
– วัดโคกกระเบา
– วัดโคกเพชร
– วัดโคกเหล็ก
– วัดบ้านตาเสา
– วัดบ้านถนน-กระสัง
– วัดป่าเลไลย์
– วัดหนองหว้า
ตำบลตาเสา (Ta Sao)
– วัดป่าสนวล
– วัดมะขาม
– วัดเมืองโพธิ์
ตำบลบ้านตะโก (Ban Ta ko)
– วัดเกตุเหนือ
– วัดปัญญาโชติวนาราม
ตำบลสนวน (Sa nuan)
– วัดช่างหิน
– วัดสนวนนอก
ตำบลโคกเหล็ก (Khok Lek)
ตำบลเมืองโพธิ์ (Mueang Pho)
ตำบลห้วยราชา (Huai Ra cha)

17. # อำเภอโนนสุวรรณ (Non Suwan District)

ตำบลโนนสุวรรณ (Non Su wan)
– วัดโคกกระเบื้อง
– วัดป่าโนนสุวรรณ
– วัดไผ่งาม
– วัดอุบลสามัคคี
ตำบลทุ่งจังหัน (Thung Chang han)
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดทุ่งจังหัน
– วัดป่านามบุญวนาราม
– วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม
ตำบลโกรกแก้ว (Krok Kaeo)
– วัดโกรกแก้ว
– วัดโคกรัก
– วัดโนนสุวรรณ
ตำบลดงอีจาน (Dong I Chan)
– วัดดงบัง
– วัดบ้านดอนสมบูรณ์
– วัดป่าประชามิตร

18. # อำเภอชำนิ (Chamni District)

ตำบลชำนิ (Cham ni)
– วัดโคกยาง
– วัดชนะตาราม
– วัดป่าโพธิ์แก้ว
ตำบลหนองปล่อง (Nong Plong)
– วัดตาเหล็ง
– วัดปราสาทวนาราม
– วัดสำโรงสามัคคีธรรม
– วัดหนองปล่อง
ตำบลเมืองยาง (Mueang Yang)
– วัดนาฝายสามัคคี
– วัดประคองราษฎร์
– วัดเมืองยาง
– วัดระนามพลวง
ตำบลช่อผกา (Cho Pha ka)
– วัดโคกกระหาด
– วัดหัวสะพาน
ตำบลละลวด (La luat)
– วัดละลวด
– วัดหนองพะอง
ตำบลโคกสนวน (Khok Sa nuan)
– วัดโคกสนวน

19. # อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ (Ban Mai Chaiyaphot District)

ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัด ก.ม.ศูนย์
– วัดเกษมสุวรรณ
– วัดคันธารมณ์
– วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ
– วัดไพรงาม
– วัดศรีสุธรรม
– วัดศรีสุนทร
– วัดหลักศิลา (วัดหินตั้ง)
– วัดฬุวรรณาราม
ตำบลทองหลาง (Thong lang)
– วัดชายอรัญ
– วัดพลสุวรรณ
– วัดสระประทุม
– วัดหัวหนอง
ตำบลแดงใหญ่ (Daeng Yai)
– วัดวนาสันต์
– วัดสุคันธารมย์
– วัดหนองไผ่น้อย
– วัดอิสาณ
ตำบลกู่สวนแตง (Ku Suan Taeng)
– วัดสมณาวาส
– วัดสินทราราม
– วัดหนองสองห้อง
ตำบลหนองเยือง (Nong Yueang)
– วัดท่าน้ำอ้อม
– วัดเทพประดิษฐ์
– วัดป่าส้มป่อย
– วัดพลรังษี
– วัดสระจันทร์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหรดี

20. # อำเภอโนนดินแดง (Non Din Daeng District)

ตำบลโนนดินแดง (Non Din Daeng)
– วัดซับคะนิง
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดโนนดินแดงใต้
– วัดโนนดินแดงเหนือ
– วัดป่าโนนดินแดง
ตำบลส้มป่อย (Som Poi)
– วัดส้มป่อย
– วัดหนองกก
– วัดหนองสะแกกวน
ตำบลลำนางรอง (Lam Nang Rong)
– วัดคลองหินศรัทธาธรรม
– วัดโคกเพชร
– วัดป่าเขากระเจียว
– วัดป่าเขาฝอยลม
– วัดป่าสหกรณ์
– วัดหนองเสม็ดวนาราม
– วัดใหญ่ลำนางรอง

21. # อำเภอบ้านด่าน (Ban Dan District)

ตำบลบ้านด่าน (Ban Dan)
– วัดกระดึงทอง
– วัดโคกวัด
– วัดโนนสวรรค์
– วัดโนนสว่าง
– วัดบ้านด่าน
– วัดบ้านตะโคง
– วัดระหาน
– วัดสว่างนาฝาย
– วัดสองห้อง
– วัดหัวถนน
– วัดอริยวงศาราม
ตำบลปราสาท (Pra sat)
– วัดกระชาย
– วัดดอนไม้งาม
– วัดทองธรรมชาติ
– วัดบ้านปราสาท
– วัดสระมณีรัชชวาล
ตำบลวังเหนือ (Wang Nuea)
– วัดบ้านกระหาด
– วัดปลัดปุ๊ก
ตำบลโนนขวาง (Non Khwang)
– วัดดงกระทิง
– วัดดงเย็น
– วัดบ้านหนองสระ
– วัดปอแดง
– วัดป่าหนองภูเวียง
– วัดศิริมงคล
– วัดสระแก้วศิริวนาราม
– วัดสว่างอารมณ์

22. # อำเภอแคนดง (Khaen Dong District)

ตำบลตำบลแคนดง (Khaen Dong)
– วัดกระทุ่ม
– วัดคลองสว่างนาแซง
– วัดเทพทราวาส
– วัดยางทะเล
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดอนามัย
ตำบลดงพลอง (Dong Plong)
– วัดบ้านหัวฝาย
– วัดประชาชาติดงพลอง
– วัดป่าหนาม
– วัดหนองแวง
ตำบลสระบัว (Sra Bua)
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดยางน้อย
– วัดสระบัว
– วัดสว่างแคนทะเล
ตำบลหัวฝาย (Hua Fai)
– วัดโคกสว่าง
– วัดโนนเขวา
– วัดป่ามัน
– วัดโยยตาแบง
– วัดวารีมุขาราม
– วัดโสภณวนารามปอแดง
– วัดหนองหญ้าคา

23. # อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (Chaloem Phra Kiat District)

ตำบลเจริญสุข (Cha roen Suk)
– วัดขันติการาม
– วัดเขาพระอังคาร
– วัดเจริญสุข
– วัดพูนสุข
– วัดสี่เหลี่ยม
– วัดหนองสะแก
ตำบลตาเป๊ก (Ta Pek)
– วัดดอนไม้ไฟ
– วัดบัวตะเคียน
– วัดประชานิมิต
– วัดอัมภาราม
ตำบลอีสานเขต (I san Khet)
– วัดโคกตะแบก
– วัดจอมสุทธาวาส
– วัดทุ่งสามัคคีธรรม
– วัดบ้านตะโก
– วัดสุรินทรารมณ์
ตำบลถาวร (Tha won)
– วัดนิคมเขต
– วัดบ้านน้อย
– วัดศิริสุขาราม
ตำบลยายแย้มวัฒนา (Yai Yaem Wat tha na)
– วัดคีรีเขต
– วัดเจริญนิมิต
– วัดสุขสำราญ
– วัดใหม่ยายแย้ม

คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คือ
“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”