จังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองศรีสะเกษ (Amphoe Mueang Si Sa Ket)

ตำบลเมืองเหนือ (Mueang Nuea)
– วัดมหาพุทธาราม
ตำบลเมืองใต้ (Mueang Tai)
– วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
– วัดเลียบบูรพาราม (วัดเลียบบุรพาราม)
– วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลคูซอด (Khu Sot)
– วัดคูซอด
– วัดโนนทราย
– วัดบ้านแดง
– วัดบ้านเวาะ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสิมเก่า
ตำบลซำ (Sam)
– วัดบ้านซำ
– วัดบ้านแทง
– วัดบ้านโพธิ์
– วัดบ้านเวียง
– วัดบ้านหลุบ
– วัดหนองแคน
ตำบลจาน (Chan)
– วัดดงบัง
– วัดบ้านจาน
– วัดบ้านแดง
– วัดหนองคู
– วัดหนองตะเคียน
– วัดเหล่ายอด
– วัดฮ่องขาดพัฒนาราม
ตำบลตะดอบ (Ta dop)
– วัดตะดอบ
– วัดนาสูง
– วัดบ้านเปือย
– วัดโพธิ์งาม
– วัดหนองแคน
– วัดหนองเทา
ตำบลหนองครก (Nong Khrok)
– วัดคูเมือง
– วัดป่าศรีสำราญ
– วัดศรีเกษตรพัฒนาราม
– วัดหนองกิโล
– วัดหนองครก
– วัดหนองสองห้อง
– วัดหนองสาด
ตำบลโพนข่า (Phon Kha)
– วัดกุดโง้ง
– วัดบ้านกุดโง้ง
– วัดบ้านบก
– วัดป่าคำบอน
– วัดโพนข่า
ตำบลโพนค้อ (Phon Kho)
– วัดโพนค้อ
ตำบลโพนเขวา (Phon Khwao)
– วัดดอนโสภณ
– วัดบ้านกอก
– วัดป่าโนนกุดหล่ม
– วัดโพนเขวา
– วัดหนองเข็ง (วัดหนองแข็ง)
– วัดหนองแวง
– วัดเหล่าแค
ตำบลหญ้าปล้อง (Ya Plong)
– วัดโนนแย้
– วัดโนนสำนัก
– วัดบ้านเอก
– วัดวังไฮ
– วัดสร้างเรือง
– วัดหญ้าปล้อง
ตำบลทุ่ม (Thum)
– วัดขมิ้น
– วัดทุ่ม
– วัดโนนแกด
– วัดหนองม่วง
– วัดหนองแวง
– วัดหางว่าว
ตำบลหนองไฮ (Nong Hai)
– วัดบ้านก่อ
– วัดโพนแดง
– วัดหนองไฮ
ตำบลหนองแก้ว (Nong Kaeo)
– วัดโนนดั่ง
– วัดโนนอีปัง
– วัดบัวเตย
– วัดบ้านโพนงัว
– วัดสำโรง
– วัดหนองแก้ว
– วัดหนองหว้า
ตำบลน้ำคำ (Nam Kham)
– วัดขามทอง
– วัดน้ำคำ
– วัดบ้านง้อ
– วัดประชาสามัคคี
– วัดพระธาตุสุพรรณหงส์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุขสวาทอารมณ์
– วัดแสงอรุณ
– วัดหนองคำ
– วัดหนองโน
– วัดหัวนา
ตำบลโพธิ์ (Pho)
– วัดกลางสุนทราวาส
– วัดโนนจาน
– วัดบ้านโนนแค
– วัดป่าโนนทราย
– วัดพานทา
– วัดโพธิ์
– วัดศรีมิ่งเมือง
– วัดหนองตะมะ
ตำบลหมากเขียบ (Mak Khiap)
– วัดก้านเหลือง
– วัดนิคมศิลาราม
– วัดบ้านกลาง
– วัดยางกุด
– วัดหนองหัวลิง
– วัดหมากเขียบ
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดบ้านหอย
– วัดเพียนาม
– วัดหนองไผ่

2. # อำเภอยางชุมน้อย (Amphoe Yang Chum Noi)

ตำบลยางชุมน้อย (Yang Chum Noi)
– วัดเขวาน้อย
– วัดยางชุมน้อย
ตำบลยางชุมใหญ่ (Yang Chum Yai)
– วัดยางชุมใหญ่
ตำบลลิ้นฟ้า (Lin Fa)
– วัดดินดำ
– วัดป่าดินดำ
– วัดป่าลิ้นฟ้าพัฒนาราม
– วัดผักขะ
– วัดลิ้นฟ้า
ตำบลคอนกาม (Khon Kam)
– วัดค้อทอง
– วัดคอนกาม
ตำบลโนนคูณ (Non Khun)
– วัดดอนขะยอม
– วัดโนนคูณ
– วัดโนนดู่
– วัดโนนติ้ว
– วัดศรีสว่าง
– วัดหนองนางหลง
– วัดหนองหอย
ตำบลกุดเมืองฮาม (Kut Mueang Ham)
– วัดกุดเมืองฮาม
– วัดบ้านแก้ง
– วัดยางเครือ
– วัดเหมือดแอ่
ตำบลบึงบอน (Bueng Bon)
– วัดจอมพระ
– วัดธาตุบึงบอน
– วัดโนนสูง
– วัดบ้านเขือง
– วัดบ้านจอม

3. # อำเภอกันทรารมย์ (Amphoe Kanthararom)

ตำบลดูน (Dun)
– วัดกันทรารมณ์
– วัดคำบอน
– วัดบ้านดูน
– วัดบ้านสิม
– วัดประชารังสฤษฎิ์
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดศิริราษฎร์
– วัดหนองบอน
ตำบลโนนสัง (Non Sang)
– วัดน้อยโนนสัง
– วัดโนนผึ้ง
– วัดโนนสัง
– วัดป่าขี้เหล็ก
– วัดหนองบัวไชยวาน
– วัดหนองหวาย
– วัดหนองโอง
– วัดหัวสะพาน
ตำบลหนองหัวช้าง (Nong Hua Chang)
– วัดทุ่งพาย
– วัดบกขี้ยาง
– วัดป่าคำเจริญ
– วัดป่าเลิงแฝก
– วัดป่าศรีรัตนาราม
– วัดลือชัย
– วัดหนองดุม
– วัดหนองถ่มธรรมาวาส
– วัดหนองม่วง
– วัดหนองหัวช้าง
– วัดหว้าพัฒนา
ตำบลยาง (Yang)
– วัดโนนแดง
– วัดบ้านกล้วย
– วัดบ้านโคก
– วัดบ้านยาง
– วัดโพธิ์ลังกา
– วัดสร้างเหล่า
– วัดหนองกก
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดบ้านหนามแท่ง (วัดสระพังทอง)
– วัดแสงใหญ่
– วัดหนองแวง
ตำบลหนองแก้ว (Nong Kaeo)
– วัดจำปา
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดสระบัว
– วัดสว่างวราราม
ตำบลทาม (Tham)
– วัดกุดเตอะ
– วัดบ้านเจี่ย
– วัดบ้านทาม
– วัดบ้านหมัด
– วัดบูรพา
– วัดสระสิม
ตำบลละทาย (La thai)
– วัดบ้านกอก
– วัดบ้านเขวา
– วัดบ้านเหม้า
– วัดบ้านโอ้น
– วัดยางน้อย
– วัดละทาย
– วัดหนองเรือ
ตำบลเมืองน้อย (Mueang Noi)
– วัดโนนสวน
– วัดป่าเมืองน้อย
– วัดเมืองน้อย
– วัดหนองเทา
– วัดหนองน้ำเต้า
– วัดหนองมุกข์
ตำบลอีปาด (I Pat)
– วัดทุ่งมั่ง
– วัดบ้านอีปาด
– วัดหนองไฮ
ตำบลบัวน้อย (Bua Noi)
– วัดบ้านเกาะเหล็ก
– วัดบ้านขาม
– วัดบ้านเทิน
– วัดบ้านบัวน้อย
– วัดบ้านหนองแสง
– วัดพันลำ
– วัดหนองแวง
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดขามป้อม
– วัดท่าช้าง
– วัดโนนเรือ
– วัดโพนทราย
– วัดหนองบัว
ตำบลดู่ (Du)
– วัดบ้านคล้อ
– วัดบ้านดู่
– วัดหนองถ่ม
– วัดหนองม่วง
ตำบลผักแพว (Phak Phaeo)
– วัดนาดี
– วัดบกบ่าง
– วัดบ้านเกาะ
– วัดผักแพว
– วัดสวนฝ้าย
– วัดสวนอ้อย
– วัดหนองม่วง
ตำบลจาน (Chan)
– วัดโนนเปือย
– วัดบ้านจาน
– วัดบ้านผักบุ้ง
– วัดบูรพา
– วัดพะแนง
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดอาลัย
ตำบลคำเนียม (Kham Niam)
– วัดนางกว่าง
– วัดมะกรูด
– วัดสุวรรณาราม
– วัดหนองทามใหญ่

4. # อำเภอกันทรลักษ์ (Amphoe Kantharalak)

ตำบลบึงมะลู (Bueng Ma lu)
– วัดน้ำขวบ
– วัดโนนศิริ
– วัดบ้านตาแท่น
– วัดบ้านโนนเปือย
– วัดบ้านโนนเยาะ
– วัดบึงมะลู
– วัดป่าอริยธรรม
– วัดศรีลำดวน
– วัดหนองศาลา
– วัดใหม่บึงมะลู
ตำบลกุดเสลา (Kut Sa lao)
– วัดกันจาน
– วัดกุดเสลา
– วัดซะวาซอ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนารังกาวราราม
– วัดโนนงามสามัคคี
– วัดป่าบึงระนาม
– วัดสามแยกพัฒนาราม
– วัดหนองขวาง
ตำบลเมือง (Mueang)
– วัดจานเลียว
– วัดโนนธรรมาวาส
– วัดโนนใหญ่
– วัดบ้านน้ำเย็น
– วัดบ้านผือใหม่
– วัดหนองเดียงน้อย
– วัดหัวสะพานทางโค้ง
ตำบลสังเม็ก (Sang Mek)
– วัดเขื่อนช้าง
– วัดเดียงตะวันตก
– วัดตาเหมา
– วัดทุ่งโพธิ์
– วัดนากันตม
– วัดโนนกลาง
– วัดโนนคำแก้ว
– วัดโนนสะอาด
– วัดโนนสำราญ
– วัดโนนเสนสุข
– วัดโนนแสนสุข
– วัดบ้านสำโรง
– วัดป่าร่มโพธิ์ธรรม
– วัดป่าสังเม็กตะวันตก
– วัดสร้างศาลา
– วัดสวนอ้อย
– วัดสังเม็ก
– วัดไหล่ดุม
ตำบลน้ำอ้อม (Nam Om)
– วัดขนาเก่า
– วัดขนาวนาวราราม
– วัดขะยูง
– วัดคล้อเกตุศิริ
– วัดน้ำอ้อม
– วัดโนนสำเริง
– วัดป่าดอนเย็น
– วัดป่าเทพพิทักษ์ธรรม
– วัดศิริวราวาส
– วัดสว่าง
ตำบลละลาย (La lai)
– วัดบูรณ์ชัยรัตน์
– วัดสามโคกพัฒนาราม
ตำบลรุง (Rung)
– วัดชัยมงคล
– วัดโดนเอาว์
– วัดบ้านรุง
– วัดบ้านสมบูรณ์
– วัดป่าพลานอุดมธรรม
– วัดป่าหนองโปร่งใหญ่
– วัดพลาญจำปา
– วัดหนองอุดมวนาราม
– วัดห้วยทิพย์ธรรมวิเวก
ตำบลตระกาจ (Tra kat)
– วัดชำแสง
– วัดตระกาจ
– วัดบ้านโคก
– วัดบ้านบก
– วัดบ้านบุเดื่อ
– วัดบ้านม่วง
– วัดป่าซำตารมย์
– วัดพวงพยอม
ตำบลจานใหญ่ (Chan Yai)
– วัดจานคุณาราม
– วัดชำโพธิ์
– วัดโนนกางของ
– วัดบ้านตาเกษ
– วัดบ้านเหรียญทอง
– วัดป่ามหาราช
– วัดไร่เจริญ
– วัดศรีตาลอย
– วัดศรีอุดม
– วัดหนองคัน
ตำบลภูเงิน (Phu Ngoen)
– วัดซำผักแว่น
– วัดตูมน้อย
– วัดท่าพระ
– วัดบ้านนา
– วัดบ้านนาชำ
– วัดบ้านหิน
– วัดป่าโมง
– วัดป่าศรีสมบูรณ์
– วัดไพรงาม
– วัดภูคำ
– วัดภูเงิน
– วัดสันติสุข
– วัดหนองกระทิง
– วัดหนองตระกาศ
ตำบลชำ (Cham)
– วัดญาณสามัคคี
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลกระแชง (Kra chaeng)
– วัดกระแชงพัฒนา
– วัดกระแชงใหญ่
– วัดจำนรรจ์
– วัดโนนสูง
– วัดบ้านกอก
– วัดบ้านเขวา
– วัดบ้านโนนจิก
– วัดบ้านไฮ
– วัดป่าโนนสมประสงค์
– วัดป่าโนนแสงธรรม
– วัดป่าวิสุทธิธรรม
– วัดป่าศรัทธาธรรม
– วัดพระใหญ่
– วัดระโยง
– วัดหนองทา
ตำบลโนนสำราญ (Non Sam ran)
– วัดท่าสว่าง
– วัดท่าสว่างสามัคคี
– วัดโนนสำราญ
– วัดโนนเหลื่อม
– วัดป่าโนนสำราญ
– วัดป่าหนองติม
– วัดรุ่งอรุณ
ตำบลหนองหญ้าลาด (Nong Ya Lat)
– วัดกระบี่
– วัดดงก่อเจริญธรรม
– วัดโนนม่วง
– วัดบ้านแก
– วัดป่าดำรงพุทธธรรม
– วัดป่าไม้พัฒนา
– วัดศรีเจริญ
– วัดหนองหญ้าลาด
ตำบลเสาธงชัย (Sao Thong Chai)
– วัดบ้านหัวทด
– วัดป่าบึงบัวทอง
– วัดป่าพระแก้วจอมทอง
– วัดพรทิพยาราม
– วัดภูมิซรอล
– วัดเสาธงชัย
– วัดห้วยน้ำใส
ตำบลขนุน (Kha nun)
– วัดตาเครือ
– วัดโตนด
– วัดนาขนวน
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบ้านขนุน
– วัดป่าโตนด
– วัดป่าธรรมวิเวก
– วัดป่าปทุมทิพย์
– วัดศิริโตนด
– วัดหนองหัวช้าง
ตำบลสวนกล้วย (Suan Kluai)
– วัดกัททลิวัน
– วัดจำนัน
– วัดทุ่งศรีนวล
– วัดโนนเรือ
– วัดโนนสะแบง
– วัดบ้านคำบอน
– วัดบ้านซำเม็ง
– วัดบ้านภูมิซรอล
– วัดศิริมงคล
– วัดศิลาวราราม
– วัดสวนกล้วย
– วัดสวนสวรรค์
ตำบลเวียงเหนือ (Wiang Nuea)
– วัดจันทอง
– วัดเดียงตะวันออก
– วัดเดียงทรงธรรม
– วัดนาตาล
– วัดวังชมภู
– วัดหนองแกศรีมงคล
ตำบลทุ่งใหญ่ (Thung Yai)
– วัดกระมอล
– วัดทุ่งประทาย
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบ้านตาซุน
– วัดบ้านม่วง
– วัดป่าโคกใต้พัฒนา
– วัดผือเก่าธรรมาราม
– วัดร่องธรรมาราม
– วัดอินทาราม
ตำบลภูผาหมอก (Phu Pha Mok)
– วัดด่านใต้พัฒนาราม
– วัดบ้านด่าน
– วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม
– วัดป่าก่อเจริญธรรม
– วัดป่าภูผาหมอก
– วัดโศกขามป้อม

5. # อำเภอขุขันธ์ (Amphoe Khukhan)

ตำบลกันทรารมย์ (Kan tha ra rom)
– วัดโคกโพน
– วัดโคกสูง
– วัดบ่อทอง
– วัดโสภณวิหาร
ตำบลจะกง (Cha kong)
– วัดจะกง
– วัดตะเคียนน้อย
– วัดตาสุด
– วัดไลย์ชัยมงคล
ตำบลใจดี (Chai Di)
– วัดใจดี
– วัดทะลอก
– วัดลำภู
ตำบลดองกำเม็ด (Dong Kam met)
– วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ
– วัดกันจาน
– วัดดองกำเม็ด
– วัดบ้านบึง
ตำบลโสน (Sa no)
– วัดขนุน
– วัดนาเจริญพัฒนา
– วัดป่าหนองโพธิ์
– วัดสนามสามัคคี
– วัดโสน
– วัดหนองคล้า
– วัดหนองคล้าใต้
– วัดอาวอย
ตำบลปรือใหญ่ (Prue Yai)
– วัดโคกตาล
– วัดตาเบ๊าะเกษมงคล
– วัดถ้ำสระพงษ์
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดปรือคัน
– วัดปรือใหญ่
– วัดป่าเสรีธรรม
– วัดโพธิ์สว่าง
ตำบลสะเดาใหญ่ (Sa dao Yai)
– วัดเขวิก
– วัดบ้านติมรัตนาราม
– วัดสำโรงสูง
ตำบลตาอุด (Ta Ut)
– วัดตาอุด
– วัดศรีโกธาราราม
ตำบลห้วยเหนือ (Huai Nuea)
– วัดกลาง
– วัดเขียนบูรพาราม
– วัดเจ็กโพธิพฤกษ์
– วัดชำแระกลาง
– วัดไทยเทพนิมิต
– วัดบกจันทร์นคร
– วัดสะอาง
ตำบลห้วยใต้ (Huai Tai)
– วัดตาดม
– วัดบ้านแขว
– วัดปราสาทใต้
– วัดสมบูรณ์
ตำบลหัวเสือ (Hua Suea)
– วัดคลองสุด
– วัดบ้านสวงษ์ (วัดสวงษ์)
– วัดประปุนราษฎร์บำรุง
– วัดห้วยสระภูมิ
– วัดหัวเสือ
ตำบลตะเคียน (Ta khian)
– วัดกะกำ (วัดระกำ)
– วัดตะเคียน
ตำบลนิคมพัฒนา (Ni khom Phat tha na)
– วัดกวางขาว
– วัดค่ายนิคม
ตำบลโคกเพชร (Khok Phet)
– วัดโคกเพชร
– วัดโนนสำราญ
– วัดภูมิศาลา
– วัดระกา
– วัดเสลา
– วัดเสลาเหนือ
ตำบลปราสาท (Pra sat)
– วัดจันทราปราสาท
ตำบลสำโรงตาเจ็น (Sam rong Ta Chen)
– วัดกระโพธิ์เริงรมย์
– วัดบ้านโนนสาย
– วัดบ้านเริงรมย์
– วัดบ้านศาลา
– วัดสระบานสนวน
– วัดสำโรงตาเจ็น
– วัดอำนาจเจริญ
ตำบลห้วยสำราญ (Huai Sam ran)
– วัดคะนาสามัคคี
– วัดบ้านแทรง
– วัดราษีพัฒนา
– วัดเสลานาก้อก
ตำบลกฤษณา (Krit sa na)
– วัดกฤษณา
– วัดสวัสดี
– วัดหนองเข็ง
– วัดฮ่องธาตุ
ตำบลลมศักดิ์ (Lom Sak)
– วัดจันลม
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านอาทิ
– วัดศรีตระกูล
– วัดหนองกาด
ตำบลหนองฉลอง (Nong Cha long)
– วัดนิคมสายเอก
– วัดบ้านตรอย
ตำบลศรีตระกูล (Si Tra kun)
– วัดเคาะ
ตำบลศรีสะอาด (Si Sa-at)
– วัดทุ่งบังอิงวิหาร
– วัดศรีสะอาด

6. # อำเภอไพรบึง (Amphoe Phrai Bueng)

ตำบลไพรบึง (Phrai Bueng)
– วัดจังกระดาน
– วัดบ้านคอก
– วัดบ้านติ้ว
– วัดบ้านทุ่ม
– วัดบ้านโพง
– วัดไพรบึง
– วัดมะขาม
– วัดมะขามภูมิ
– วัดสวาย
ตำบลดินแดง (Din Daeng)
– วัดดินแดง
– วัดศิลาวราราม
– วัดหนองอารีย์
– วัดอาหวดประชาสามัคคี
ตำบลปราสาทเยอ (Pra sat Yoe)
– วัดคูสี่แจ
– วัดประอาง
– วัดปราสาทเยอใต้
– วัดปราสาทเยอเหนือ
– วัดหนองพังสามัคคี
ตำบลสำโรงพลัน (Sam rong Phlan)
– วัดชำแระ
– วัดบ้านตาจวน
– วัดบ้านไทร
– วัดบ้านสะเดาน้อย
– วัดป่าตาโมกข์
– วัดปุดเนียม
– วัดสำโรงพลัน
– วัดสิเรียมพุทธาราม
– วัดฮ่องสามัคคี
ตำบลสุขสวัสดิ์ (Suk Sa wat)
– วัดพะแวะ
– วัดโพนปลัด
– วัดศรีสุขสวัสดิ์
– วัดสลักใด
– วัดหนองอิไทย
ตำบลโนนปูน (Non Pun)
– วัดกันตรวจหนองสำราญ
– วัดโคนแดง
– วัดตาเจาโนนสมบูรณ์
– วัดหนองระเยียว

7. # อำเภอปรางค์กู่ (Amphoe Prang Ku)

ตำบลพิมาย (Phi mai)
– วัดบ้านไฮ
– วัดพิมาย
– วัดระกา
– วัดสนาย
ตำบลพิมายเหนือ (Phi mai Nuea)
– วัดบ้านโป่ง
– วัดโพธิ์สามัคคี
– วัดศรีปรางค์กู่
ตำบลกู่ (Ku)
– วัดเกาะกระโพธิ์
– วัดบ้านกะดึ
– วัดบ้านกู่
– วัดบ้านพอก
– วัดบ้านสามขา
– วัดบ้านหว้า
– วัดปรางค์กู่
– วัดโสนโพธาราม
ตำบลหนองเชียงทูน (Nong Chiang Thun)
– วัดกำแมด
– วัดบ้านแขม
– วัดบ้านบ่อ
– วัดบ้านเพ็ก
– วัดป่ากระโดน
– วัดมัดกา
– วัดศาลา
– วัดศิริสว่าง
– วัดแสงจันทร์
– วัดหนองคูขาม
– วัดหนองเชียงทูน
– วัดหนองระนาม
ตำบลตูม (Tum)
– วัดตูมสามัคคี
– วัดนาครินทร์
– วัดบ้านตูม
– วัดบ้านบึง
ตำบลสมอ (Sa mo)
– วัดกระต่ายด่อน
– วัดจานโง
– วัดดอนหลี่
– วัดโนนสำโรง
– วัดบ้านหนองนกทา
– วัดปราสาททามจาน
– วัดระหาร
– วัดสมอ
ตำบลโพธิ์ศรี (Pho Si)
– วัดกอกหวาน
– วัดโคกสูง
– วัดดอนเหลือม
– วัดนาดี
– วัดนาวา
– วัดบ้านสนวน
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีประชาสามัคคี
– วัดหนองตลาด
ตำบลสำโรงปราสาท (Sam rong Pra sat)
– วัดขอนแต้
– วัดบ้านหว้าน
– วัดโพธิ์ศรีสมโภช
– วัดสำโรงปราสาท
– วัดหนองแคน
– วัดหนองนา
ตำบลดู่ (Du)
– วัดโนนดู่
– วัดหนองคูอาวอย
– วัดหนองหิน
ตำบลสวาย (Sa wai)
– วัดท่าคอยนาง
– วัดป่ากุญชรวนาราม
– วัดสวาย

8. # อำเภอขุนหาญ (Amphoe Khun Han)

ตำบลขุนหาญ (Khun Han)
– วัดขุนหาร
– วัดโคกระเวียง
– วัดโนนใหญ่
– วัดบ้านดู่
ตำบลสิ (Si)
– วัดกระทิง
– วัดบ้านสิ
– วัดศรีขุนหาญ
– วัดศิวาลัย
ตำบลบักดอง (Bak Dong)
– วัดตาปรก
– วัดทับทิมสยาม 07
– วัดบักดอง
– วัดปราสาทศรี
– วัดป่าขุนหาญ
– วัดป่าถ้ำผาเพียง
– วัดศรีตระกูลชัย
– วัดสำโรงเก่า
– วัดสำโรงเกียรติ
– วัดหลักหิน
ตำบลพราน (Phran)
– วัดซำตาโตง
– วัดดอนข่า
– วัดทุ่งเลน
– วัดป่าอารางใหม่พัฒนา
– วัดม่วงแยก
– วัดศรีโนนแฝก
– วัดสุพรรณรัตน์ (วัดพราน)
ตำบลโพธิ์วงศ์ (Pho Wong)
– วัดกระมัล
– วัดกระมัลพัฒนา
– วัดบ้านตาหมื่น
– วัดโพธิ์วงศ์
ตำบลไพร (Phrai)
– วัดชำเขียน
– วัดบ้านปุน
– วัดบ้านพอก
– วัดบ้านไพร
– วัดอรุณสว่าง
ตำบลกระหวัน (Kra wan)
– วัดกระเบาเดื่อ
– วัดกระหวัน
– วัดกันจด
– วัดจะเนียว
– วัดบ้านเดื่อ
– วัดโพธิ์น้อย
– วัดระหาร
– วัดห้วยชัยมงคล
ตำบลโนนสูง (Non Sung)
– วัดกระเบากันตรวจ
– วัดโนนสูงวนาราม
– วัดบ้านด่าน
– วัดบ้านนา
– วัดป่าบ้านด่าน
– วัดวังวิวัฒน์
– วัดหนองบัว
ตำบลกันทรอม (Kan throm)
– วัดกันทรอมใต้
– วัดกันทรอมน้อย
– วัดกันทรอมอุดม
– วัดตาเอก
ตำบลภูฝ้าย (Phu Fai)
– วัดกุดนาแก้ว
– วัดบ้านภูทอง
– วัดบ้านหนองจิก
ตำบลโพธิ์กระสังข์ (Pho Kra sang)
– วัดโคกพยอม
– วัดไตรราษฎร์สามัคคี
– วัดบ้านหนองคู
– วัดโพธิ์กระสังข์
– วัดสะดำ
– วัดหนองขนาน
ตำบลห้วยจันทร์ (Huai Chan)
– วัดกันตรวจ
– วัดบ้านหนองผือ

9. # อำเภอราษีไศล (Amphoe Rasi Salai)

ตำบลเมืองคง (Mueang Khong)
– วัดกลาง
– วัดกัลยาโฆสิตาราม
– วัดใต้
– วัดป่าเวียงคำ
– วัดเมืองคง
ตำบลเมืองแคน (Muang Khaen)
– วัดดวนน้อย
– วัดบ้านแสง
– วัดเมืองแคนน้อย
– วัดเมืองแคนใหญ่
– วัดยางใหญ่
– วัดหนองปลาดุก
ตำบลหนองแค (Nong Khae)
– วัดดอนงูเหลือม
– วัดบ้านตัง
– วัดบ้านผึ้ง
– วัดปลาขาว
– วัดเพียมาตร
– วัดมะยาง
– วัดหนองแค
– วัดเหล่าโดน
ตำบลจิกสังข์ทอง (Chik Sang Thong)
– วัดจิกสังข์ทอง
– วัดโจดนาลือ
– วัดบ้านเชือก
– วัดมะฟัก
– วัดสะคาม
– วัดสะแบงตาก
ตำบลด่าน (Dan)
– วัดดงแดง
– วัดบ้านด่าน
– วัดหนองบ่อ
– วัดหลักด่าน
ตำบลดู่ (Du)
– วัดกระเดา (วัดบ้านกระเดา)
– วัดดอนขี้มอด
– วัดดอนม่วง
– วัดแตงแซง
– วัดบ้านกอย
– วัดบ้านครั่ง
– วัดบ้านดู่
– วัดสุขเกษม
ตำบลหนองอึ่ง (Nong Ueng)
– วัดโกทา
– วัดโต่งโต้น
– วัดนาแปะ
– วัดบ้านขาม
– วัดบ้านเปือย
– วัดป่าบ้านบาก
– วัดโพธิพัฒนาราม
– วัดฮ่องข่า
ตำบลบัวหุ่ง (Bua Hung)
– วัดบัวหุ่ง
– วัดบ้านกอก
– วัดบ้านหนองกก
– วัดบ้านห้วย
– วัดโพธิ์ศรีหนองกก
– วัดศรีสุมังบัวหุ่ง
– วัดแสนสุขโนนตุ่น
– วัดหัวขัว
– วัดอีหนา
ตำบลไผ่ (Phai)
– วัดคูสระ
– วัดบ้านไผ่
– วัดบ้านเมี่ยง
– วัดป่าไผ่สามัคคีธรรม
– วัดป่าหนองสาลี
– วัดหนองดุม
– วัดหนองยาง
ตำบลส้มป่อย (Som Poi)
– วัดท่าสว่างอารมณ์
– วัดโนนศิลป์
– วัดบ้านโก
– วัดบ้านโง้ง
– วัดบึงหมอก
– วัดส้มป่อยน้อย
– วัดส้มป่อยใหญ่
ตำบลหนองหมี (Nong Mi)
– วัดคอนไม้งาม
– วัดน้ำอ้อมน้อย
– วัดบ้านหว้าน
– วัดหัวดง
– วัดเห็ดผึ่งหนองก่าม
ตำบลหว้านคำ (Wan Kham)
– วัดพระธาตุกู่แก้ว
– วัดแสนแก้ว
– วัดหนองโง้ง
– วัดหนองปะอุง
– วัดหนองหมี
ตำบลสร้างปี่ (Sang Pi)
– วัดบ้านด่าน
– วัดสร้างแก้ว
– วัดสร้างปี่
– วัดหนองศาลา
– วัดหนองสรวง

10. # อำเภออุทุมพรพิสัย (Amphoe Uthumphon Phisai)

ตำบลกำแพง (Kam phaeng)
– วัดประชานิมิต
– วัดสระภู
– วัดสร้างเรือ
– วัดหนองเต่า
ตำบลอี่หล่ำ (I Lam)
– วัดโคกกลาง
– วัดโนนดู่
– วัดโนนเปือย
– วัดโนนยาง
– วัดบ้านโคกกลางน้อย
– วัดบ้านจิก
– วัดบ้านโนนสูง
– วัดโพธิ์ศรีสุธาราม
– วัดสร้างแก้ว
– วัดหนองเหล็ก
– วัดอี่หล่ำ
ตำบลก้านเหลือง (Kan Lueang)
– วัดกงพาน
– วัดขนวน
– วัดธาตุน้อย
– วัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง
– วัดศรีแก้ว
– วัดหนองเหล็ก
– วัดอ้อมแก้ว
ตำบลทุ่งไชย (Thung Chai)
– วัดทุ่งไชย (วัดชัยมงคล)
– วัดบ้านเขวา
– วัดบ้านโคก
– วัดหนองแต้
ตำบลสำโรง (Sam rong)
– วัดบ้านตลาด
– วัดป่าบ้านแก
– วัดยางเอือด
– วัดศรีอุทุมพร
– วัดส้มป่อยน้อย
– วัดสวนฝ้าย
– วัดสำโรงใหญ่
ตำบลแขม (Khaem)
– วัดจำปาโนนสูง
– วัดทองเทพ
– วัดโนนสาย
– วัดบ้านโนน
– วัดบ้านเหงียง
– วัดป่าเทพนิมิต
– วัดโพนทอง
– วัดสุทธิเทพวราราม
– วัดหนองใหญ่ศิลาราม
ตำบลหนองไฮ (Nong Hai)
– วัดนาโนน
– วัดโนนเค็ง
– วัดบ้านก่อหนองหว้า
– วัดบ้านหนองไฮ
– วัดหนองดีปลี
ตำบลขะยูง (Kha yung)
– วัดกระเบา
– วัดขะยูง
– วัดเทพปราสาท
– วัดบ้านกลาง
– วัดบ้านเนียม
– วัดโพนเมือง
– วัดหนองแคน
– วัดหนองยาง
ตำบลตาเกษ (Ta Ket)
– วัดเกษมสุข
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดยางน้อย
– วัดหนองลุง
– วัดหนองเหล็ก
ตำบลหัวช้าง (Hua Chang)
– วัดค้อยางหล่อ
– วัดบ้านกอก
– วัดบ้านกุง
– วัดบ้านหอย
– วัดป่าบ้านกลาง
– วัดสำโรงน้อย
– วัดหนองหว้า
– วัดหัวช้าง
ตำบลรังแร้ง (Rang Raeng)
– วัดขี้เหล็ก
– วัดไตรมาศ
– วัดบ้านค้อ
– วัดบ้านชำ
– วัดบ้านนกเจ่า
– วัดบ้านโนน
– วัดบ้านผือมอญ
– วัดบ้านเพ็ก
– วัดรังแร้ง
ตำบลแต้ (Tae)
– วัดบ้านแต้
– วัดบ้านม่วง
– วัดม่วง
– วัดหนองหยอด
ตำบลแข้ (Khae)
– วัดโนนกลาง
– วัดบ้านแข้
– วัดบ้านโนน
– วัดบ้านโนนเปือย
– วัดเวฬุวัน
– วัดอะลาง
ตำบลโพธิ์ชัย (Pho Chai)
– วัดโนนใหญ่
– วัดบ้านดง
– วัดบ้านโต๊ะ
– วัดบ้านบอน
– วัดบ้านสมอ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดสะเดา
ตำบลปะอาว (Pa Ao)
– วัดซุงงู
– วัดบ้านกอก
– วัดบ้านดู่
– วัดบ้านปะหละ
– วัดบ้านฝาง
– วัดบ้านพลับ
– วัดบ้านห่อง
– วัดปะอาว
ตำบลหนองห้าง (Nong Hang)
– วัดเจริญธรรม
– วัดเจียงวงษ์
– วัดป่าพุทธนิมิต
– วัดพงพรต
– วัดสำโรงน้อย
– วัดหนองบัว
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดหนองห้าง
ตำบลสระกำแพงใหญ่ (Sa Kam phaeng Yai)
– วัดธรรมมะประชาสันติ
– วัดบ้านค้อ
– วัดสระกำแพงใหญ่
– วัดสุเทพนิมิต
ตำบลโคกหล่าม (Khok Lam)
– วัดโคกหล่าม
– วัดนานวน
– วัดโนนน้อย
– วัดบ้านกระจ๊ะ
– วัดบ้านแสง
– วัดบ้านเหงี่ยง
ตำบลโคกจาน (Khok Chan)
– วัดบ้านยาง
– วัดป่าหนองหวาย
– วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
– วัดศรีมงคลรัตนาราม
– วัดแสนคูณ

11. # อำเภอบึงบูรพ์ (Amphoe Bueng Bun)

ตำบลบึงบูรพ์ (Bueng Bun)
– วัดป่าสุขวราราม
– วัดวิสุทธิโสภณ
– วัดศรีบึงบูรพ์
ตำบลเป๊าะ (Po)
– วัดโนนลาน
– วัดบ้านค้อ
– วัดบ้านหาด
– วัดป่าเนรัญชรา
– วัดป่าสันตินิมิต
– วัดม่วง
– วัดหนองคู
– วัดหมากยาง

12. # อำเภอห้วยทับทัน (Amphoe Huai Thap Than)

ตำบลห้วยทับทัน (Huai Thap Than)
– วัดประชารังสรรค์
– วัดปราสาท
– วัดศรีห้วยทับทัน
– วัดสร้างเรือ
– วัดหนองสิมน้อย
– วัดหนองสิมใหญ่
ตำบลเมืองหลวง (Mueang Luang)
– วัดชัยสว่าง
– วัดบ้านโทะ
– วัดบ้านอ้อ
– วัดเมืองน้อย
– วัดเมืองหลวง
– วัดหนองสะมอน
– วัดห้วยยาง
ตำบลกล้วยกว้าง (Kluai Kwang)
– วัดกล้วยกว้าง
– วัดขามใหญ่
– วัดบุยาว
– วัดพอกนาดี
– วัดไพรพะยอม
– วัดไฮใหญ่
ตำบลผักไหม (Phak Mai)
– วัดกระสังข์
– วัดนาทุ่ง
– วัดบ้านชาติ
– วัดบ้านหาด
– วัดป่าผักไหมน้อย
– วัดผักไหมใหญ่
– วัดไพรพะเนาว์
ตำบลจานแสนไชย (Chan Saen Chai)
– วัดจานแสนไชย
– วัดนานวน
– วัดบ้านผือ
– วัดป่าพงสิม
– วัดพะวร
– วัดหนองแคน
ตำบลปราสาท (Pra sat)
– วัดขะยูง
– วัดบ้านพะเนา
– วัดบ้านหนองฮะ
– วัดปะโด๊ะ
– วัดป่าหนองอาคูณ
– วัดหว้าระหุ่ง

13. # อำเภอโนนคูณ (Amphoe Non Khun)

ตำบลโนนค้อ (Non Kho)
– วัดทักษิณธรรมนิเวศน์
– วัดบ้านโนนค้อ
– วัดบ้านโนนคูณ
– วัดบ้านหนองจิก
– วัดบ้านหนองมะเกลือ
– วัดป่าพุทธศิลา
– วัดหนองสามขา
– วัดหนองสำราญ
ตำบลบก (Bok)
– วัดบ้านแดง
– วัดบ้านบก
– วัดบ้านโปร่ง
– วัดบ้านเหล่าเสน
– วัดผักขย่าน้อย
– วัดหนองดินดำ
– วัดหัวเหล่า
ตำบลโพธิ์ (Pho)
– วัดทุ่งรวงทอง
– วัดบ้านปลาข่อ
– วัดบ้านผักขย่าใหญ่
– วัดบ้านหนองปลาเข็ง
ตำบลหนองกุง (Nong Kung)
– วัดโนนดู่
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบ้านก้อนเส้า
– วัดบ้านโคกสะอาด (วัดสระบัวโคกสะอาด)
– วัดบ้านหนองกุง
– วัดบ้านหนองแวง
– วัดป่าสันติสุข
– วัดม่วงเป
– วัดหนองหิน
ตำบลเหล่ากวาง (Lao Kwang)
– วัดบ้านเวาะ
– วัดบ้านหนองสนม
– วัดบ้านหยอด
– วัดป่านาม่อง
– วัดใหม่บูรพา

14. # อำเภอศรีรัตนะ (Amphoe Si Rattana)

ตำบลศรีแก้ว (Si Kaeo)
– วัดเกียรติแก้วสามัคคี
– วัดบ้านตาแบน
– วัดศรีแก้ว
– วัดศรีตระกาจ
– วัดสำโรงระวี
– วัดหนองแคน
– วัดหนองบัว
ตำบลพิงพวย (Phing Phuai)
– วัดจันทาราม
– วัดบ้านตระกวน
– วัดโพธิ์พระองค์
– วัดศรีรัตนาราม
ตำบลสระเยาว์ (Sa Yao)
– วัดตายู
– วัดบ้านขนาด
– วัดสระเยาว์
– วัดสลับ
– วัดหนองบัวทอง
– วัดหนองบัวใหญ่
ตำบลตูม (Tum)
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านตูม
– วัดบ้านไฮ
ตำบลเสื่องข้าว (Sueang Khao)
– วัดกระหวัน
– วัดจานบัว
– วัดโนนแสนคำ
– วัดเสื่องข้าว
– วัดหนองกระแซง
– วัดหนองปิงโปง
ตำบลศรีโนนงาม (Si Non Ngam)
– วัดตาเหมา
– วัดโนนแก
– วัดโนนงาม
– วัดบ้านตาไทย
– วัดหนองรุง
– วัดอุภัยคาม
ตำบลสะพุง (Sa phung)
– วัดจีเนียว
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบ้านจอก
– วัดบ้านปละ
– วัดไผ่งามสามัคคี
– วัดสะพุง

15. # อำเภอน้ำเกลี้ยง (Amphoe Nam Kliang)

ตำบลน้ำเกลี้ยง (Nam Kliang)
– วัดน้ำเกลี้ยง
– วัดลุมภู
– วัดศรีหนองบาง
– วัดสว่างวารีรัตนาราม
– วัดหนองนาเวียง
– วัดหนองแวง
ตำบลละเอาะ (La-o)
– วัดขี้เหล็ก
– วัดเตาเหล็ก
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบ้านแวด
– วัดละเอาะ
ตำบลตองปิด (Tong Pit)
– วัดตองปิด
– วัดบัวระรมย์
– วัดบ้านกะวัน
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดบ้านบาก
– วัดยางน้อย
– วัดลุมพุก
– วัดสวนกล้วย
ตำบลเขิน (Khoen)
– วัดโนนสว่าง
– วัดโนนหนองสิม
– วัดบ้านเขิน
– วัดป่าดงบก
ตำบลรุ่งระวี (Rung Ra wi)
– วัดจินดาราม
– วัดโนนงาม
– วัดโนนไชยงาม
– วัดบ้านรุ่ง
– วัดบ้านสบาย
– วัดป่าแสนสบาย
– วัดหนองพะแนง
– วัดหนองแลง
ตำบลคูบ (Khup)
– วัดโนนชมพู
– วัดบ้านคูบ
– วัดสะเต็ง
– วัดสะพุง
– วัดหนองแวง

16. # อำเภอวังหิน (Amphoe Wang Hin)

ตำบลวังหิน (Wang Hin)
– วัดบ้านทุ่ง
– วัดบ้านสมัด
– วัดป่าพรหมนิมิต
– วัดป่าหนองไผ่
– วัดวารีศิลาราม
– วัดหนองพะตา
ตำบลบุสูง (Bu Sung)
– วัดกะเอิน
– วัดขุมคำ
– วัดบ้านนากกเขียบ
– วัดบ้านบุสูง
– วัดบ้านหัววัว
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดศรีโพนดวน
– วัดหนองแคน
ตำบลธาตุ (That)
– วัดดงยาง
– วัดบ้านธาตุ
– วัดบ้านหนองคู
– วัดบ้านหนองอีโต่ง
– วัดหนองกันจอ
– วัดหนองโตน
ตำบลดวนใหญ่ (Duan Yai)
– วัดดวนใหญ่
– วัดนิวาสสุวรรณราม
– วัดศิริโภคาราม
– วัดหนองนาโพธิ์
ตำบลบ่อแก้ว (Bo Kaeo)
– วัดนิคมซอย 3
– วัดนิคมห้วยคล้า
– วัดบ่อแก้ว
– วัดหนองแคน
– วัดหนองไผ่
ตำบลศรีสำราญ (Si Sam ran)
– วัดกบิลนิมิตร
– วัดหนองทุ่ม
– วัดหนองสังข์
ตำบลทุ่งสว่าง (Thung Sa wang)
– วัดเจ้าทุ่ง
– วัดทางสาย
– วัดโนนสำโรง
– วัดบ้านน้ำท่วม
– วัดบ้านเฟือยพุ่ม
– วัดป่าดู่
– วัดป่าใต้พัฒนา
– วัดสว่างศิริสำราญ
– วัดหนองหมากแซว
ตำบลโพนยาง (Phon Yang)
– วัดป่าแดง
– วัดป่าทวีธรรม
– วัดโพนยาง
– วัดราษฏร์ทรงธรรม
– วัดหนองคู
– วัดเห็นอ้ม

17. # อำเภอภูสิงห์ (Amphoe Phu Sing)

ตำบลโคกตาล (Khok Tan)
– วัดบ้านศาลา
– วัดเรือทอง
ตำบลห้วยตามอญ (Huai Ta Mon)
– วัดบ้านขะยูง
– วัดบ้านทำนบ
– วัดบ้านหนองเขียน
– วัดป่าบ้านตามอญ
– วัดห้วยตามอญ
ตำบลห้วยตึ๊กชู (Huai Tuek chu)
– วัดโคกทะลอกพัฒนาราม
– วัดนกยูง
– วัดบ้านตะแบง
– วัดป่าภูสิงห์
– วัดโพธิ์คำ
– วัดโพธิ์ทองวนาราม
ตำบลละลม (La lom)
– วัดจันทร์นคร
– วัดโพธิ์เงิน
– วัดละลม
– วัดอัมพวันธราราม
ตำบลตะเคียนราม (Ta khian Ram)
– วัดตะเคียนราม
– วัดระเบาะ
ตำบลดงรัก (Dong Rak)
– วัดป่าบ้านกลาง
ตำบลไพรพัฒนา (Phrai Phat tha na)
– วัดนาตำบล
– วัดป่าโคกชาติ
– วัดป่าผลาญเพชร
– วัดไพรพัฒนา
– วัดวนาสวรรค์

18. # อำเภอเมืองจันทร์ (Amphoe Mueang Chan)

ตำบลเมืองจันทร์ (Mueang Chan)
– วัดเก็บงา
– วัดบ้านทุ่ม
– วัดป่าสุธรรมรังษี
– วัดเมืองจันทร์
– วัดหนองแคนใหญ่
ตำบลตาโกน (Ta kon)
– วัดจันดาทอน
– วัดตาโกน
– วัดบ้านแดง
ตำบลหนองใหญ่ (Nong Yai)
– วัดโนนสูง
– วัดบ้านแกงเลี้ยว
– วัดปลาซิว
– วัดหนองดุมวนาวาส

19. # อำเภอเบญจลักษ์ (Amphoe Benchalak)

ตำบลเสียว (Siao)
– วัดโนนหว้านไฟ
– วัดโนนไหล่
– วัดบ้านแดง
– วัดป่าเบญจลักษ์
– วัดป่าประชานิมิตร
– วัดเสียว
– วัดหนองปลาซิว
– วัดหนองเลิง
ตำบลหนองหว้า (Nong Wa)
– วัดจันทรังษี
– วัดโนนคำตื้อ
– วัดโนนคูณน้อย
– วัดโนนเชียงสี
– วัดบ้านเพ็ก
– วัดป่าเพ็กน้อย
– วัดเสรีพัฒนา
– วัดหนองบัวใหญ่
ตำบลหนองงูเหลือม (Nong Ngu Lueam)
– วัดเขวาธะนัง
– วัดป่าโนนจักจั่น
– วัดป่าห้วยเสียว
– วัดหนองงูเหลือมใต้
– วัดหนองงูเหลือมเหนือ
– วัดหนองนกเขียน
ตำบลหนองฮาง (Nong Hang)
– วัดกุดผักหนาม
– วัดป่านาคำไชยมงคล
– วัดป่าวังทอง
– วัดป่าหนองฮาง
– วัดไผ่หนองแคน
– วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี
– วัดรุ่งแก้ว
– วัดหนองตอ
– วัดหนองฮาง
ตำบลท่าคล้อ (Tha Khlo)
– วัดคำกลางหนองคับคา
– วัดคำสะอาด
– วัดท่าคล้อ
– วัดโนนสำโรง
– วัดบ้านดอนเขียว
– วัดป่าท่าคล้อสามัคคีธรรม
– วัดป่าพรหมณี
– วัดหนองคับคา
– วัดหนองบักโทน
– วัดหนองยาว

20. # อำเภอพยุห์ (Amphoe Phayu)

ตำบลพยุห์ (Pha yu)
– วัดคูเมือง
– วัดโคกเพ็ก
– วัดโนนพยอม
– วัดพยุห์
– วัดหนองแต้
– วัดหนองทุ่ม
– วัดหนองรัง
– วัดหนองหว้า
ตำบลพรหมสวัสดิ์ (Phrom Sa wat)
– วัดโนนสว่าง
– วัดร่องสะอาด
– วัดหนองเตย
– วัดหนองโสน
ตำบลตำแย (Tam yae)
– วัดกระแซง
– วัดเกษหงษ์
– วัดบ้านหัวขัว
– วัดสันติสุข
– วัดเสมอใจ
– วัดหนองเม็ก
ตำบลโนนเพ็ก (Non Phek)
– วัดโนนเพ็ก
– วัดบ้านค้อ
– วัดบ้านบก
– วัดศรีกรุง
– วัดสำโรง
– วัดหนองจิก
ตำบลหนองค้า (Nong Kha)
– วัดตำแย
– วัดป่าหนองแฮด
– วัดโพธิ์น้อย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดหนองค้า

21. # อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (Amphoe Pho Si Suwan)

ตำบลโดด (Dot)
– วัดกลางประชาสรรค์
– วัดบ้านโดด
– วัดบ้านผักแว่น
– วัดปลาเดิด
– วัดหนองกกยูง
– วัดหนองหงอก
– วัดหนองเหล็ก
ตำบลเสียว (Siao)
– วัดบ้านแก่น
– วัดบ้านสามขา
– วัดบ้านเสียว
– วัดบ้านหนองผือ
– วัดป่าเจริญธรรม
– วัดป่าไผ่สามัคคี
– วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ
– วัดหนองผือ
ตำบลหนองม้า (Nong Ma)
– วัดโซงเลง
– วัดบ้านจาน
– วัดหนองม้า
ตำบลผือใหญ่ (Phue Yai)
– วัดบ้านเดื่อ
– วัดบ้านผือ
– วัดพระธาตุศรีโสภณ
– วัดหนองแปน
ตำบลอีเซ (I Se)
– วัดบ้านเปลือย
– วัดบ้านอีเซ
– วัดอีเซ

22. # อำเภอศิลาลาด (Amphoe Sila Lat)

ตำบลกุง (Kung)
– วัดบ้านกุง
– วัดบ้านเกิ้ง
– วัดบ้านซ่ง
– วัดบ้านแต้
– วัดป่านาดี
– วัดป่าศิลาลาด
– วัดมะหลี่
– วัดเมืองเก่า
– วัดสงยาง
ตำบลคลีกลิ้ง (Khli Kling)
– วัดแคนใหญ่
– วัดโจดนาห่อม
– วัดดงก้าวกัลยาราม
– วัดบ้านเดื่อ
– วัดบ้านโพธิ์
– วัดศรีมงคล (วัดศรีมงคลบ้านคลีกลิ้ง)
ตำบลหนองบัวดง (Nong Bua Dong)
– วัดทับส่วย
– วัดบ้านดงเค็ง
– วัดป่าศรีบัวทอง
– วัดหนองจอก
– วัดหนองบัวดง
ตำบลโจดม่วง (Chot Muang)
– วัดบ้านชาดโง
– วัดโพธาราม