จังหวัดสกลนคร (Sakon Nakhon Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดสกลนคร แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองสกลนคร (Amphoe Mueang Sakon Nakhon)

ตำบลธาตุเชิงชุม (That Choeng Chum)
– วัดกกส้มโฮง
– วัดแจ้งแสงอรุณ
– วัดนาเวง
– วัดบ้านกกส้มโฮง
– วัดบ้านนาอ้อย (วัดนาอ้อย)
– วัดป่าธาราธรรมาราม
– วัดป่าภูธรพิทักษ์
– วัดป่าสุทธาวาส (วัดสุทธาวาส)
– วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (วัดพระธาตุเชิงชุม)
– วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีชมพู
– วัดศรีโพนเมือง
– วัดศรีสระเกษ
– วัดศรีสุมังคล์
– วัดสว่างเต็กสมบูรณ์
– วัดสะพานคำ
– วัดหนองทรายขาว
– วัดหนองสิม
– วัดเหนือ
ตำบลขมิ้น (Kha min)
– วัดโคกเลาะน้อยวนาราม
– วัดเจริญสุขรังษี
– วัดดงมะไฟ
– วัดแดนโมกขวดี
– วัดน้อยหัวคู
– วัดป่านาคาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดลำห้วยนาคำ
– วัดวงค์ศรีดาราม
– วัดศรีทัศน์
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างสามัคคี
– วัดสะพานศรี
– วัดอัมพวัน
ตำบลงิ้วด่อน (Ngio Don)
– วัดกกกอก
– วัดขามเฒ่า
– วัดคูสนาม
– วัดฉิมพลี
– วัดดอนก้อม
– วัดนามน
– วัดบ้านนายอ (วัดนายอ)
– วัดพระธาตุดุม
– วัดพังเม็ก
– วัดโพนงาม (วัดบูรพาภิรมย์)
ตำบลโนนหอม (Non Hom)
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดโนนหอม
– วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
– วัดโพนยางคำ
– วัดศรีจอมพล
– วัดศรีสว่างพัฒนา
– วัดห้วยปลาใย
ตำบลเชียงเครือ (Chiang Khruea)
– วัดโนนแจ้ง
– วัดโนนเบ็ญสมัคคยาราม
– วัดบัวศรี
– วัดบุญศรีสันติสุข
– วัดป่านภาพิทักษ์
– วัดพระพุทธไสยาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพธิสมพร (วัดโพธิ์สมพร)
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดศรีวิทยาลัย
– วัดศิริทัศน์ดาราม
– วัดสะอาดสามัคคีธรรม
– วัดหนองหอย
ตำบลท่าแร่ (Tha Rae)
– วัดประดู่ธรรมาวาส
ตำบลม่วงลาย (Muang Lai)
– วัดกุดจิก
– วัดกุดไผท
– วัดไตรมิตรวิทยาราม
– วัดม่วงลาย
– วัดศรีประดิษฐาราม (วัดศรีประดิษฐ์ฐาราม)
– วัดสุพรรณหงษ์วนาราม
– วัดสุวรรณสามัคคี
ตำบลดงชน (Dong Chon)
– วัดดงชน (วัดป่าดงชน)
– วัดไทรทอง
– วัดบ้านแมด
– วัดป่าบูรพาราม
– วัดป่าแพง
– วัดโพธิ์ศรีวราราม
– วัดมหาพรหมโพธิราช
– วัดวิสุทธิจินดา
– วัดศรีทอง
– วัดเหล่ามะแงว
ตำบลห้วยยาง (Huai Yang)
– วัดคลองไผ่พัฒนา
– วัดดอนสีดาราม
– วัดนาคำ
– วัดบ้านบอน
– วัดบ้านห้วยยาง
– วัดพรมพิพักษ์
– วัดพะเนาว์ (วัดบ้านพะเนาว์)
– วัดศรีสระพังทอง
– วัดสังคมโพธาราม
– วัดโอภาสสกลธรรมาราม
ตำบลพังขว้าง (Phang Khwang)
– วัดชัยศรี
– วัดดอยด่านรัง
– วัดทุ่งรวงทอง
– วัดโนนชลประทานรังสฤษฎิ์
– วัดโนนสวรรค์
– วัดประชานิยม
– วัดป่าพังขว้างใต้
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดภูดานฮัง
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างรัตนาราม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุมังคลาราม
ตำบลดงมะไฟ (Dong Ma fai)
– วัดดงมะไฟ
– วัดถ้ำผาแด่น
– วัดป่าหนองไผ่
– วัดพิกาญจนาราม
– วัดโพนแดง (วัดบ้านโพนแดง)
– วัดศรีชุมพล
– วัดศรีสะอาด
– วัดสอนประชาราม
– วัดสุปัฏชัยยาราม
– วัดสุวรรณมงคล
– วัดหนองไผ่
– วัดอุดมมงคล
ตำบลธาตุนาเวง (That Na Weng)
– วัดบ้านดงพัฒนา
– วัดหนองบัวใหญ่
ตำบลเหล่าปอแดง (Lao Po Daeng)
– วัดกกส้มโฮง
– วัดกลางศรีเชียงใหม่
– วัดไชยศิริมงคล
– วัดบ้านดอนยาง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศิริพัฒนาราม (วัดศรีพัฒนาราม)
– วัดหนองแดง
– วัดเหล่าปอแดง
ตำบลหนองลาด (Nong Lat)
– วัดกลางสามัคคี
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดโนนสวรรค์
– วัดป่าหัวเมย
– วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองลาด
– วัดศรีปัญญาราม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลฮางโฮง (Hang Hong)
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดเทพกัญญาราม
– วัดน้อยจอมศรี
– วัดป่าโนนนิวาส
– วัดป่าหนองสองห้อง
– วัดพรหมหัวบึง
– วัดศรีษะทอง
– วัดศรีสุขสำราญ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดโอภาสธรรมมานิมิตร
ตำบลโคกก่อง (Khok Kong)
– วัดโคกก่อง
– วัดโคกสูง
– วัดดงแต้
– วัดท่าช้างวัฒนาราม
– วัดบึงแดง
– วัดป่าวิริยาราม
– วัดยางอาจ
– วัดศิริชมภูเรืองรัตนาราม
– วัดหนองน้ำใส

2. # อำเภอกุสุมาลย์ (Amphoe Kusuman)

ตำบลกุสุมาลย์ (Ku su man)
– วัดกลาง
– วัดโนนสะอาด
– วัดโพนธาราม
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีชมพู
– วัดศิริสุภา
– วัดสันติกุสุมาลย์
ตำบลนาโพธิ์ (Na Pho)
– วัดนาดอกไม้
– วัดนาโพธิ์
– วัดป่าเทพาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศิริมงคล
– วัดสามัคคีเทวนาราม
– วัดสามัคคีศรีดาราม
ตำบลนาเพียง (Na Phiang)
– วัดบ้านกุงศรี
– วัดบ้านซ่งเต่า
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีดงคำ
– วัดหนองปลาตอง
ตำบลโพธิไพศาล (Pho thi Phai san)
– วัดกลางวิทยา
– วัดกุดสะกอย
– วัดไตรคามวาสี
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีโพนเมือง
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองเค็ม
ตำบลอุ่มจาน (Um Chan)
– วัดแก้งท่าลับ
– วัดจันทรังษี
– วัดบ้านบ่อพังแคน
– วัดป่ารัตนมงคล
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีลำดวน
– วัดสนามบิน
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองบัวสร้าง

3. # อำเภอกุดบาก (Amphoe Kut Bak)

ตำบลกุดบาก (Kut Bak)
– วัดกุดบาก
– วัดกุดแฮด
– วัดบ้านบัว
– วัดมงคลวีระพันธ์
ตำบลนาม่อง (Na Mong)
– วัดเชิงดอย
– วัดนาขาม
– วัดนาม่อง
– วัดนาม่องดงนิมิตร
– วัดโนนสวรรค์
– วัดป่าถิราวาส
– วัดโพธิสมพร
– วัดโพนงาม
– วัดศรีแก้ว
– วัดหนองค้า
– วัดหนองสะไน
– วัดอุดมธรรมวนาราม
ตำบลกุดไห (Kut Hai)
– วัดกลางภู
– วัดกุดไห
– วัดค้อน้อย
– วัดค้อใหญ่
– วัดเทพวิสุทธาราม
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
– วัดป่าญาณสัมมานุสรณ์

4. # อำเภอพรรณานิคม (Amphoe Phanna Nikhom)

ตำบลพรรณา (Phan na)
– วัดป่าภูไทสามัคคี
– วัดป่าอุดมสมพร
– วัดพระธาตุโพนทอง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดสุทธิมงคล
– วัดอุฒาจารย์
ตำบลวังยาง (Wang Yang)
– วัดคลองใหม่
– วัดป่าดอนม่วง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดมหาสมณกิจภาวนา
– วัดศรีธรรมสมโพธิ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีษะตะคลอง
– วัดศรีสวาส
– วัดสมศรี
– วัดสารีวาส
ตำบลพอกน้อย (Phok Noi)
– วัดกลาง
– วัดทุมทอง
– วัดไทรทอง
– วัดบดมาดสามัคคี
– วัดป่านิโรธมรรคาลัย
– วัดรัฐภูมิ
– วัดศรีธรรมราช
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีราชไตรภรณ์
– วัดศรีสุภักดิ์
ตำบลนาหัวบ่อ (Na Hua Bo)
– วัดจินดามณี
– วัดแจ้งแสงอรุณ
– วัดโนนสวรรค์
– วัดพระธาตุภูเพ็ก
– วัดโพธิ์คำ
– วัดศรีจันทร์
– วัดสุวรรณธาดาราม
ตำบลไร่ (Rai)
– วัดถ้ำขาม
– วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า
– วัดเทพสวัสดิ์
– วัดนิวาสถาน
– วัดป่ากลางโนนภู่
– วัดป่าดอนประดู่
– วัดป่าบ้านไร่
– วัดไผ่ล้อม
– วัดโพนบก
– วัดรัตนมงคล
– วัดศรีชมภู
– วัดสิทธิบังคม
– วัดอาจาโรรังสี
ตำบลช้างมิ่ง (Chang Ming)
– วัดจันทร์
– วัดจันทรนิมิต
– วัดเจ้าผู้ข้า
– วัดแจ้ง
– วัดตาลสุม
– วัดโสตถิผล
ตำบลนาใน (Na Nai)
– วัดเขาวง
– วัดแจ้งโพธิ์ชัย
– วัดถ้ำพระนาใน
– วัดโนนสูง
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดโพนธรรม
– วัดภูริทัตตถิราวาส
– วัดสุธรรมาราม
ตำบลสว่าง (Sa wang)
– วัดคำประมง
– วัดป่าบุญไสว
– วัดพุทธาวาส
– วัดศรีกบิลพรหม
– วัดศรีปทุมวนาราม
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดสระพังทอง
– วัดสันติวิมุตยาราม
– วัดสันติสังฆาราม
– วัดแสนสำราญ
ตำบลบะฮี (Ba Hi)
– วัดบะหัวเมย
– วัดป่าผาอินทร์
– วัดป่ายอดแก้ว
– วัดป่าแสนสุข
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดราษฎร์ศรัทธา
– วัดศิริดำรงวนาราม
– วัดสว่างจิตร
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลเชิงชุม (Choeng Chum)
– วัดท่าวังหิน
– วัดศรีแก้ว
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุวรรณวาลี

5. # อำเภอพังโคน (Amphoe Phang Khon)

ตำบลพังโคน (Phang Khon)
– วัดแก้งคอย
– วัดศรีคูณพัฒนา
– วัดศรีจอมธาตุ
– วัดศรีจำปาชนบท
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศิริมงคล (วัดสิริมงคล)
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสายแก้ว
ตำบลม่วงไข่ (Muang Khai)
– วัดท่าลาด (วัดหอมศรัทธาธรรม)
– วัดธาตุวิไลกลาง
– วัดประชาพินิจ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดวิไล
– วัดศรีชมพู
– วัดศรีสมพร
– วัดสว่างแจ้ง
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลแร่ (Rae)
– วัดเขื่อนสามัคคี
– วัดโคกสะอาด (วัดศรีชมภู)
– วัดทองบุญญาราม
– วัดเทพนิมิตสามัคคี
– วัดบูรพาราม
– วัดโพธิญาณ
– วัดสันติราชวราราม
– วัดโสภณพัฒนา
– วัดเหนือศรีสะอาด
ตำบลไฮหย่อง (Hai Yong)
– วัดเขื่อนบุบผาราม
– วัดดงสวรรค (วัดสามัคคีพัฒนาราม)
– วัดป่าเจติยานุสรณ์
– วัดโพธิสัตว์หิรัญญเขต
– วัดวีระธรรม
– วัดศรีโพธิ์ชัย
– วัดศรีสมพร
– วัดศิริสมบูรณ์ (วัดสิริสมบูรณ์)
– วัดหนองโจด (วัดมิ่งมงคล)
– วัดหนองนกกด
– วัดอุตรดาราม
ตำบลต้นผึ้ง (Ton Phueng)
– วัดโคกสามัคคี
– วัดเจริญคุณ
– วัดชัยมงคล
– วัดท่าสาด
– วัดนาล้อม
– วัดโนนสะอาด (วัดอินทราพร)
– วัดป่าวิสุทธิมรรค
– วัดสิริมังคลาราม
– วัดเสียวสวาท
– วัดอัมพวัน

6. # อำเภอวาริชภูมิ (Amphoe Waritchaphum)

ตำบลวาริชภูมิ (Wa rit cha phum)
– วัดกุดตะกาบ
– วัดทวีวิทยาราม
– วัดธาตุศรีมงคล
– วัดโนนกลาง
– วัดโนนสะเคียน
– วัดบ้านดงศรีชมภู
– วัดบ้านเหล่าสามัคคี
– วัดป่าบ้านโพนทอง
– วัดป่าสุขุมวารี
– วัดภูเงิน
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสะอาด
– วัดสระแก้ววารีราม
– วัดอารามแสงอรุณ
ตำบลปลาโหล (Pla Lo)
– วัดเจริญศรัทธาราษฎร์
– วัดชลประทานน้ำอูน
– วัดดงคำโพธิ์
– วัดดงเชียงเครือ
– วัดธาตุศรีสมพร
– วัดโนนฤาษี
– วัดป่าโนนตูม
– วัดป่ามุจจลินทร์
– วัดป่ารัตนโสภณ
– วัดพรสวรรค์
– วัดรามวิทยาลัย
– วัดราษฎร์นิยม
– วัดศรีโพธิ์คำ
– วัดศรีมณีวัลย์
– วัดศรีวรารมณ์
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลหนองลาด (Nong Lat)
– วัดโคกสะอาด
– วัดธรรมมาภิรตาราม
– วัดป่าบ้านขาว
– วัดป่าราษฏร์สามัคคี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดราษฏร์ประดิษฐ์
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลคำบ่อ (Kham Bo)
– วัดโชติการาม
– วัดไตรทอง
– วัดธรรมบวร
– วัดประสิทธิ์สังวร
– วัดรัฐภูมิ
– วัดศรีวิไลวโรดม
– วัดศิริชัยมงคล
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างเชิงดอย
– วัดสุรินทร์ราษฏร์
– วัดอ่างข้าวทิพย์
ตำบลค้อเขียว (Kho Khiao)
– วัดคอนสวรรค์
– วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์
– วัดป่าโจด
– วัดป่าแสงสว่าง
– วัดศิริมงคล

7. # อำเภอนิคมน้ำอูน (Amphoe Nikhom Nam Un)

ตำบลนิคมน้ำอูน (Ni khom Nam Un)
– วัดนิคมพัฒนา
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีสำราญ
ตำบลหนองปลิง (Nong Pling)
– วัดทันสมัย
– วัดป่าหนองปลิง
– วัดโพนสูง
– วัดศรีชมภู
– วัดศิริมงคล
ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดนาล้อม
– วัดโนนสูง
– วัดโนนหัวช้าง
ตำบลสุวรรณคาม (Su wan na kham)
– วัดกลางโพธิ์ชัย
– วัดดงภูทอง
– วัดสุวรรณราษฎร์
– วัดหนองปลิงพุ่ม

8. # อำเภอวานรนิวาส (Amphoe Wanon Niwat)

ตำบลวานรนิวาส (Wa non Ni wat)
– วัดกุดเรือคำ
– วัดคีรีวิหาร
– วัดจอมแจ้ง
– วัดดอนสวรรค์
– วัดไตรภูมิ
– วัดธรรมนิเวศวนาราม
– วัดโนนวิเวกศรีเมือง
– วัดบูรพานิวาส
– วัดป่าติ้ว
– วัดป่าวังบงน้อย
– วัดพรมวาศรี
– วัดพรสวรรค์
– วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม
– วัดวังบงสามัคคี
– วัดสระเกษ
– วัดสุวรรณคีรีวนาราม
– วัดเสบุญเรือง
ตำบลเดื่อศรีคันไชย (Duea Si Khan Chai)
– วัดคำสำราญ
– วัดไชยวาฬ
– วัดท่าเดื่อ
– วัดเนินโพธิ์ทอง
– วัดโนนแพง
– วัดป่ามงคลธรรม
– วัดป่าวงค์พนาวัลย์
– วัดป่าศรีไพรวัลย์
– วัดป่าศรีสมพร
– วัดโพนงาม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีไพรวัลย์
– วัดศิริมงคล
ตำบลขัวก่าย (Khua Kai)
– วัดขัวก่าย
– วัดโคกผัุกหวาน
– วัดโนนสว่าง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสังวรณ์
– วัดสุทธาวาส
– วัดใหม่อินทร์ภูมิ (วัดใหม่อินทภูมิ)
ตำบลหนองสนม (Nong Sa nom)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดโนนชนะสังคม
– วัดโนนสว่างภิรมย์
– วัดประชารังสรรค์
– วัดประชาสามัคคี
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดศรีนวล
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสมพร
ตำบลคูสะคาม (Khu Sa kham)
– วัดคำปลาขาว
– วัดโคกแสง
– วัดป่าแก้วเจริญธรรม
– วัดป่าอรัญญิการาม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีวิลัย
– วัดศรีสว่างวนาราม
ตำบลธาตุ (That)
– วัดเกาะฉิมพลี (วัดเกาะสิมพลี)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดธาตุศรีทอง
– วัดประกวดคีรีขันธ์
– วัดป่าหนองนาแซง
– วัดป่าอุดมสังฆกิจ
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสมพร
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสุนทรียาราม
– วัดอัมพวัน
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดกลางธรรมคุณ
– วัดโพนสวรรค์
– วัดใหม่แสงอรุณ
ตำบลหนองแวงใต้ (Nong Waeng Tai)
– วัดคีรีวงกต
– วัดโนนสุวรรณ
– วัดบ้านโพนสว่าง
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีรัตนมงคล
ตำบลศรีวิชัย (Si Wi chai)
– วัดขัวสูง
– วัดดอนแดงประชาอุทิศ
– วัดตลิ่งเกษม
– วัดโนนศรีวิชัย
– วัดโนนอุดม
– วัดป่าโคกสะอาด
– วัดป่าบ้านแก้ง
– วัดป่าศรีบุญเรือง
– วัดป่าศรีวิชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศิริพัฒนา
– วัดสามัคคีปัญญาราม
– วัดหัวนา
– วัดอินทรไชยวาสี
ตำบลนาซอ (Na So)
– วัดกัลยาณธัมโม
– วัดกุดยางชุม
– วัดจำปาศิลาวาส
– วัดป่าอรัญญาวาส
– วัดโพนแร่
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดหนองแวงดอนดู่
– วัดอรัญวิเวก
ตำบลอินทร์แปลง (In Plaeng)
– วัดป่าเยระมะณี
– วัดป่าหัวนา
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสำราญ
ตำบลนาคำ (Na Kham)
– วัดเชตุพน
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีบุญธรรม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสะอาดดำรงค์ธรรม
– วัดโสภณธรรมาราม
ตำบลคอนสวรรค์ (Khon Sa wan)
– วัดคอนสวรรค์
– วัดมรรคาคีรีขันธ์
– วัดศรีมงคล
– วัดศิริมงคลธรรม
ตำบลกุดเรือคำ (Kut Ruea Kham)
– วัดดอนสวรรค์
– วัดศรีวิลัย
– วัดศรีสำราญ

9. # อำเภอคำตากล้า (Amphoe Kham Ta Kla)

ตำบลคำตากล้า (Kham Ta Kla)
– วัดบูรพา
– วัดมหาชัย
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างสามัคคี
– วัดสว่างอารมย์
ตำบลหนองบัวสิม (Nong Bua Sim)
– วัดไตรท่าศรีสงคราม
– วัดทุ่งถาวร
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดป่าหนองบัวสิม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนก่อศรีชมภู
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างอารมย์
– วัดสิงหาญ
ตำบลนาแต้ (Na Tae)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดดงสามัคคีธรรม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสระพังทอง
– วัดสันติสุขพัฒนา
– วัดแสงมณีวนาราม
ตำบลแพด (Phaet)
– วัดจูมศรี
– วัดไตรสิกขาราม
– วัดเทพพิทักษ์
– วัดนิพเพธพลาราม
– วัดป่าบ้านตาด
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีดอกแก้ว
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีอุดมพร
– วัดอ้อมแก้ว

10. # อำเภอบ้านม่วง (Amphoe Ban Muang)

ตำบลม่วง (Muang)
– วัดบุปผาราม
– วัดป่าดงหวาย
– วัดป่าแสงธรรม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศิลา
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีดอกกาว
– วัดศรีสะอาด
ตำบลมาย (Mai)
– วัดเจริญราษฏร์บำรุง
– วัดเจริญสามัคคีธรรม
– วัดชัยมงคล
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าด่านไชโย
– วัดป่าสันติธรรมวนาราม
– วัดศิริสมภรณ์
– วัดสามัคคีคุณาราม
– วัดอัมพวัน
ตำบลดงหม้อทอง (Dong Mo Thong)
– วัดป่าท่ากระดัน
– วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์
– วัดศรีสะถาน
– วัดศิริมงคล
– วัดสันติธรรม
– วัดหนองลาด
ตำบลดงหม้อทองใต้ (Dong Mo Thong Tai)
– วัดดงหม้อทอง
– วัดปทุมรัตนาราม
ตำบลดงเหนือ (Dong Nuea)
– วัดคำปลาฝา
– วัดคำยาง
– วัดจุมพล
– วัดเทวกุญชร
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าแสงอรุณ
– วัดมนตรีคณารักษ์
– วัดวิหารธรรมาราม
– วัดศรีคูณ
– วัดแสงอรุณ
ตำบลห้วยหลัว (Huai Lua)
– วัดเจริญศรี
– วัดศรีวิไลย์
– วัดสมสะอาด
ตำบลโนนสะอาด (Non Sa-at)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดเทพนิมิตร
– วัดโนนสะอาด
– วัดโนนแสงธรรม
– วัดป่าพุทธรักษา
ตำบลหนองกวั่ง (Nong Kwang)
– วัดนาดูน
– วัดโนนสูง
– วัดบ่อแดง
– วัดป่านาดูน
– วัดวิสุทธาวาส
– วัดศิริสมภรณ์
ตำบลบ่อแก้ว (Bo Kaeo)
– วัดวระแวดล้อม
– วัดศรัทธาราม
– วัดศรีดอกแก้ว
– วัดสว่างแสงจันทร์
– วัดแสงจันทร์

11. # อำเภออากาศอำนวย (Amphoe Akat Amnuai)

ตำบลอากาศ (A kat)
– วัดกลาง
– วัดขามเรียน
– วัดจอมแจ้ง
– วัดไตรภูมิ
– วัดทุ่ง
– วัดบ้านนาเมือง
– วัดป่านายอ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีโพนเมือง
– วัดศรีฟอง
– วัดศรีสมพงษ์
– วัดอุดมรัตนาราม
– วัดอุปมุง
ตำบลโพนแพง (Phon Phaeng)
– วัดเกาะแก้วชัยมงคล
– วัดโนนสวรรค์
– วัดป่าประทีปบุญญาราม
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดศรีจอมแจ้ง
– วัดศรีบุญชู
– วัดศรีสมสนุก
– วัดศรีสุมังค์
ตำบลวาใหญ่ (Wa Yai)
– วัดไตรแก้ว
– วัดไตรภูมิ
– วัดป่าวาใหญ่
– วัดป่าสุทธาราม
– วัดป่าอิสรธรรม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรีแก้ว
– วัดวาน้อย
– วัดศรีมหาโพธิ์
– วัดสระแก้ว
ตำบลโพนงาม (Phon Ngam)
– วัดชุมชนพัฒนา
– วัดไตรแก้ว
– วัดไตรภูมิ
– วัดปัญญาณธาราม
– วัดป่าโพธิทาราม
– วัดป่าไพรระหงษ์
– วัดพันธาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลท่าก้อน (Tha Kon)
– วัดป่าโพนก่อ
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสมสนุก
– วัดสว่างแจ้ง
– วัดสว่างปิยาอารมณ์
ตำบลนาฮี (Na Hi)
– วัดป่ารัตนคุณ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสมพร
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลบะหว้า (Ba Wa)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดศรีสมพร
– วัดศรีสะอาด
– วัดสระแก้ว
ตำบลสามัคคีพัฒนา (Sa mak khi Phat tha na)
– วัดบัวระพา
– วัดป่าดงบูชา
– วัดป่าหนองสามขา
– วัดยอดแก้ว
– วัดสว่างแจ้ง
– วัดสว่างภิรมณ์
– วัดอรัญญา

12. # อำเภอสว่างแดนดิน (Amphoe Sawang Daen Din)

ตำบลสว่างแดนดิน (Sa wang Daen Din)
– วัดเกาะแก้ววราราม
– วัดดงสวรรค์
– วัดใต้
– วัดบ้านง่อน
– วัดป่า
– วัดป่าโคกสว่าง
– วัดป่าดงพระ
– วัดป่าดงสวรรค์
– วัดป่าบ้านหนองทุ่ม
– วัดป่าหนองชาด
– วัดโพธิ์ชุม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดราชาวาส
– วัดเวฬุวันสว่างธรรม
– วัดศรีสมนึก
– วัดศรีสว่างแดนดิน
– วัดสิมมาสว่างธรรม
– วัดหนองชาด
ตำบลคำสะอาด (Kham Sa-at)
– วัดเจริญสุข
– วัดแจ้ง
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าธาตุโสภา
– วัดป่าบ้านปลวก
– วัดสามัคคีท่าหลวง
– วัดสีมาธิการาม
– วัดสุวรรณวิสุทธาราม
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอัมพวัน
ตำบลบ้านต้าย (Ban Tai)
– วัดคำบอน
– วัดชัยชนะวราราม
– วัดท่าวารีวนาราม
– วัดประสิทธิ์สามัคคี
– วัดอัมพวัน
ตำบลบงเหนือ (Bong Nuea)
– วัดไชยมงคล
– วัดนาบุญ
– วัดโนนสะอาด
– วัดโนนสีแก้ว
– วัดบริบูรณ์
– วัดป่าถ้ำภูมิดล
– วัดป่าธรรมสวัสดี
– วัดป่าเลไลย์
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสระแจ้ง
– วัดอโศการาม
ตำบลบงใต้ (Bong Tai)
– วัดคำนาดี
– วัดเจริญชัย
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบรมสุข
– วัดบ่อร้าง (วัดป่าบ่อร้าง)
– วัดป่าชุมชัยพัฒนา
– วัดป่าโนนสูง
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดยางงาม
– วัดสุจินต์ประชาราม
– วัดสุภบุปผาราม
– วัดหนองกุง
ตำบลโพนสูง (Phon Sung)
– วัดจิตตภาวัน
– วัดธาตุโพนค้อ (วัดธาตุดงต้อง)
– วัดบุราณเรือง
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดโพนยูง
– วัดยางประชาสามัคคี
– วัดศรีโพนสูง
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสะอาด
ตำบลโคกสี (Khok Si)
– วัดโคกสว่างวารีรมณ์
– วัดฐิติธรรมาราม
– วัดดอนม่วย (วัดป่าดอนม่วย)
– วัดตาลนิมิตร
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดธรรมิการาม
– วัดธาตุโคกคอน
– วัดบ้านตาล (วัดใหม่บ้านตาล)
– วัดบ้านสามแยก
– วัดป่าโคกสี
– วัดโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรีวราราม)
– วัดศรีชมพู
– วัดศรีสระเกษ
– วัดศรีสะอาด
– วัดหนองไผ่
– วัดหายโศก
ตำบลหนองหลวง (Nong Luang)
– วัดบูรพาราม
– วัดประชานิยม
– วัดป่าโคกน้ำเกลี้ยง
– วัดสโมสรประชาสามัคคี
– วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
ตำบลค้อใต้ (Kho Tai)
– วัดแจ้งวิสุทธาราม
– วัดธาตุฝุ่น
– วัดโนนวิเวก
– วัดป่าแก้วชุมพล
– วัดมงคลไชยาราม
– วัดมาลานิมิตร
– วัดสว่างดินแดน
ตำบลพันนา (Phan Na)
– วัดกู่
– วัดกู่แก้วรัตนาราม
– วัดดอนกรรม
– วัดในธรรม
– วัดป่าพันนา
– วัดพุฒาราม
– วัดภูมิพนาราม
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลแวง (Waeng)
– วัดแจ้ง
– วัดโนนแสงทอง
– วัดบูรพา
– วัดป่าโนนเรือแวง
– วัดป่าโนนเสาขวัญ
– วัดพันธ์ประดิษฐ
– วัดโพธาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนทอง
– วัดมงคลธรรมวาส
– วัดมัชฌิมภูมิ
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีวิลัย
ตำบลทรายมูล (Sai Mun)
– วัดทรายศรี
– วัดทุ่งเตาไห
– วัดโนนจิก
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดศิริทรงธรรม
– วัดสุวรรณศีลาราม
– วัดหนองหว้า
ตำบลตาลโกน (Tan Kon)
– วัดคามวาสี
– วัดไทรทอง
– วัดโพธิ์ชัยเจริญ
– วัดหนองแซง
– วัดหนองตอกแป้น
– วัดอินทสุวรรณ
ตำบลตาลเนิ้ง (Tan Noeng)
– วัดแจ้ง
– วัดดงสวรรค์
– วัดธรรมสมโพธิ์
– วัดโนนวารีบำเพ็ญธรรม
– วัดป่าหนองผือ
– วัดมัชฌิมบุรี
– วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
ตำบลธาตุทอง (That Thong)
– วัดคันธารมณ์
– วัดบ้านเดื่อ
– วัดป่าโคกหลวง
– วัดป่าโมน
– วัดศรีธาตุการาม
– วัดศรีวิไลย์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดอุทุมวัน
ตำบลบ้านถ่อน (Ban Thon)
– วัดคำเจริญวราราม
– วัดชัยมงคล
– วัดธาตุวังเวิน
– วัดป่าศรีเรือน
– วัดป่าสันติวัน
– วัดป่าหนามแท่งใหญ่
– วัดศรีปทุมพร
– วัดศรีมงคล
– วัดสว่างภูมิดล

13. # อำเภอส่องดาว (Amphoe Song Dao)

ตำบลส่องดาว (Song Dao)
– วัดโนนวิเวก
– วัดโนนสะอาด
– วัดบูรพาภิรมย์
– วัดม่วงวิลาลัย
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดอรัญญวาสี
ตำบลท่าศิลา (Tha Si la)
– วัดคอนสวรรค์
– วัดคามวาสี
– วัดจันตะคาม
– วัดเจริญชัย
– วัดท่าศิลา
– วัดศรีวิลัย
– วัดศิลาอาสน์
– วัดสีตวารีราม
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลวัฒนา (Wat tha na)
– วัดบ้านวัฒนา
– วัดป่าแก้วเจริญธรรม
– วัดป่าเหล่าใหญ่
– วัดพืชมงคล
– วัดศรีแก้ว
– วัดเหล่านาสีนวล
– วัดอรัญญาวาส
– วัดอุทการาม
ตำบลปทุมวาปี (Pa thum Wa pi)
– วัดคีรีวิหาร
– วัดโชติการาม
– วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
– วัดสิลารัตน์
– วัดอุดมสังวร

14. # อำเภอเต่างอย (Amphoe Tao Ngoi)

ตำบลเต่างอย (Tao Ngoi)
– วัดนางอย
– วัดน้ำพุงสามัคคี
– วัดป่าวิริยะพล
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดวรกิจพัฒนาราม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศิริมังคละ
ตำบลบึงทวาย (Bueng Tha wai)
– วัดชัยมงคล
– วัดตากแดด
– วัดโนนสะอาด
– วัดบึงน้อย
– วัดป่าบึงทวาย
– วัดศร่างโศก
– วัดสระประทุมทอง
– วัดแสงสุริโยทัย
– วัดหนองน้ำคำ
– วัดหนองสลาม
ตำบลนาตาล (Na Tan)
– วัดนาตาล (วัดบัวระภา)
– วัดนาอ่าง
– วัดม่วงคำ
– วัดม่วงสุมวิทยาลัย
ตำบลจันทร์เพ็ญ (Chan Phen)
– วัดกวนบุ่น
– วัดบ้านโคกกลาง
– วัดบึงสา
– วัดห้วยหวด

15. # อำเภอโคกศรีสุพรรณ (Amphoe Khok Si Suphan)

ตำบลตองโขบ (Tong Khop)
– วัดดอยธรรมเจดีย์
– วัดถ้ำแก่นจันทน์
– วัดป่านาคนิมิตต์
– วัดป่าห้วยหีบ
– วัดโพธิ์ศรีจันทร์
– วัดวิสุทธิธรรม
– วัดศรีคูณไชย
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีสุพรรณ
– วัดสัมพันธวงศ์
– วัดหนองแข้
ตำบลเหล่าโพนค้อ (Lao Phon Kho)
– วัดนวกะภูมิ
– วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนค้อ
– วัดโพนไฮสามัคคีอุดม
– วัดศรีแก้ว
– วัดศรีบุญเรืองใต้
– วัดอัมพวัน (วัดป่าอัมพวัน)
ตำบลด่านม่วงคำ (Dan Muang Kham)
– วัดด่านม่วงคำ
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าประชาพิทักษ์
– วัดพรหมหัวบึง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดลาดดู่
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีษะตะพาน
– วัดศรีสว่าง
ตำบลแมดนาท่ม (Maet Na Thom)
– วัดโคกนาดี
– วัดธาตุศรีมงคล
– วัดนารถพรหมวาสี
– วัดพรหมศรีธาตุ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีบุญเรืองเหนือ
– วัดสว่างโพนทอง

16. # อำเภอเจริญศิลป์ (Amphoe Charoen Sin)

ตำบลเจริญศิลป์ (Cha roen Sin)
– วัดเจริญพัฒนา
– วัดเจริญศิลป์
– วัดนาสมบูรณ์
– วัดโนนเจริญธรรม
– วัดโนนแสนคำ
– วัดป่าแกดำ
– วัดป่าชัยมงคล
– วัดป่าภูหินกอง
– วัดป่าฮังแหลว
– วัดศรีสุข
– วัดศิริราษฏร์วัฒนา
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลบ้านเหล่า (Ban Lao)
– วัดคำเม็กพัฒนา
– วัดทักษิณวนาราม
– วัดบูรพาภิรมณ์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดภูกำพร้าเทพนิมิต
– วัดศรีคำเม็ก
– วัดศิริพันธวงค์
– วัดสามัคคีพัฒนา
ตำบลทุ่งแก (Thung Kae)
– วัดชัยชนะหนองน้อย
– วัดดอนธาตุวิลัย
– วัดดอนสร้างไพร
– วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
– วัดนิโครธ
– วัดประชาสามัคคี
– วัดป่าแสงธรรม
– วัดโพธาราม
– วัดสงบอารมณ์
ตำบลโคกศิลา (Khok Si la)
– วัดคำเจริญ
– วัดโคกเจริญ
– วัดโนนเดื่อดอนทุ่ม
– วัดลุมพินีวัน
– วัดหนองโจด
ตำบลหนองแปน (Nong Paen)
– วัดครองธรรมิการาม
– วัดคำเจริญ
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าโนนชาด
– วัดป่าบ้านทุ่ง
– วัดศรีกมโลวาส
– วัดศิริวราราม
– วัดสามัคคีวราราม

17. # อำเภอโพนนาแก้ว (Amphoe Phon Na Kaeo)

ตำบลบ้านโพน (Ban Phon)
– วัดธรรมบูรพาราม
– วัดบึงสะพานดำ
– วัดป่าอ้อมแก้ว
– วัดป่าอุดมธรรมมงคล
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีชมชื่น
– วัดสวรรค์นิมิต
– วัดสุวรรณรัตนาราม
– วัดใหม่ไชยา
ตำบลนาแก้ว (Na Kaeo)
– วัดเทพารักษ์
– วัดนาเดื่อ
– วัดยอดลำธาร
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีสมบูรณ์
– วัดอินทรังสฤษฏิ์
ตำบลนาตงวัฒนา (Na Tong Wat tha na)
– วัดทุ่งป่าผาง
– วัดเทพนิมิตร
– วัดบางธรรมนิมิตร
– วัดประดิษฐ์ฐาราม
– วัดป่าโนนขุมเงิน
– วัดโพนแคนน้อย
– วัดโพนสว่างอุดมพร
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดสมสนุก
– วัดอินทาราม
ตำบลบ้านแป้น (Ban Paen)
– วัดบูรพาราม
– วัดโพนบก (วัดโพธิ์ชัย)
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสะอาด
– วัดสุทธานิวาส (วัดศุทธานิวาส)
– วัดอรุณแสงทอง
ตำบลเชียงสือ (Chiang Sue)
– วัดโนนประดู่วนาราม
– วัดบุพเพนิมิต
– วัดพินิจประชาสรรค์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีรัตนโนนกุง

18. # อำเภอภูพาน (Amphoe Phu Phan)

ตำบลสร้างค้อ (Sang Kho)
– วัดชมภูพานวนาราม
– วัดบ้านสร้างค้อ
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าชมภูพาน
– วัดพวงชมพู (วัดบ้านต้อน)
– วัดสร้างแก้วน้อย
– วัดสร้างค้อ
– วัดอุดมนิยมธรรม
ตำบลหลุบเลา (Lup Lao)
– วัดกาญจนวนาราม
– วัดโคกภูเก่า
– วัดโคกภูใหม่
– วัดจัดระเบียบคุณาราม
– วัดถ้ำวิสุทธิมงคลวนาราม
– วัดป่าบ้านหล่ม
– วัดศิริมงคลวนาราม
– วัดสันติสุข
– วัดหลุบเลา
– วัดหลุบเลาน้อย
– วัดใหม่พัฒนาวนาราม
ตำบลโคกภู (Khok Phu)
– วัดนางเติ่ง
– วัดบ่อเดือนห้า
– วัดบ้านคำเพิ่ม
– วัดป่าอุดมธรรม
– วัดยางโล้น
– วัดหนองส่าน (วัดบ้านหนองส่าน)
ตำบลกกปลาซิว (Kok Pla Sio)
– วัดกกปลาซิว
– วัดโนนสะอาด
– วัดโนนสูง
– วัดบ้านกกโด่
– วัดบ้านนาห้วยนาค
– วัดป่าเทพนิมิตร
– วัดป่านาผาง
– วัดศรีดาหนองครอง
– วัดศรีอุดมพร
– วัดหนองครอง
– วัดห้วยนาค