จังหวัดอุดรธานี (Udon Thani Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดอุดรธานี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองอุดรธานี (Amphoe Mueang Udon Thani)

ตำบลหมากแข้ง (Mak Khaeng)
– วัดชัยโพธิ์ทอง
– วัดดงอุดมวนาราม
– วัดทิพยรัฐนิมิตร
– วัดโนนนิเวศน์
– วัดประชาชุมพลพัฒนาราม
– วัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล
– วัดโพธิวราราม
– วัดโพธิสมภรณ์
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดศรีคุณเมือง
– วัดสุนทรประดิษฐ์
– วัดหนองเตาเหล็ก
– วัดอาจสุรวิหาร
ตำบลนิคมสงเคราะห์ (Ni khom Song khro)
– วัดป่านาแอง
– วัดป่าโนนสง่า
– วัดรัตนมงคล
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีจันทราราม
– วัดศรีลาคุณ
– วัดศิริชัยมงคล
– วัดส่งเสริมธรรม
– วัดสังคาว
– วัดหนองแก้ว
ตำบลบ้านขาว (Ban Khao)
– วัดธาตุนิมิตร
– วัดโนนสวรรค์
– วัดบัวจูม
– วัดบ้านเม่น
– วัดป่าบ้านขาว
– วัดป่าสวนหงษ์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีสว่าง
– วัดอรุณประทุมมาราม
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดจันทราทิพย์
– วัดนาทราย
– วัดบ้านบง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศิริมงคล
– วัดสีหนาทศาสดาราม
– วัดอินทราวาส
ตำบลบ้านตาด (Ban Tat)
– วัดเกษรศีลคุณ
– วัดเฉลิมสุขอาราม
– วัดธรรมโยธินนิวาส
– วัดโนนเดื่อ
– วัดป่ากกสะทอน
– วัดป่าตอสีเสียด
– วัดมอดินแดง
– วัดวุฒิวงศ์สุขยาราม
ตำบลโนนสูง (Non Sung)
– วัดทัศนียเขต
– วัดป่าศรัทธาธรรม
– วัดวิสุทธิการาม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีวัฒนาราม
– วัดศิริชัยพัฒนาราม (วัดศิริพัฒนาราม)
– วัดสัจธรรมาราม
– วัดสามัคคีติการาม
– วัดสุวรรณุทการาม
– วัดหนองสร้างคำ
– วัดหนองหมื่นท้าว
– วัดอุทิศยาราม
– วัดอุ่มเม่า (วัดอุ่มเหม้า)
ตำบลหมูม่น (Mu Mon)
– วัดไก่เถื่อน
– วัดดงผักหนาม
– วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
– วัดทุ่งสว่างโพนทอง
– วัดโนนสว่าง
– วัดบ่อน้ำ
– วัดโบราณศรีราราม (วัดโบราณสีราราม)
– วัดป่าเทพารักษ์
– วัดป่าสามกษัตริย์
– วัดป่าสามัคคี (วัดโนนกุด)
– วัดโพธิ์ชัยยาราม
– วัดรัตนมงคล
– วัดวิทยานุกิจ
– วัดสวาดรัตนสีมากิจ
– วัดสัมโรงยุทธาวาส
– วัดสูงแคน
– วัดหนองสำโรง
ตำบลเชียงยืน (Chiang Yuen)
– วัดชัยมงคล
– วัดธาตุมังคลาราม
– วัดโนนสวรรค์เนรมิต
– วัดโนนอร่าม
– วัดบ้านหนองตอ
– วัดป่าชัยพฤกษ์
– วัดป่าสันติยาราม
– วัดพุทธวงศ์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีอุดม
– วัดศิริกัญญาทองประเสริฐ
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองนาคำ (Nong Na Kham)
– วัดดงสระพังทอง
– วัดดอนภู่
– วัดทองบางพุฒาราม
– วัดป่าดอนหัน
– วัดป่าโนนหัน
– วัดโพธิ์ศรีไสยสะอาด
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีแก้วตูมทอง
– วัดศรีชมภูบูรพาราม
– วัดศรีทัศน์
– วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม
– วัดศรีรัตนนิมิตร
– วัดศิริสุขาภิบาล
ตำบลกุดสระ (Kut Sa)
– วัดดงลิง
– วัดดงสระพัง
– วัดทุ่งสว่างยางบึง
– วัดธาตุสว่างโนนยาง
– วัดโนนดู่
– วัดโนนตูมสราราม
– วัดโนนบ่อโคลน
– วัดบัวบาน
– วัดวารีศรีสะอาด
– วัดศรีสว่าง
– วัดเสวตวงษ์นิวาส
ตำบลนาดี (Na Di)
– วัดกุดลิงง้อ
– วัดญาติกัลยาสามัคคีธรรม
– วัดดอนอีไข
– วัดพัฒนาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีเชียงใหม่
– วัดศรีมงคล
– วัดหนองหัวหมู
ตำบลบ้านเลื่อม (Ban Lueam)
– วัดบ่อสร้าง
– วัดบุญไคนุสรณ์
– วัดป่าบ้านดานธรรมเจดีย์
– วัดป่าบ้านถ่อน
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดสระบัวบาน
– วัดสุวรรณเกษร (วัดบ้านเลื่อม)
– วัดอินทาราม
ตำบลเชียงพิณ (Chiang Phin)
– วัดไชยาราม
– วัดธรรมศิริบัณฑิต
– วัดป่าเจฏิญานุสรณ์
– วัดป่าดำรงธรรม
– วัดป่าวิเวกโนนแคน
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรืองวราราม
– วัดสุริยาราม
ตำบลสามพร้าว (Sam Phrao)
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านหนองคอนแสน
– วัดบูรพาวนาราม (วัดสะอาดนาขาม)
– วัดป่าดงบ้านเลา
– วัดป่าบ้านมืด
– วัดศรีอินทร์แปลง
– วัดสว่างสามัคคี
– วัดสามพร้าว
– วัดหนองบุ
– วัดอรัญญเขต
ตำบลหนองไฮ (Nong Hai)
– วัดโนนสะอาด
– วัดบวรนิเวชธาราม
– วัดบุญศรีสว่าง
– วัดป่าโคกลาด
– วัดป่าจันทะรังษี
– วัดป่าทรงธรรม
– วัดป่าบูระพาราม
– วัดป่าหนองไฮ
– วัดป่าห้วยสำราญ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสมพร
– วัดศรีสว่างชยาราม
– วัดหนองไฮ
– วัดหัวคู
ตำบลนาข่า (Na Kha)
– วัดโคกศรีสำราญ
– วัดเจริญชัย
– วัดตูมคำ
– วัดธาตุสว่างอารมณ์
– วัดนาคาเทวี
– วัดป่ากกตาลศรัทธาราม
– วัดป่าหลวง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีเมืองคุณ
– วัดอัมพวัน
ตำบลบ้านจั่น (Ban Chan)
– วัดตูมทองวนาราม
– วัดป่าโนนภูทอง
– วัดโพธิ์ศรีสงคราม
– วัดศรีทน
– วัดศรีลาวรรณ
– วัดศิลาอาสน์
– วัดสว่างสันติธรรม
ตำบลหนองขอนกว้าง (Nong Khon Kwang)
– วัดธรรมเสนาพัฒนาราม
– วัดโนนโป่งราษฎร์บูรณะ
– วัดประดู่คำธเนตรนิมิตร
– วัดโยธานิมิตร
– วัดศรีสุข
– วัดโสมสันตยาราม
ตำบลโคกสะอาด (Khok Sa-at)
– วัดบุญกองอมตธรรม
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดสามัคคีดอนปอแดง
– วัดสีตะวนาราม
ตำบลนากว้าง (Na Kwang)
– วัดดงสร้างควาย
– วัดป่าดอนแสบง
– วัดศรีเมืองคุณ
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดป่าวิเวกวราราม

2. # อำเภอกุดจับ (Amphoe Kut Chap)

ตำบลกุดจับ (Kut Chap)
– วัดเกษมสันตาราม
– วัดดงธาตุ
– วัดดงบัง
– วัดบรมสมภรณ์
– วัดป่าบัวทอง
– วัดพัฒนาวารี
– วัดวิชัยวนาราม
– วัดศรีสุธรรมมาราม
– วัดสันติพัฒนาราม
– วัดสีหนาราม
– วัดใหม่โพนทอง
– วัดอัมพวันวิทยาราม
ตำบลปะโค (Pa kho)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนิโครธาราม
– วัดโนนม่วง
– วัดโนนสูง
– วัดบวรรัตนคุณ
– วัดป่าดอนเหมือดแก้ว
– วัดป่าบ่องีม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีจันทราราม
– วัดศรีวิไลย์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดใหม่เชียงคง
– วัดอุดมวิทยาราม
ตำบลขอนยูง (Khon Yung)
– วัดแก้วสว่าง
– วัดเจริญศรัทธา
– วัดนิคมพัฒนา
– วัดบวรพุทธาราม
– วัดป่าห้วยเชียง
– วัดมงคลนิมิตร
– วัดมงคลวนาราม
ตำบลเชียงเพ็ง (Chiang Pheng)
– วัดเดชสว่าง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดธาตุยางชุม
– วัดโนนทอง
– วัดป่าโคกขาน
– วัดป่าดอนน้อย
– วัดป่าบ้านถิ่น
– วัดป่าเวฬุวัน
– วัดโพธิ์ไทรสว่าง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพนยอ
– วัดวิริยกิจพิศาล
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดสระบัว
– วัดอรัญญาจันทาราม
– วัดอัมพวัน
ตำบลสร้างก่อ (Sang Ko)
– วัดชัยมงคล
– วัดดงหัน
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าจันทวนาราม
– วัดวิสุทธาวาส
– วัดศรีสระแก้ววนาราม
– วัดสามัคคีศรีวนาราม
ตำบลเมืองเพีย (Mueang Phia)
– วัดคำเจริญ
– วัดดงหมากหลอด
– วัดป่าเทพปัญญาราม
– วัดป่าวิปัสนาชัยยาราม
– วัดพุทธนิมิต
– วัดเรียบทายราม
ตำบลตาลเลียน (Tan Lian)
– วัดนาสีนวล
– วัดบ้านผังสามัคคี
– วัดบ้านเหล่าตำแย
– วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร
– วัดศิริชัยวราราม
– วัดสว่างพัฒนาราม

3. # อำเภอหนองวัวซอ (Amphoe Nong Wua So)

ตำบลหนองวัวซอ (Nong Wua So)
– วัดป่าไชยมงคล
– วัดอินทราราม
ตำบลหมากหญ้า (Mak Ya)
– วัดโนนสว่าง
– วัดบุญญานุสรณ์
– วัดบุญญานุสิทธิ์
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดไร่สวรรค์
– วัดศรีหมากหญ้า
– วัดหนองแวงยาว
ตำบลหนองอ้อ (Nong O)
– วัดขันธปราณี
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดโนนสำราญราษฎร์บำรุง
– วัดบ้านหนองอ้อ
– วัดประศาสน์ธรรม
– วัดป่าศรัทธาถวาย
– วัดพระพุทธบาทบัวขาว
– วัดศรีสว่างมงคล
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดหนองสวรรค์
ตำบลอูบมุง (Up Mung)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนาล้อม
– วัดป่าหนองคำ
– วัดโพธิ์ศรีธัมมาคม
– วัดรัตนมงคล
– วัดสว่างเชิงเขา
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองบัวเลิง
– วัดอูบมุงเหนือ
ตำบลกุดหมากไฟ (Kut Mak Fai)
– วัดกุดน้ำใส
– วัดโนนสว่าง
– วัดป่าเลไลย์
– วัดป่าหนองแวงพัฒนา
– วัดภูตะเภาทอง
– วัดมงคลคำบำรุง
– วัดสว่างบูรพาราม
– วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ
– วัดแสงประทีปธัมมาราม
– วัดอุดมศิลป์
ตำบลน้ำพ่น (Nam Phon)
– วัดเกษตรสมบูรณ์
– วัดบวรนิมิตร
– วัดป่าภูพับ
– วัดโพธิ์ศรีประดิษฐ
– วัดเมตตากิตติคุณ
– วัดศิริมงคล
– วัดหนองแซงสร้อย
ตำบลหนองบัวบาน (Nong Bua Ban)
– วัดขันธเสมาราม
– วัดดอยเทพนิมิต
– วัดพิชิตมงคล
– วัดราษฎร์สงเคราะห์
– วัดสามขาสันติสุข
ตำบลโนนหวาย (Non Wai)
– วัดโคกหนองแซง
– วัดถ้ำกกดู่
– วัดทุ่งห้วยทราย
– วัดบ้านโนนหวาย
– วัดป่าโคกหนองแซง
– วัดป่าผาสุการาม
– วัดศรีภูมิวัน
– วัดศรีวิลัย

4. # อำเภอกุมภวาปี (Amphoe Kumphawapi)

ตำบลกุมภวาปี (Kum pha wa pi)
ตำบลตูมใต้ (Tum Tai)
– วัดเทพสุรินทร์
– วัดโนนน้ำเที่ยง
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าบุรินทราวาส
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดโพธิ์สระ
– วัดมหาธาตุเจดีย์
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีนคราราม
– วัดศิริชัยตลิ่งคงคาราม
– วัดศิริสุสานโนนนิเวศน์
– วัดสว่างโยมาลัย
– วัดสุรพิมพาราม
– วัดโสภณานิการาม
ตำบลพันดอน (Phan Don)
– วัดเกียรติไพบูลย์
– วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง
– วัดจอมศรี
– วัดป่าทรงธรรม
– วัดป่าสาระธรรม
– วัดป่าอุดมสามัคคี
– วัดพิศิษฏ์ภมราราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรีคุณเมือง
– วัดราษจันทาราม
– วัดลำดวนสุริยาวาส
– วัดศรีวัฒนาวาปี
– วัดสมณวิหาร
– วัดสุทัศน์
ตำบลเวียงคำ (Wiang Kham)
– วัดเกาะเกษวาริการาม
– วัดท่าม่วงน้อย
– วัดท่าหนองเทา
– วัดบัวระพา
– วัดป่าโป่งคอม
– วัดป่าสวนมอน
– วัดวิมลธรรมาราม
– วัดศรีธาตุป่ายาง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างโนนตูม
– วัดอัมพวันวาริการาม
ตำบลแชแล (Chae lae)
– วัดดอนเงิน
– วัดธาตุจอมศรี
– วัดนครศรีสว่าง
– วัดนรวาสคงคา
– วัดโนนท่าราษฏร์คงคา
– วัดโนนน้ำย้อย
– วัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม
– วัดป่ายางหล่อ
– วัดโพธิ์ไทรทอง
– วัดโพธินันทาวาส
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดศรีมงคล
ตำบลเชียงแหว (Chiang Wae)
– วัดเจติยรัตน์
– วัดดอนยาง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนศรีไพรวัน
– วัดป่าเทพโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ตาก
– วัดมหาธาตุเจติยาราม
– วัดมหาธาตุเทพจินดา
– วัดศรีแก้ว
– วัดสมศรีสะอาด
– วัดสวนมอญธรรมาราม
– วัดสว่างหายโศก
– วัดอัมพวัน
ตำบลห้วยเกิ้ง (Huai Koeng)
– วัดโคกศรีสว่าง
– วัดจินดาราษฎร์บำรุง
– วัดชัยมงคล
– วัดทุ่งสว่างมะข่า
– วัดเทพสุวรรณาราม
– วัดบัวระพา
– วัดพระธาตุหนองหมัด
– วัดโพธิ์สว่าง (วัดโพธิ์สว่างโสกคุณ)
– วัดศรีชมภู
– วัดศรีนวน
– วัดศิริพุทธาวาส
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างโนนยอ
ตำบลเสอเพลอ (Soe phloe)
– วัดจันทร์ประสิทธิ์
– วัดดาวดึงสาราม
– วัดโนนพระ
– วัดโนนพระบ้านสงเปลือย
– วัดศิริชัยเจริญ
– วัดศิริมงคล
– วัดสวนมอญ
– วัดสุวรรณาราม
– วัดโสพนาราม
– วัดหนองนาคำ
– วัดใหม่สงเปลือย
– วัดอนุราษฏร์โสภาราม
– วัดอมรินทราราม
ตำบลสีออ (Si O)
– วัดโนนมะพลับ
– วัดศรีมงคล
– วัดสว่างโนนเขวา
– วัดสว่างหนองหอย
– วัดอุดมหนองแดง
ตำบลปะโค (Pa Kho)
– วัดเกาะผดุงชาติ
– วัดคำมัง
– วัดทุ่งสว่างปะโค
– วัดป่าปิยธรรม
– วัดโพธิ์ศรีสำราญ
– วัดสุราลัย
ตำบลผาสุก (Pha suk)
– วัดดอนสวรรค์
– วัดบ้านสี่แจ
– วัดป่าศาลาทอง
– วัดเรืองศรี
– วัดศรีสมภรณาราม
– วัดสระศรีทวีปุญญาราม
– วัดสามพาดพัฒนาราม
– วัดสุวรรณประดิษฐ์
ตำบลท่าลี่ (Tha Li)
– วัดดอนจันทร์
– วัดบูรพา
– วัดป่าจันทน์ศีลคุณาราม
– วัดป่าศรัทธาธรรม
– วัดป่าสมณกิจสีลคุณ
– วัดโพธิ์ศรีสง่า
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดศรีธาตุ
– วัดศรีสุข
– วัดสว่างนาทัน
ตำบลหนองหว้า (Nong Wa)
– วัดกุดจิก
– วัดศรีมงคลดงเย็น
– วัดศิริสุวรรณาราม

5. # อำเภอโนนสะอาด (Amphoe Non Sa-at)

ตำบลโนนสะอาด (Non Sa-at)
– วัดเทพมงคล
– วัดบูรพา
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศิริชัยมงคล
– วัดศิรินทราวาส
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างอุทัย
– วัดสุธาวราราม
ตำบลบุ่งแก้ว (Bung Kaeo)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดราชวรานุวัตร
– วัดลำดวน
– วัดสว่างกระเบื้อง
– วัดสว่างบุ่งแก้ว
– วัดสว่างหนองแปน
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ (Pho Si Sam ran)
– วัดเชตุพน
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีวิสาร
– วัดสว่างอรุณ
– วัดอัมพวัน
– วัดอุดมดารา
ตำบลทมนางาม (Thom Na Ngam)
– วัดชัยพร
– วัดบัวระพา
– วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม
– วัดป่าอัมพสุวรรณาราม
– วัดศรีชมภู
ตำบลหนองกุงศรี (Nong Kung Si)
– วัดจอมมะณีย์
– วัดถ้ำอินทร์แปลง
– วัดไทรทอง
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสุวรรณาราม
– วัดใหม่สุวรรณาราม
ตำบลโคกกลาง (Khok Klang)
– วัดชัยอัมพร
– วัดปรีชาวนาราม
– วัดป่าแสงแก้ว
– วัดป่าหนองกุง
– วัดป่าโอภาโส
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีสำราญ
– วัดศิริทรงธรรม
– วัดศิลาอาสน์
– วัดสระแก้ว
– วัดอุดมวุฒิทาราม

6. # อำเภอหนองหาน (Amphoe Nong Han)

ตำบลหนองหาน (Nong Han)
– วัดธาตุโข่ง
– วัดธาตุดูกวัว
– วัดนาข่าศรีสุทธาวาส
– วัดบูรพาราม
– วัดปัจฉิมาราม
– วัดพระธาตุดงยางชอง
– วัดมัชฌิมบุรี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีไพรวัน
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดสร้างแข้
– วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
– วัดโสภณนิมิตร (วัดโศภณนิมิตร)
– วัดหัวเชียง
– วัดอัมพวันวนาราม
ตำบลหนองเม็ก (Nong Mek)
– วัดโคกพัฒนาราม
– วัดโนนสะอาด
– วัดบัวระพาชัย
– วัดโพธิ์ศรีสำราญ
– วัดเม็กใหญ่
– วัดศรีแก้วบัวบาน
– วัดศรีสุธาทิพย์ (วัดศรีสุทธาทิพย์)
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างแสงจันทร์
– วัดสามัคคีมงคล
– วัดสุรพลโสภานุสรณ์
– วัดสุวรรณาราม
– วัดหนองเม็ก
– วัดอัมพวัน
ตำบลพังงู (Phang Ngu)
– วัดถาวรธรรมาราม
– วัดป่ายาง
– วัดป่าเรืองชัย
– วัดพาราณสี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสุวรรณ
– วัดศิริมงคลชัย
– วัดสว่างโพนตาล
– วัดสว่างลัฏฐิวัน
– วัดสันติธรรม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดอุทุมวารี
ตำบลสะแบง (Sa baeng)
– วัดธาตุสมชนะวารี
– วัดบ้านสะแบง
– วัดบูรพาภิรมย์
– วัดปัทมากร
ตำบลสร้อยพร้าว (Soi Phrao)
– วัดจอมทองอุดมทรัพย์
– วัดเจริญธรรมสามัคคี
– วัดเจริญธรรมาวาส
– วัดท่าสะอาด
– วัดธาตุโพธิ์ชัย
– วัดโนนสะอาด
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีทรงธรรม
– วัดศรีสำราญ
– วัดสว่างโคกก่อง
– วัดสว่างสามัคคีธรรม
– วัดสุทัศนวารี
– วัดสุวรรณวารี
– วัดเหล่าหว้า
– วัดอโสกาวาส
– วัดโอภาสสวัสดิ์
ตำบลบ้านเชียง (Ban Chiang)
– วัดดอนธาตุ
– วัดเทพประทานพร
– วัดธรรมรังษี
– วัดป่าเทพประทานพร
– วัดป่าปูลู
– วัดป่าเลไลยก์
– วัดโพธิ์ศรีใน
– วัดมีชัย
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสระแก้ว
– วัดสันติวนาราม
– วัดอัมพวัน
– วัดอารามมหาธาตุ
ตำบลบ้านยา (Ban Ya)
– วัดโคกสุวรรณ
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดดอนหัน
– วัดโนนสวรรค์
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านยา
– วัดป่าธรรมรังษี
– วัดป่าศรีวิไลย
– วัดเรียบโพธิ์ชัย
– วัดศรีมหาธาตุ
– วัดสว่างศรีวิไลย์
– วัดหนองผือ
– วัดอรุณรังษี
ตำบลโพนงาม (Phon Ngam)
– วัดฉิมพลีวัน
– วัดโนนสำราญ
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ศรีสมพร
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดศรีทรงธรรม
– วัดศรีพุทธาราม
– วัดสระนันทะวัน
– วัดสว่างวิชัย
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลผักตบ (Phak Top)
– วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
– วัดศิริวรรณ
– วัดศิลาอาสน์
– วัดสระมณี
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดดาวเรือง
– วัดทองหล่อวนาราม
– วัดปทุมคงคา
– วัดเวฬุวัน
– วัดเวฬุวันวนาราม
– วัดศรีอริยาวาส
– วัดสระปทุม
– วัดสุทธาราม
– วัดสุวรรณวารี
– วัดหนองไผ่
– วัดหายโศก
ตำบลดอนหายโศก (Don Hai Sok)
– วัดป่าดอนหายโศก
ตำบลหนองสระปลา (Nong Sa Pla)
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดเริ่มอุดมจันทราวาส
– วัดสระสุวรรณ
– วัดสว่างสามัคคีธรรม

7. # อำเภอทุ่งฝน (Amphoe Thung Fon)

ตำบลทุ่งฝน (Thung Fon)
– วัดคอนสวรรค์
– วัดเจริญธรรมวาส
– วัดทุ่งพัฒนา
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนโพธิ์
– วัดป่ารัตนาราม
– วัดป่าเลไลย์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรีทุ่ง
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดศรีสงคราม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุขสะอาด
ตำบลทุ่งใหญ่ (Thung Yai)
– วัดดอนคำ
– วัดทิพย์ศรีปัญญา
– วัดนิยมบวร
– วัดศรีบุญยืน
– วัดศรีสวาท
– วัดอุดมอินทราวาส
ตำบลนาชุมแสง (Na Chum Saeng)
– วัดกุญชรดาราม
– วัดชัยศิริมงคล
– วัดฌาณสุทธิวนาราม
– วัดตระการพืชผล
– วัดป่าบ้านโพธิ์
– วัดพรหมวราราม
– วัดศรีดาราม
– วัดศรีวิทยาราม
– วัดสว่างสุทธาวาส
ตำบลนาทม (Na Thom)

8. # อำเภอไชยวาน (Amphoe Chai Wan)

ตำบลไชยวาน (Chai Wan)
– วัดกู่แก้ว
– วัดไชยนาถวราราม
– วัดท่าบ่อ
– วัดโนนสังกา
– วัดป่าไชยวาน
– วัดป่าบ่อแก้ว
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดมงคลศรีไชยวาน
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศิริวรรณ
– วัดสันติกาวาส
– วัดสาเกตุ
– วัดหนองแวง
– วัดอุดมมงคล
ตำบลหนองหลัก (Nong Lak)
– วัดกุษาวดี
– วัดจำปาสีหราช
– วัดโนนสว่างสามัคคี (วัดโนนสว่าง)
– วัดป่าหัวหนองยาง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดวิสุทธาวาส
– วัดศรีสุนันทา
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอู่แก้ว
ตำบลคำเลาะ (Kham Lo)
– วัดท่าวารี
– วัดท่าศิลา
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าคำน้ำทิพย์
– วัดป่าทรายทอง
– วัดป่าวังงาม
– วัดมงคลวนาราม
– วัดสำราญ
ตำบลโพนสูง (Phon Sung)
– วัดโคกสง่า
– วัดชลขันธ์
– วัดชัยมงคล (วัดไชยมงคล)
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดป่าศรีชมภูจิตตวิเวก
– วัดพระธาตุห้วยยาง
– วัดมณีวรรณ
– วัดสว่างไชยวาน

9. # อำเภอศรีธาตุ (Amphoe Si That)

ตำบลศรีธาตุ (Si That)
– วัดป่ากุดน้ำใส
– วัดป่าคำอ้อ
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา
– วัดศรีแก้วอัมพวัน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่างบรมสุข
ตำบลจำปี (Cham pi)
– วัดจอมพล
– วัดชัยภูมิ
– วัดดงบ้านแมด
– วัดโนนม่วง
– วัดโพธิ์ศรีสำราญ
– วัดมัคคราราม
– วัดศรีธาตุประมัญชา
– วัดศรีสว่างรัตนาราม
ตำบลบ้านโปร่ง (Ban Prong)
– วัดเกียรติบุญมา
– วัดนครศรีสวรรค์
– วัดประจันตะคาม
– วัดป่าพอก
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
– วัดศรีเจริญธรรม
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างบรมนิวาส
ตำบลหัวนาคำ (Hua Na Kham)
– วัดโคกกลาง
– วัดนรินทราวาส
– วัดโนนสวรรค์
– วัดบ่อน้ำศรีวิลัย
– วัดบัพพโตศิลาอาสน์
– วัดบูรพามังคลาราม
– วัดป่าเหวไฮ
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสว่าง
ตำบลหนองนกเขียน (Nong Nok Khian)
– วัดโนนสำราญ
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดอัมพรสะอาดชัยศรี
ตำบลนายูง (Na Yung)
– วัดโนนตาล
– วัดประทุม
– วัดป่าโพนพระเจ้า
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างบรมนิวาส
ตำบลตาดทอง (Tat Thong)
– วัดเจริญศรีสมพร
– วัดบรมโพธิสมภรณ์
– วัดป่าท่าสิมมา
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดศรีสง่าวธาราม
– วัดอรัญญวาสี

10. # อำเภอวังสามหมอ (Amphoe Wang Sam Mo)

ตำบลวังสามหมอ (Wang Sam Mo)
ตำบลหนองกุงทับม้า (Nong Kung Thap Ma)
– วัดถ้ำมันปลา
– วัดท่าพัก
ตำบลหนองหญ้าไซ (Nong Ya Sai)
– วัดพิชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีวิลัย
– วัดสว่างอัมพวัน
ตำบลบะยาว (Ba Yao)
– วัดภูดิน
– วัดศรีชุมพร
ตำบลผาสุก (Pha suk)
– วัดดอยนางหงษ์
– วัดถ้ำใหญ่พรหมวิหาร
– วัดป่าภูวังทอง
– วัดป่าไม้งาม
– วัดผาสุการาม
– วัดอนาลโยภูค้อ
ตำบลคำโคกสูง (Kham Khok Sung)

11. # อำเภอบ้านดุง (Amphoe Ban Dung)

ตำบลบ้านดุง (Ban Dung)
– วัดกุดโด
– วัดปอพาน
– วัดป่าหนองไฮ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์
– วัดเลิศมงคล
– วัดสมบูรณ์พัฒนา
– วัดสระแก้ว
– วัดหนองสองห้องใต้
– วัดหนองไฮ
ตำบลศรีสุทโธ (Si Sut tho)
– วัดดงคำ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าบ้านฝาง
– วัดป่าศรีอุดม
– วัดป่าหนองหิน
– วัดศรีขวัญเมือง
ตำบลดงเย็น (Dong Yen)
– วัดโนนชัยศิลป์
– วัดประสิทธิธรรม
– วัดป่าโนนชัยศิลป์
– วัดผดุงธรรม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีสำราญ
– วัดสาละไพรวัลย์
ตำบลโพนสูง (Phon Sung)
– วัดคลองเวช
– วัดโชคสำราญ
– วัดพัฒนาราม
– วัดศรีวิลัย
– วัดศรีสมบูรณ์
ตำบลอ้อมกอ (Om Ko)
– วัดเทพพิทักษ์
– วัดบัวบก
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีสมบูรณ์
– วัดสมประสงค์
– วัดสุคันธาวาส
ตำบลบ้านจันทน์ (Ban Chan)
– วัดโนนสิมมา
– วัดป่าหัวฝาย
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์
– วัดศรีดาราม
– วัดสมสะอาด
ตำบลบ้านชัย (Ban Chai)
– วัดชัยมงคล
– วัดทุ่งเจริญ
– วัดเทพศิริมงคล
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านนาสีนวล
– วัดประชาสามัคคี
– วัดปราสาทชัย
– วัดป่าโนนสะอาด
– วัดพิเศษสมบูรณ์
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง (วัดค้อเขียว)
– วัดศรีสว่างมงคล
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสุพรรณแสงศรี
– วัดสุวรรณเขต
– วัดใหม่ศรีสุมังค์
ตำบลนาไหม (Na Mai)
– วัดเทพประดิษฐ์
– วัดโนนสวรรค์
– วัดพิลาวัลย์ธิยาราม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคลประดู่ (วัดประดู่)
– วัดศรีสุวอ
– วัดศิริชัยเจริญ
– วัดสุวรรณภูมิ
– วัดอุดมมงคล
ตำบลถ่อนนาลับ (Thon Na Lap)
– วัดทุ่งสว่างอารมณ์
– วัดบวรมงคล
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีคุณเมือง
– วัดศรีสุข
– วัดศิริมงคล
– วัดหนองทุ่มบัณฑิต
ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดโคกสว่าง
– วัดโนนสว่าง
– วัดป่าดอนธาตุ
– วัดวังแสนสุข
– วัดสามัคคีเจริญธรรม
– วัดเหล่าหลวง
ตำบลบ้านม่วง (Ban Muang)
– วัดบ้านม่วง
– วัดศรีวิลัย
– วัดศรีสุวรรณมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองสวรรค์
– วัดหนองหว้า
ตำบลบ้านตาด (Ban Tat)
– วัดจันทร์ศรีมงคล
– วัดโนนทองหลาง
– วัดประชาบำรุง
– วัดป่าแสงธรรม
– วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดศรีสมวิไล
– วัดศิริวนาราม
ตำบลนาคำ (Na Kham)
– วัดคำเจริญมงคล
– วัดดงวัฒนา
– วัดโนนงาม
– วัดโนนสมโภชน์
– วัดป่านาดี
– วัดพรสันติ
– วัดหัวดงยาง

12. # อำเภอบ้านผือ (Amphoe Ban Phue)

ตำบลบ้านผือ (Ban Phue)
– วัดจันทราราม
– วัดนาคูณ
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าภูทอง
– วัดป่าสาระวารี
– วัดป่าหนองกอง
– วัดพลับ
– วัดโพธิ์ชัยมงคล
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดลุมพลีวัน
– วัดวิสุทธิมัคคาราม
– วัดไวกูลฐาราม
– วัดศรีสว่างอรุณ
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีโสภณ
– วัดสระแก้ว
– วัดอรัญญิกาวาส
– วัดอรุณรังษี
– วัดอุดมธัญญาผล
– วัดอุตมาวาส
ตำบลหายโศก (Hai Sok)
– วัดแก้วชาตรี
– วัดโคกสีแก้ว
– วัดชุมพวงสวรรค์
– วัดธาตุวารุการาม
– วัดนาคำ
– วัดป่าลำดวน
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์ทองวนาราม
– วัดมงคลนิมิตร
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสว่างมงคล
– วัดสวนอุบลวนาราม
– วัดหงษาวดี
– วัดอุตตมาราม
ตำบลเขือน้ำ (Khuea Nam)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบ้านค้อ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดลำดวน
– วัดศรีสมพร
– วัดศรีสุนทริกาวาส
– วัดสว่างลำดวน
– วัดสิมมะลี
– วัดอุดมมหาวัน
ตำบลคำบง (Kham Bong)
– วัดเขมวนาราม
– วัดชัยมงคลยราม
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดไทยทรงธรรม
– วัดป่าศิริชัยมงคล
– วัดศรีสง่าธาราราม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุขธรรมราม
ตำบลโนนทอง (Non Thong)
– วัดเคารพ
– วัดดงพระนิมิตร
– วัดดอนตาล
– วัดไทรคำ
– วัดนิโครธ์เขตตาราม
– วัดโนนทอง
– วัดโนนหิตาราม
– วัดศรีสว่างอาราม
– วัดศาสดาราม
– วัดสว่างศรีชมภู
– วัดสุพรรณาราม
– วัดสุภาวาส
– วัดอัตตวีวิหาร
ตำบลข้าวสาร (Khao San)
– วัดดอยสวรรค์
– วัดถ้ำดุก
– วัดถ้ำม่วง (วัดคีรีวันเทพสถิตย์)
– วัดท่าวารีสาคร
– วัดธรรมชาติวิทยา
– วัดโนนสวรรค์
– วัดป่าธรรมวิเวก
– วัดผาแก้วเวียงชัย
– วัดวิเศษสรรพคุณ
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศิลาประดิษฐาราม
– วัดแหลมทอง
– วัดอุดมนิคมเขต
ตำบลจำปาโมง (Cham pa Mong)
– วัดโคธาราม
– วัดจักเสตตาราม
– วัดชัยสว่าง
– วัดถ้ำหีบ
– วัดเทพนิมิตทุ่งสว่าง
– วัดนีลถาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีรัตนดำรง
– วัดศรีรัตนสัพพัญญู
– วัดอุทกโสภาราม
ตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai)
– วัดคำด้วง
– วัดถ้ำพระ
– วัดป่าดอนบ้านเทือน
– วัดป่านาสีดา
– วัดป่านิโรธรังษี
– วัดป่าผักบุ้ง
– วัดภูหินดัง
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีราษฎร์บำรุง
– วัดสว่าง
– วัดสังฆคณาราม
– วัดแสงสว่าง
ตำบลเมืองพาน (Mueang Phan)
– วัดเกษศิริวิหาร
– วัดดอยบ้านใหม่
– วัดตาลก่อง
– วัดธาตุอุปสมาราม
– วัดโนนศิลาอาสน์
– วัดบ้านโคกก่อง
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่าหนองกบ-นาแมน
– วัดป่าอุดมสรรพผล
– วัดพระพุทธบาทบัวบก
– วัดพระพุทธบาทบัวบาน
– วัดโพธิ์ศรีวิไล
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดโยธานิมิตร
– วัดวันทนียวิหาร
– วัดเวฬุวนาราม
ตำบลคำด้วง (Kham Duang)
– วัดตระคลอง
– วัดตาดน้ำพุ
– วัดถ้ำพระนาหลวง
– วัดนาหลวง
– วัดโพนงาม
– วัดภูย่าอู่
– วัดสุทธาราม
– วัดห้วยศิลาผาสุก
ตำบลหนองหัวคู (Nong Hua Khu)
– วัดฉิมพลีวัลย์
– วัดทรายโทงทอง
– วัดเทพนิมิตร
ตำบลบ้านค้อ (Ban Kho)
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)

13. # อำเภอน้ำโสม (Amphoe Nam Som)

ตำบลน้ำโสม (Nam Som)
– วัดกลางแหลมทอง
– วัดนาเมืองไทย
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดป่าธรรมาราม
– วัดโพธิ์ศรีสง่า
– วัดแสงนิมิตร
ตำบลนางัว (Na Ngua)
– วัดโคเขตตาราม
– วัดโนนผาแดง
– วัดป่าศิริเจริญชัย
– วัดอุทการาม (วัดอุทธการาม)
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดขันติยานุสรณ์
– วัดป่าท่าวารีศรีสาคร
– วัดป่านาเก็นน้อย
– วัดป่าหนองแวง
ตำบลบ้านหยวก (Ban Yuak)
– วัดแก้วอินทราราม
– วัดโนนทองคำ
– วัดป่าผางาม
– วัดสุวารีวราราม
– วัดอัมพวัน
– วัดอุทธริการาม
ตำบลโสมเยี่ยม (Som Yiam)
– วัดกุญชรเกษาราม
– วัดชัยมงคล
– วัดป่าหัวช้าง
– วัดอุตตสมาราม
ตำบลศรีสำราญ (Si Sam ran)
– วัดท่าโสม
– วัดเทพนิมิต
– วัดโพธิ์ศรีภักดี
– วัดศรีสำราญ
ตำบลสามัคคี (Sa mak khi)
– วัดโชคชัยสามัคคีธรรม
– วัดผากลางนา

14. # อำเภอเพ็ญ (Amphoe Phen)

ตำบลเพ็ญ (Phen)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดดงชัย
– วัดโนนพอก
– วัดบวรนิเวศ
– วัดบัวสระพังทอง
– วัดบ้านดอนแคน
– วัดบ้านดอนแซ
– วัดบ้านโพนสวรรค์ (วัดโพนสวรรค์)
– วัดบ้านหนองลุมพุก (วัดหนองลุมพุก)
– วัดบ้านใหม่
– วัดโพธิ์ชุม (วัดโพนทอง)
– วัดโพธิ์ศรีชุม
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดม่วงชุม
– วัดศรีเจริญธรรม
– วัดศรีลาทอง
– วัดศรีเวียงเพ็ญ
– วัดศรีสุวรรณ
– วัดสระแก้ว
– วัดหนองสว่าง
– วัดหลวงเพ็ญ
ตำบลบ้านธาตุ (Ban That)
– วัดคำเกษแก้ว
– วัดตาลชุม
– วัดนิคมพัฒนา
– วัดโนนสว่าง
– วัดบำเพ็ญสมณานุกูล
– วัดบุญสวาท
– วัดป่าศรีเจริญผล
– วัดป่าสามัคคี
– วัดพระบาทแม่แส
– วัดโพธิ์ศรีสังซา
– วัดศรีจำปา
– วัดศรีเจริญชัย
– วัดศรีเจริญโพนบก
– วัดสว่างบ้านโพน (วัดโพนสว่าง)
– วัดสามัคคี
– วัดสุทัศน์จันทิมาราม
– วัดอินทร์ศรสง่า
ตำบลนาพู่ (Na Phu)
– วัดจำปา
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดดงสว่าง
– วัดไทย
– วัดป่าดอนนาวศรีสามัคคีธรรม
– วัดพุทธบูชา
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดมหาธาตุ
– วัดลำดวน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
– วัดสว่างอินทรศิลา
ตำบลเชียงหวาง (Chiang Wang)
– วัดดงขมิ้น
– วัดป่าดงใหญ่
– วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล
– วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม
– วัดพรหมจรรย์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรีจวง
– วัดโพธิ์ศรีจันทร์
– วัดโพธิสมภรณ์
– วัดโพนสวรรค์พัฒนาราม
– วัดสว่าง
– วัดสามัคคีมงคลธรรม
– วัดแสงสว่าง
– วัดอัมพวัน
ตำบลสุมเส้า (Sum Sao)
– วัดจูมศรีพัฒนาราม (วัดจูมศรีพิมนาราม)
– วัดเทพจินดา
– วัดป่าภูนิมิตร
– วัดพระธาตุนางขาว
– วัดพระธาตุศิลา
– วัดโพธิ์ชุม
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดมัชฌิมวงศ์
– วัดศรัทธศิลอัมพวัน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่างวงศ์
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างโพธิวราราม
– วัดสุริยาเย็น
– วัดอรัญญาสามัคคี
– วัดอรุณพัฒนาราม
ตำบลนาบัว (Na Bua)
– วัดจันทร์เรไลย์
– วัดดอนแคน
– วัดทองสายพัฒนาราม
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนาบัว
– วัดป่าสามัคคี
– วัดพระธาตุ
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค
– วัดโพนทา
– วัดมีชัย
– วัดสระแก้ววราราม
– วัดสระด้วง
– วัดสิงห์นิมิตบำเพ็ญ
– วัดอัมพร
ตำบลบ้านเหล่า (Ban Lao)
– วัดโคกแสงสว่าง
– วัดเทพมงคล
– วัดป่าพระนาไฮ
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดโพธิ์ศรีสมพร
– วัดโพธิ์ศรีสำราญ
– วัดรอยพระพุทธบาทนฤนาถ
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีพันดร
– วัดศรีสมพร
– วัดศรีอุดมพร
– วัดศิริธรรมคุณ
– วัดสว่างแสงอรุณ
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลจอมศรี (Chom Si)
– วัดกลางสามัคคี
– วัดนาพัง
– วัดบ้านโนนดู่
– วัดบ้านหนองบ่อ
– วัดโพธิ์ศรีสอาด
– วัดศรีดงเย็น
– วัดสระพังทอง
– วัดสว่างจอมศรี
– วัดสว่างดงยาง
– วัดสามัคคีนารายณ์
– วัดอุดมอัมพวัน
ตำบลเตาไห (Tao Hai)
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ชุม
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลโคกกลาง (Khok Klang)
ตำบลสร้างแป้น (Sang Paen)
– วัดชัยมงคลพัฒนา
– วัดบ้านหนองแด่น
– วัดป่าธรรมประดิษฐ์
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง

15. # อำเภอสร้างคอม (Amphoe Sang Khom)

ตำบลสร้างคอม (Sang Khom)
– วัดช้างเผือก
– วัดทุ่งโพธาราม
– วัดป่าสกุณาศัย
– วัดโพธิ์ศรีโพนฆ้อง
– วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
– วัดสว่างบำเพ็ญผล
– วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
– วัดอุดมมหาวรรณ์
ตำบลเชียงดา (Chiang Da)
– วัดดอนแก้วเชียงดา
– วัดป่าสงบจิต
– วัดพรสวรรค์
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดเหล่าแก้ว
– วัดอุดมวิทยา
ตำบลบ้านยวด (Ban Yuat)
– วัดไชยพร
– วัดธาตุศรีสำราญ
– วัดโนนรัง
– วัดโพธิ์ศรีเจริญ
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอัมพวัน
– วัดอัมพวันวนาราม
ตำบลบ้านโคก (Ban Khok)
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีสำราญ
– วัดศิริธรรมคุณ
– วัดสว่างพัฒนาราม
– วัดอุทุมพรดอนเดื่อ (วัดอุดมพรดอนเดื่อ)
ตำบลนาสะอาด (Na Sa-at)
– วัดโพธิ์ศรีสมพร
– วัดหายโศก
ตำบลบ้านหินโงม (Ban Hin Ngom)
– วัดสามัคคีพัฒนาราม

16. # อำเภอหนองแสง (Amphoe Nong Saeng)

ตำบลหนองแสง (Nong Saeng)
– วัดป่าแสงทอง
– วัดศรีพัฒนาราม
– วัดสว่างอรุณ
ตำบลแสงสว่าง (Saeng Sa wang)
– วัดป่าทับไฮ
– วัดป่าบ้านทับไฮ
– วัดศรีจันทราราม
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสว่างมงคล
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดแสงสว่าง
– วัดใหม่แสงสว่าง
ตำบลนาดี (Na Di)
– วัดครองธรรมิการาม
– วัดศิริชัย
– วัดสะอาดเรืองศรี
– วัดสุวรรณชัย
– วัดหนองบัว
ตำบลทับกุง (Thap Kung)
– วัดทับกุง
– วัดประเสริฐทรงธรรม
– วัดป่ากลยาณมิตร
– วัดป่าราชญาณวิสุทธิโสภณ
– วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์
– วัดโพธิชัยยาวนาราม
– วัดภูทองเทพนิมิต

17. # อำเภอนายูง (Amphoe Na Yung)

ตำบลนายูง (Na Yung)
– วัดชัยมงคลสามัคคี
– วัดเทพชุมพล
– วัดเทพสิงหาร
– วัดป่าโนนสว่าง
– วัดใหม่สัญญาศิริเขต
ตำบลบ้านก้อง (Ban Kong)
– วัดนาคำน้อย
– วัดป่าชัยมงคล
– วัดป่าภูก้อน
– วัดพุทธราษฎร์บำรุง
– วัดมหันตาราม
– วัดเวฬุวัน
– วัดศิริธรรมาราม
ตำบลนาแค (Na Khae)
– วัดโนนศิลา
– วัดบ้านเพิ่ม
– วัดป่าคีรีวงกต
– วัดป่านาแค
– วัดป่าวังบง
ตำบลโนนทอง (Non Thong)
– วัดป่าโนนทอง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดสัมมัฏฐมุขขาราม
– วัดอุทกมัจฉาราม

18. # อำเภอพิบูลย์รักษ์ (Amphoe Phibun Rak)

ตำบลบ้านแดง (Ban Daeng)
– วัดจูมพลประชาสรรค์
– วัดไชยวานวัฒนา
– วัดโนนสว่าง
– วัดป่าทองธรรมนิมิต
– วัดป่าสามัคคีสันติธรรม
– วัดพระแท่น
– วัดโพธาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีแก้ว
ตำบลนาทราย (Na Sai)
– วัดธาตุอุโมง
– วัดพรหมประดิษฐ์
– วัดมงคลสวัสดิ์
– วัดวารินดำรง
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลดอนกลอย (Don Kloi)
– วัดเจริญพัฒนาราม
– วัดนิทัศนาลัย
– วัดป่ายาง
– วัดพระสมาคม
– วัดลัฏฐิวัน
– วัดลำดวน
– วัดสว่างแสงอรุณ
– วัดสุกรมงคล
– วัดหอคำ
– วัดอุบลวรวิหาร

19. # อำเภอกู่แก้ว (Amphoe Ku Kaeo)

ตำบลบ้านจีต (Ban Chit)
– วัดกุมภีวนาราม
– วัดโนนทองอินทร์
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดมังคลาราม
– วัดศรีคุณาราม
– วัดศรีสุทธาวาส
– วัดสุวรรณาราม
– วัดสุวรรณารี
– วัดหัวบึงสว่าง
– วัดหายโศก
ตำบลโนนทองอินทร์ (Non Thong In)
– วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดศุภวนาราม
ตำบลค้อใหญ่ (Kho Yai)
– วัดโนนสว่างสามัคคี
– วัดโนนสูงสุทธาวาส
– วัดโพธิ์ศรีพัฒนาราม
– วัดมีชัย
– วัดหงษาวดี
ตำบลคอนสาย (Khon Sai)
– วัดธาตุโพนเสมา
– วัดป่าหนองช้างคาว
– วัดโพธิ์ศรีสมพร
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศิริวัฒนา
– วัดสว่างธรรมาวาส
– วัดสว่างอรุณ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสำราญ
– วัดอัมพวนาราม
– วัดอัมพวัน

20. # อำเภอประจักษ์ศิลปาคม (Amphoe Prachaksinlapakhom)

ตำบลนาม่วง (Na Muang)
– วัดจูมพร
– วัดโนนศรีสวัสดิ์
– วัดป่าโคกกลาง
– วัดแพงศรีสว่าง
– วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดมณีวรรณ
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลห้วยสามพาด (Huai Sam Phat)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดจันทราราม
– วัดป่าวังแสง
– วัดพิชัยพัฒนาราม
– วัดวังขอนกว้าง
– วัดวิชัยโสภาราม
– วัดศรีษะเกษ
– วัดแสงสว่างธรรมราราม
– วัดอรุณธรรมรังษี
ตำบลอุ่มจาน (Um Chan)
– วัดจันทประสิทธาราม
– วัดจันทาธิวาส
– วัดธาตุทอง
– วัดป่าโพธิการาม
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดมัชฌิมาวาส (วัดมัชฉิมาวาส)
– วัดลุมพินีวันวราราม