จังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดขอนแก่น แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองขอนแก่น (Mueang Khon Kaen District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดกลาง
– วัดจอมศรี
– วัดตราชูวนาราม
– วัดธาตุ
– วัดโนนชัยวนาราม
– วัดป่าชัยวัน
– วัดป่าวิเวกธรรม
– วัดป่าศิริวันวนาราม
– วัดป่าอดุลยาราม
– วัดโพธิ์ (วัดโพธิ์โนนทัน)
– วัดมรรคสำราญ
– วัดวุฒาราม
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีธาตุ
– วัดศรีนวล
– วัดศรีสว่างโนนทัน
– วัดหนองแวง
ตำบลสำราญ (Sam ran)
– วัดจอมศรี
– วัดชัยสิทธิ์
– วัดไตรคามบำรุง
– วัดทรายบึงสำราญ
– วัดโนนราศรี
– วัดโนนศิลา
– วัดบ้านท่อน (วัดโพธิ์ศรีบ้านท่อน)
– วัดป่าธรรมอุทยาน
– วัดราชบุรี
– วัดวิจารณ์สว่างโศก
– วัดศรีสะอาด
– วัดสว่างกลางฮุง
– วัดอรัญญาสุทธาวาส
– วัดอุดม (วัดอุดมไก่นา)
ตำบลโคกสี (Khok Si)
– วัดเกาะแก้วสามัคคี
– วัดเกาะทอง
– วัดชัยแสงอรุณทอง
– วัดท่ายางชุม
– วัดโพธาราม
– วัดโพธิ์ศรีธาราม
– วัดศรีฐาน
– วัดศิริธรรมิกาวาส
– วัดสว่างศรีวิลัย
ตำบลท่าพระ (Tha Phra)
– วัดถาวร
– วัดท่าพระเนาว์
– วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
– วัดเทพปูรณาราม
– วัดโนนสูง
– วัดป่าสวนมอน
– วัดภูมิหลักฐาน
– วัดศิริมงคล
– วัดสมัคคาราม
– วัดสุทธิสังวรณ์
– วัดแสงศรีนิยม
– วัดหนองโข่ย (วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองโข่ย)
ตำบลบ้านทุ่ม (Ban Thum)
– วัดโฆสิตาราม
– วัดโนนขาม
– วัดป่าบ้านม่วง
– วัดป่าอภัยวัน
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดมณฑป
– วัดยอดแก้ว
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีโพธิ์ทอง
ตำบลเมืองเก่า (Mueang Kao)
– วัดกลางบุรี
– วัดท่าราชไชยศรี
– วัดธาตุกุดกว้าง
– วัดสว่างศรีวิชัย
– วัดหัวหิน
ตำบลพระลับ (Phra Lap)
– วัดดอนแก้ว
– วัดตาลเรียง
– วัดไตรประสิทธิ์
– วัดท่าประชุม
– วัดท่าประทาย
– วัดท่าเรียบ
– วัดท่าสองคร
– วัดป่ารัตนาราม
– วัดป่าแสงอรุณ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์นิมิตร
– วัดมิ่งโพธิ์วนาราม
– วัดสมศรี
– วัดสว่างชัยศรี
– วัดสว่างโพธิ์ชัย
– วัดสว่างหนองไฮ
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลสาวะถี (Sa wa thi)
– วัดไชยศรี
– วัดดวงจันทราราม
– วัดเทพสุวรรณ
– วัดไทรงาม
– วัดบูรพาทิศ
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดราษฎร์สังขรณ์
– วัดศรีชมบาล
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสระแก้ว
– วัดสำราญ
– วัดเสมอภาพ
– วัดหนองปิง
– วัดหนองห้าง
ตำบลบ้านหว้า (Ban Wa)
– วัดตะคลองสีผึ้ง
– วัดป่าญาณทัสสี
– วัดป่าธรรมาราม
– วัดป่านาล้อม
– วัดป่าอรัญญาวาสี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ทอง (วัดเหล่าโพนทอง)
– วัดศรีภูมิเรือง
– วัดศรีวนาวาส
– วัดสามัคคี
ตำบลบ้านค้อ (Ban Kho)
– วัดท่ามะเดื่อ
– วัดโนนศิลา
– วัดบ้านโนนศรีเรือง
– วัดโพธิ์งาม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดมุกดาราม
– วัดรัตนาราม
– วัดวิจารณาราม
– วัดศรีนาแพง
– วัดสมศรี
– วัดสำราญ
– วัดอาภาราม
ตำบลแดงใหญ่ (Daeng Yai)
– วัดญาณรัตนาราม
– วัดทรายมูล
– วัดป่าชาดธรรมาราม
– วัดป่าหนองหลุบ
– วัดศรีดอนกลาง
– วัดสระมงคล
– วัดสว่างพิทยา
– วัดโสมสวรรค์พิมพาวาส
ตำบลดอนช้าง (Don Chang)
– วัดจันทรังษี
– วัดน้ำค้าง
– วัดปทุมแพงศรี
– วัดยอดแก้ว
– วัดศรีสุก
– วัดสายราษฎร์บำรุง
ตำบลดอนหัน (Don Han)
– วัดกู่ประชาสามัคคีบ้านอ้อ
– วัดท่าชลาวาส
– วัดท่าแร่
– วัดนวลจันทร์
– วัดบึงบาล
– วัดโพธิ์บัลลังก์
– วัดม่วง
– วัดสว่างมโน
– วัดสว่างมรรค
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลศิลา (Si la)
– วัดเกษรวนาราม
– วัดจุณณะปิยะวนาวาส
– วัดท่าโพธิ์
– วัดท่าราษฎร์
– วัดนาถวนาราม
– วัดโนนม่วง
– วัดป่าเทพนิมิต
– วัดป่ามหาวนาราม
– วัดป่ารัตนมงคล
– วัดป่าเรไร
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดม่วงศรี
– วัดสรรค์วนาราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างดอนยาง
– วัดสว่างสุทธาราม
– วัดอดุลแก้วมอดี
ตำบลบ้านเป็ด (Ban Pet)
– วัดกองศรี
– วัดท่าบึง
– วัดไทรทอง
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีอาราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสระทอง
ตำบลหนองตูม (Nong Tum)
– วัดจันทรังษี
– วัดท่ายาราม
– วัดธาตุสว่าง
– วัดศรีชล
– วัดสุนทโรวาส
– วัดหนองตูม
– วัดอรุณวราราม
ตำบลบึงเนียม (Bueng Niam)
ตำบลโนนท่อน (Non Thon)
– วัดทองวิทยาราม
– วัดป่าวิสุทธิมรรค
– วัดป่าหนองค้า
– วัดศรีแก้ว

2. # อำเภอบ้านฝาง (Ban Fang District)

ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดโคกสามารถ
– วัดท่าประชุม
– วัดวังเย็น
– วัดศิริธรรม
– วัดสังเวชธรรมาราม
– วัดโสกม่วงสามัคคี
ตำบลป่าหวายนั่ง (Pa Wai Nang)
– วัดป่าวิปัสสนา
– วัดป่าสุจิณโณ
– วัดโพธิ์ดก
– วัดศรีชมภู
– วัดศรีสะอาด
– วัดสว่างธรรมวราราม (วัดปัจจิม)
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลโนนฆ้อง (Non Khong)
– วัดตลาดโพธิ์ศรี
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าภูดิน
– วัดระฆัง
– วัดสมบูรณ์
ตำบลบ้านเหล่า (Ban Lao)
– วัดชนบำรุง
– วัดแท่น
– วัดนาฬิการาม
– วัดบ้านค้อ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ตาล
– วัดโพนเลา
– วัดสระบัว
– วัดสามสวน
– วัดสุวรรณเขต
– วัดอาภาวาส
ตำบลป่ามะนาว (Pa Ma nao)
– วัดเกษร (วัดแก่นเท่า)
– วัดคลองสะอาด
– วัดตลาดหัวหิน
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดวังโพน
– วัดศรีบาลเรือง
– วัดศรีรัตนาราม
ตำบลบ้านฝาง (Ban Fang)
– วัดดอนจันทร์
– วัดโนนศรีเรือง
– วัดบูรพาราม
– วัดประโชติวนาราม
– วัดป่าชุมพลวนาราม
– วัดศรีประทุมวนาราม
– วัดสมบูรณ์
– วัดสระแก้ว
ตำบลโคกงาม (Khok Ngam)
– วัดคีรีวัน
– วัดโพธิ์สาริการาม
– วัดศรีพนาวาส
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุนทรสมุทร์
– วัดห้วยหินร่อง

3. # อำเภอพระยืน (Phra Yuen District)

ตำบลพระยืน (Phra Yuen)
– วัดจอมศรีมุนี
– วัดไชโย
– วัดเถาวัลย์
– วัดธงชัย
– วัดป่าโนนบ่อ
– วัดป่าเรไรย์
– วัดพระเนาว์ศรี
– วัดสมสะอาด
– วัดสว่างจันทร์
– วัดสุทธิมงคล
ตำบลพระบุ (Phra Bu)
– วัดบริบูรณ์
– วัดโพธิ์ขุมดิน
– วัดศรีวิชัย
– วัดหัวบึง
ตำบลบ้านโต้น (Ban Ton)
– วัดจันทราคม
– วัดดงกลาง
– วัดดาวดึงษ์
– วัดศรีพิมล
– วัดสว่างวนาราม
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดธัญญาสมจิตร
– วัดป่าธรรมนิมิต
– วัดโพธาราม
– วัดศรีตาล
– วัดสว่างแวงฮี
ตำบลขามป้อม (Kham Pom)
– วัดเจดีย์
– วัดบ้านบ่อทอง
– วัดสระเกษ
– วัดสระโนน

4. # อำเภอหนองเรือ (Nong Ruea District)

ตำบลหนองเรือ (Nong Ruea)
– วัดตระคลองโพธิ์
– วัดตลาดหนองเรือ
– วัดโนนพานิช
– วัดศรีสงฆ์เรือง
– วัดสมจิตอาราม
– วัดสระโอภาวาส
– วัดสิทธิการาม
– วัดหนองไฮ
ตำบลบ้านเม็ง (Ban Meng)
– วัดดาวเรือง
– วัดป่าอรัญญวิโมกข์
– วัดโพธิ์บวร
– วัดภูศรีสว่าง
– วัดร่มประดู่
– วัดราษฏร์รังสรรค์
– วัดเรไร
– วัดเวียงไชย
– วัดสมณมงคล
– วัดสว่างมนาวาส
– วัดแสบง
ตำบลบ้านกง (Ban Kong)
– วัดชัยมงคล
– วัดตระคลองหัน
– วัดนทีตีรสถิตย์
– วัดป่าแจ้งสว่าง
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีบุรมย์
– วัดสุนทราวาส
ตำบลยางคำ (Yang Kham)
– วัดชัยมงคล
– วัดสระบัว
– วัดสวรรคคงคา (วัดสวรรคงคา)
– วัดสว่างโพธิ์ศรี
– วัดสาลีวนาราม
– วัดสำราญ
– วัดหนองแดง
ตำบลจระเข้ (Cho ra khe)
– วัดจันทร์
– วัดถาวรนิมิตร
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดป่าอนันตคุณ
– วัดพุทธอุทยาน
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดศรีตาลเรือง
– วัดสิมมาราม
ตำบลโนนทอง (Non Thong)
– วัดกุเวียน
– วัดจันทรบุรี
– วัดดงน้อย
– วัดดอนกู่
– วัดทรัพย์เจริญ
– วัดทรายทอง
– วัดท่าอุทุมพร
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีสะอาด
– วัดสระแก้ว
– วัดสระโพนทอง
– วัดสว่างศิริเย็น
– วัดหนองเขื่อนช้าง
ตำบลกุดกว้าง (Kut Kwang)
– วัดโกศลภาราม
– วัดจูมพล
– วัดบึงเกษตร
– วัดสวรรคงคา
– วัดสว่างชัยศรี
– วัดสว่างโนนดู่
ตำบลโนนทัน (Non Than)
– วัดท่ามงคล
– วัดบ้านกุดฉิม
– วัดพวงมาลัย
– วัดโพธิ์งาม
– วัดมณีจอมธรรม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลโนนสะอาด (Non Sa-at)
– วัดไตรมิตร
– วัดถนนยาว
– วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
– วัดสระทอง
– วัดแสงจันทร์
ตำบลบ้านผือ (Ban Phue)
– วัดบ้านผือพัฒนา
– วัดป่าโนนฆ้อง
– วัดโพธิ์เลียบ
– วัดรัตนสามัคคี
– วัดศรีมงคล
– วัดสว่างเชิงเขา
– วัดสิงห์ทอง
– วัดหนองผือ

5. # อำเภอชุมแพ (Chum Phae District)

ตำบลชุมแพ (Chum Phae)
– วัดโพธิ์ธาตุ
– วัดดาวเรือง
– วัดธาตุ
– วัดนาโพธิ์
– วัดบุญบาลประดิษฐ์ (วัดบ้านหัวหนอง)
– วัดป่าบ้านแห่
– วัดพัฒนาราม
– วัดโพธิ์ธาตุ (วัดบ้านชุมแพ)
– วัดสว่างหนองบัว
ตำบลโนนหัน (Non Han)
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดไตรรงค์
– วัดป่าหนองม่วง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดอัมพวัน
– วัดอุดมวิทยาราม
ตำบลนาหนองทุ่ม (Na Nong Thum)
– วัดโกวสินธุ์วนาราม
– วัดบ้านห้วยอีเปาะ
– วัดป่านาหนองทุ่ม
– วัดอิสาณราษฎร์บำรุง
– วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์
ตำบลโนนอุดม (Non Udom)
– วัดทาม
– วัดโนนสูง
– วัดโนนแห่โพธิ์ชัย
– วัดป่าบ้านโนนอุดม
– วัดสระพัง
– วัดหินตั้ง
ตำบลขัวเรียง (Khua Riang)
– วัดโคกม่วงบุญญาราม
– วัดโนนคูณ
– วัดราษี
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหันสว่าง
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลหนองไผ่ (Nong Phai)
– วัดประสิทธิ์ไพศาล
– วัดกลางสว่าง
– วัดนาราม
– วัดโนนลาน
– วัดบูรพา
– วัดประจันตวราราม
– วัดประสิทธิ์ไพศาล
– วัดป่าศรีบุรี
– วัดป่าใหม่นาคำ
– วัดโพธิ์ก่อง (วัดบ้านหนองขาม)
– วัดมุจลินท์
– วัดสว่างโนนงาม
– วัดสว่างวังบง
– วัดสุทธิไชยาราม
– วัดอรัญญวิเวกธรรม
ตำบลไชยสอ (Chai So)
– วัดชัยประดิษฐ (วัดบ้านไผ่กุดหิน)
– วัดโนนสะอาด
– วัดบรม
– วัดบริบูรณ์
– วัดบ้านท่าเดื่อ
– วัดสว่างโนนทองหลาง
– วัดสว่างหนองสังข์
– วัดสว่างอินทร์แปลง (วัดบ้านหนองใส)
– วัดสามัคคีพัฒนาราม
ตำบลวังหินลาด (Wang Hin Lat)
– วัดนาดี
– วัดโนนศิลา
– วัดโป่งแห้งราษฎร์บำรุง
– วัดสว่างโนนคูณ
– วัดแสงจันทร์
ตำบลนาเพียง (Na Phiang)
– วัดโกสุมภาราม
– วัดโคกหย่อน
– วัดบึงนาเพียง
– วัดป่าหินลาด
– วัดพนมไพร
– วัดสว่างโนนโพธิ์
– วัดอิสาณ
ตำบลหนองเขียด (Nong Khiat)
– วัดกลาง
– วัดมิ่งมงคล
– วัดศรีชมพู
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศิลาลำโจด
– วัดใหม่สามัคคี
ตำบลหนองเสาเล้า (Nong Sao Lao)
– วัดประดู่ทอง
– วัดป่าหนองศาลา
– วัดพงษาวาส
– วัดศรีโกศลวนาราม
– วัดสามัคคีชัย
ตำบลโนนสะอาด (Non Sa-at)
– วัดแจ้งสว่างนอก
– วัดโนนบุรุษ
– วัดโนนสำราญ
– วัดบึงสว่าง
– วัดป่าโนนรัง
– วัดป่าโนนลาน
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างศรีบุญเรือง

6. # อำเภอสีชมพู (Si Chomphu District)

ตำบลสีชมพู (Si Chom phu)
– วัดตาลเดี่ยว
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดวังมน
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีชัยวราราม
– วัดศรีวังมน
– วัดสามัคคยาราม
ตำบลศรีสุข (Si Suk)
– วัดโนนศิลา
– วัดพรหมสุรินทร์
– วัดพิบูลย์
– วัดพิศาล
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดศรีสง่า
– วัดศิริชัยศรี
– วัดสักหลวง
ตำบลนาจาน (Na Chan)
– วัดกลางสามัคคี
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดธรรมิการาม
– วัดโนนสูง
– วัดโนนสูง
– วัดบึงกาญน์
– วัดป่าจันทรังษี
– วัดป่าหนองจองจอย
– วัดศรีแก้ว
– วัดศรีสว่าง
– วัดสว่างหนองไฮ
– วัดสุวรรณรังษี
ตำบลวังเพิ่ม (Wang Phoem)
– วัดบวรมงคล
– วัดป่าแก้วโกศล
– วัดป่าบุญทันธรรมาราม
– วัดป่าสันติสุข
– วัดศรีรัตนปรับปรุง
– วัดสว่างโนนงาม
– วัดสีชมพู
– วัดหันสว่าง
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลซำยาง (Sam Yang)
– วัดดอนเมือง
– วัดท่าสำราญ
– วัดศรีสำราญ
– วัดศิริธรรม
– วัดสวรรค์นาตาด
– วัดสุวรรณบรรพต
ตำบลหนองแดง (Nong Daeng)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดโคกกลางสว่าง
– วัดประชาอุทิศ
– วัดป่าหนองแดง
– วัดสามัคคี
– วัดสายทอง
ตำบลดงลาน (Dong Lan)
ตำบลบริบูรณ์ (Bo ri bun)
ตำบลบ้านใหม่ (Ban Mai)
ตำบลภูห่าน (Phu Han)
– วัดโสภณวนาราม

7. # อำเภอน้ำพอง (Nam Phong District)

ตำบลน้ำพอง (Nam Phong)
– วัดคำมืด
– วัดคำสว่าง
– วัดท่าน้ำพอง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนสระบัว
– วัดป่าบึงถุงเทียว
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีปทุมวนาราม
– วัดสว่างอรุณ
– วัดสีลาขันธุ์
– วัดสีสปาวัน
– วัดหรคุณ
– วัดหินกองน้อย
ตำบลวังชัย (Wang Chai)
– วัดเกาะเมตตา
– วัดชัยศรี
– วัดพิชัยพัฒนาราม
– วัดมหาชัย
– วัดมหาวันวิหาร
– วัดวิชัยยาราม
– วัดศิลาอาสน์
ตำบลหนองกุง (Nong Kung)
– วัดเขาดินวนาราม
– วัดธาตุจอมศรี
– วัดบึงพลานชัย
– วัดป่าโนนสวรรค์
– วัดพลับพลาชัย
– วัดพุทธเกษม
– วัดสระชัย
– วัดหนองกุง
– วัดหนองนกเขียน
ตำบลบัวใหญ่ (Bua Yai)
– วัดกู่ประภาชัย
– วัดจอมมณี
– วัดบูรพาภิรมยาราม
– วัดพังคียาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดเวฬุวัน
– วัดสว่างแสงอรุณ
– วัดสามัคคีวิทยาราม
ตำบลสะอาด (Sa-at)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดคำบง
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีนวน
– วัดสระแก้ว
– วัดสระทรงศิลา
– วัดสำราญนาศรี
– วัดสุริยะสว่าง
– วัดโสภิตาราม
– วัดอัมพวัน
ตำบลม่วงหวาน (Muang Wan)
– วัดชุมพร
– วัดบริบูรณ์
– วัดบ้านคำใหญ่
– วัดป่าภูกระแต
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดเลียบ
ตำบลบ้านขาม (Ban Kham)
– วัดกลางอรัญเขต
– วัดเจติยภูมิ
– วัดชัยสว่าง
– วัดป่าบ้านขาม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสองคอน
ตำบลบัวเงิน (Bua Ngoen)
– วัดคำจันทราราม
– วัดซำขามถ้ำยาว
– วัดนวการาม
– วัดโนนกลาง
– วัดป่าคำบอน
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพนทอง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสุมังค์วนาราม
– วัดศรีสุวรรณพรหมวราราม
– วัดสิลาอาสน์
– วัดใหม่สามัคคีธรรม
ตำบลทรายมูล (Sai Mun)
– วัดบัวระพา
– วัดบึงบอล
– วัดป่าเทพนิมิต
– วัดป่าไทรทอง
– วัดป่าธรรมนิมิต
– วัดป่าปิยะราช
– วัดมุกดาราม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีธรรมา
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดสระแก้ว
– วัดสระทอง
ตำบลท่ากระเสริม (Tha Kra soem)
– วัดท่าเกษมสามัคคี
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าบึงเป่ง
– วัดอิสาณ
– วัดอุทัย
– วัดอุทุมพร
ตำบลพังทุย (Phang Thui)
– วัดบัวบานจันทรังษี
– วัดบ้านโสกม่วง
– วัดพิทักษ์ธรรมาราม
– วัดศรีเรืองชัย
– วัดศรีอุดม
– วัดสมศรี
– วัดหินลาด
ตำบลกุดน้ำใส (Kut Nam Sai)
– วัดบัวระพา
– วัดโพธาราม
– วัดศรีมงคล
– วัดสุนันทาวาส

8. # อำเภออุบลรัตน์ (Ubolratana District)

ตำบลโคกสูง (Khok Sung)
– วัดนิคมพรหมรังสี
– วัดป่าหนองแซง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีพอง
– วัดสว่างสามสวน
– วัดอิสาน
ตำบลบ้านดง (Ban Dong)
– วัดเทพนิมิตร
– วัดนิคมพัฒนาราม
– วัดโนนทัน
– วัดบารมีชัย
– วัดบึงไทร
– วัดป่ามัชฌิมวัลย์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดยางคำ
– วัดใหม่โพธิ์งาม
– วัดอุตสาหะ
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (Khuean U bol ratana)
– วัดเขื่อนอุบลรัตน์
– วัดทุ่งโป่ง
– วัดพระบาทภูพานคำ
– วัดโพธิ์สง่า
– วัดศรีโนนเรือง
ตำบลนาคำ (Na Kham)
– วัดถ้ำพระคำเม็ก
– วัดนาคำ
– วัดโพธิ์สมพร
– วัดมณีศิลาอาสน์
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างศรีชมภู
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสัมพันธวาราม
ตำบลศรีสุขสำราญ (Si Suk Sam ran)
– วัดท่าเจริญ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดอัมพวัน
ตำบลทุ่งโป่ง (Thung Pong)
– วัดอินทราวาส

9. # อำเภอกระนวน (Kranuan District)

ตำบลหนองโก (Nong Ko)
– วัดกลางธรรมนิมิต
– วัดชุมพล
– วัดป่าชัยมงคล
– วัดป่าเลไลย์
– วัดศรีมหานาท
– วัดศรีสว่าง
– วัดสุทธาวาส
ตำบลหนองกุงใหญ่ (Nong Kung Yai)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดป่าหนองกุงใหญ่
– วัดพรหมวิหารธรรม
– วัดมธุวัณโณวาส
– วัดเวียงแก้ว
– วัดอัมพวัน
ตำบลห้วยโจด (Huai Chot)
– วัดไทรทอง
– วัดโนนสัง
– วัดป่าจันทรมณี
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีมงคล
– วัดศิริชัยโย
– วัดสว่าง
– วัดสว่างวังหิน
– วัดอัมพวัน
ตำบลห้วยยาง (Huai Yang)
– วัดโนนกลาง
– วัดป่าประชาบำรุง
– วัดศรีสุพร
– วัดสว่างแดนดิน
ตำบลบ้านฝาง (Ban Fang)
– วัดบูรพาราม
– วัดฝางศรีงามราษฎร์
– วัดพรมประสิทธิ์
– วัดพัฒนาสีลา
ตำบลดูนสาด (Dun Sat)
– วัดนามูลพุทธาวาส
ตำบลหนองโน (Nong No)
– วัดนาเลาะ
– วัดโนนสว่าง
– วัดศรีจันทร์
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองโน
– วัดเหนือสำโรง
ตำบลน้ำอ้อม (Nam Om)
– วัดชุมพรชัยศรี
– วัดไตรมิตร
– วัดเนกขัมมาภิรมณ์
– วัดประทุมคงคา
ตำบลหัวนาคำ (Hua Na Kham)
– วัดอิสาณ

10. # อำเภอบ้านไผ่ (Ban Phai District)

ตำบลบ้านไผ่ (Ban Phai)
– วัดป่าสุมนามัย
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดสมุหนาถราม
– วัดสว่างทุ่งมน
– วัดสวาท
– วัดสามัคคี
– วัดหนองกุง
– วัดใหม่โคกสูง
– วัดใหม่สามัคคี
ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดคุ้มจัดสรรค์
– วัดจันทรประสิทธิ์
– วัดนันทพิมพาราม
– วัดป่าชัยวารินทร์
– วัดป่าพุทธชัยมงคล
– วัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี
– วัดสว่างโนนเพียง
– วัดสุทธิการาม
– วัดโสกตลิ่งโสภภณาราม
– วัดหนองแวงโอง
ตำบลเมืองเพีย (Mueang Phia)
– วัดเขมาภิรมณ์
– วัดดู่ใหญ่วนาราม
– วัดบ้านขามเรียน
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ตาก
– วัดมงคลหลวง
– วัดอุตตมวารี
ตำบลบ้านลาน (Ban Lan)
– วัดจอมศรี
– วัดจำปา
– วัดมัชฌิมวิทยาราม
– วัดสว่างเวหา
– วัดสะอาดโพธิ์ศรี
– วัดสุภีสีวราราม
ตำบลแคนเหนือ (Khaen Nuea)
– วัดแคนเหนือ
– วัดธรรมเจดีย์
– วัดศรีมหาโพธิ์
– วัดศรีสง่า
– วัดสว่างจูมทอง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดเหล่าหลวง
ตำบลภูเหล็ก (Phu Lek)
– วัดจำปา
– วัดหนองหญ้าปล้อง
– วัดอรัญญวาส
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลป่าปอ (Pa Po)
– วัดจันทริการาม
– วัดดุสิตาราม
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลหินตั้ง (Hin Tang)
– วัดธรรมมงคล (วัดราษฎร์บำรุง)
– วัดธรรมวิเวกประชาสรรค์
– วัดป่าอาสภาวาส
– วัดพรหมวิหารริการาม
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างสุริยาเย็น
– วัดหนองฮี
– วัดหินตั้ง
– วัดอมรบูรญาราม
ตำบลหนองน้ำใส (Nong Nam Sai)
– วัดกิโลเมตรสิบหก
– วัดโนนทอง
– วัดบูรพาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ตาก
– วัดสว่าง
– วัดสว่างชัยศรี
– วัดสว่างโนนชัย
– วัดหนองนกเขียน
ตำบลหัวหนอง (Hua Nong)
– วัดบูรณะสิทธิ์
– วัดป่าฟ้าระงึม
– วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสนวนวารีพัฒนาราม
– วัดสวรรค์
– วัดสุดาราษฏร์วราราม
– วัดเอี่ยมไพบูลย์

11. # อำเภอเปือยน้อย (Pueai Noi District)

ตำบลเปือยน้อย (Pueai Noi)
– วัดธาตุกู่ทอง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีสมพร
– วัดศรีสว่างวงษ์
– วัดสิงห์ทอง (วัดบ้านหัวฝาย)
ตำบลวังม่วง (Wang Muang)
– วัดโชติการาม
– วัดฤาษี
– วัดศรีสุมังค์
– วัดอัมพวัน
ตำบลขามป้อม (Kham Pom)
– วัดชัยสวาสดิ์
– วัดนันทาราม
– วัดนาเลา
– วัดมาลา
– วัดเลียบโพธิ์ทอง
– วัดศรีหงษ์ทอง
– วัดอิสาน (วัดอิสานโพธิ์ทอง)
ตำบลสระแก้ว (Sa Kaeo)
– วัดแจ้ง (วัดแจ้งอรุณศิลป์)
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดสายทอง
– วัดอุดร (วัดอุดรมีชัย)

12. # อำเภอพล (Phon District)

ตำบลเมืองพล (Mueang Phon)
– วัดกุสวนาราม
– วัดจันทรัตนาราม
– วัดชุมพลบุรี
– วัดมิ่งเมืองพลาราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีเมืองพล
– วัดสระจันทร์
– วัดสีหมงคล
ตำบลโจดหนองแก (Chot Nong Kae)
– วัดโชติการาม
– วัดนาวาสวัสดิ์
– วัดนิลวรรณ
– วัดวาฬุการาม
– วัดศรีชมพู
– วัดศรีสว่าง
– วัดสีสะปาวัน
ตำบลเก่างิ้ว (Kao Ngio)
– วัดศรีสุธรรม
– วัดสระแก้ว
ตำบลหนองมะเขือ (Nong Ma khuea)
– วัดนิโรธาราม
– วัดเนกขัมมาภิรมย์
– วัดศรีวิไล
ตำบลหนองแวงโสกพระ (Nong Waeng Sok Phra)
– วัดโคกกุง
– วัดศิริชัย
– วัดแสงสุวรรณ
– วัดอัมพรมะติตถาราม (วัดอัมพติตถาราม)
– วัดอินทร์แปลง
ตำบลเพ็กใหญ่ (Phek Yai)
– วัดไทยสถิตย์
– วัดธงชัย
– วัดประทุมวัน
– วัดป่าสุริยาเย็น
– วัดศรีสง่า
– วัดสว่างอารมย์
– วัดสามัคคี
– วัดสุคนธาวาส
ตำบลโคกสง่า (Khok Sa-nga)
– วัดชัยประสิทธิ์
– วัดถาวร
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรีประสิทธิ์
– วัดแสงจันทร์
– วัดแสงธรรม
ตำบลหนองแวงนางเบ้า (Nong Waeng Nang Bao)
– วัดชมพูพฤกษ์
– วัดศรีทอง
– วัดสะอาด
– วัดสันติธรรม
– วัดอัมพวัน
– วัดอัมพาวาส
ตำบลลอมคอม (Lom Khom)
– วัดจันทรังษี
– วัดพรหมวาสี
– วัดโพธาราม
– วัดสว่างทุ่งน้อย
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอัมพร
ตำบลโนนข่า (Non Kha)
– วัดครองธรรมมิการาม
– วัดชลขันธ์
– วัดโนนทัน
– วัดบูรณาราม
– วัดบูรพาราม
– วัดมงคลธานี
– วัดศรีบวร
– วัดสิงห์ทอง
ตำบลโสกนกเต็น (Sok Nok Ten)
– วัดป่าเป้าจันทราวาส
– วัดศรีหงษ์ทอง
– วัดสุภนิมิตร
– วัดอโสการาม
– วัดอุทัยธรรม
ตำบลหัวทุ่ง (Hua Thung)
– วัดไทยบำรุง
– วัดมาลัยจันทร์

13. # อำเภอแวงใหญ่ (Waeng Yai District)

ตำบลคอนฉิม (Khon Chim)
– วัดทรงธรรม
– วัดโนนสวรรค์
– วัดโนนสัมพันธ์
– วัดพิเศษประดิษฐ
– วัดลัฎฐิวัน
– วัดสวรรค์บูรพาราม
– วัดแสงสว่างอารมณ์
ตำบลใหม่นาเพียง (Mai Na Phiang)
– วัดกัทลีวัณ
– วัดจินดามณี
– วัดทรงศีล
– วัดแท่นศิลาอาสน์
– วัดนาคสงเคราะห์
– วัดบ้านโสกไผ่
– วัดมหรรณพาราม
– วัดอินทนิมิต
ตำบลโนนทอง (Non Thong)
– วัดกาญจนาราม
– วัดบุบผาราม
– วัดไพรงาม
– วัดศรีมณีธรรม
– วัดสาลวัน
– วัดสิงขรณ์
ตำบลแวงใหญ่ (Waeng Yai)
– วัดบ้านบะแค
– วัดป่าดอนบาลไท
– วัดรัตนมงคล
– วัดสระเกษ
– วัดหิมาลัย
ตำบลโนนสะอาด (Non Sa-at)
– วัดสระทอง

14. # อำเภอแวงน้อย (Waeng Noi District)

ตำบลแวงน้อย (Waeng Noi)
– วัดดอนศิลา
– วัดบูรณ์
– วัดป่าศรัทธาธรรม
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดศรีธงชัย
– วัดศิริวัน
– วัดศีลขันธาราม
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอัมพวัน
– วัดอัสสัสถาราม
ตำบลก้านเหลือง (Kan Lueang)
– วัดเกาะศิริ
– วัดจิตวิเวก
– วัดจุมพล
– วัดประชาสามัคคี
– วัดพรมประสิทธิ์
– วัดมงคลนิมิตร
– วัดมหาวัน
– วัดวิชัยชนาราม
– วัดโสกสว่างอารมณ์
ตำบลท่านางแนว (Tha Nang Naeo)
– วัดทรงศิลา
– วัดเทพนารักษ์
– วัดนิเวศวิทยาราม
– วัดสุทธังคณาวาส
– วัดอุทัยประสิทธิ์
ตำบลละหานนา (La han Na)
– วัดชุมพร
– วัดท่าละหาน
– วัดโนนทองหลาง
– วัดราษฎร์อุดม
– วัดเรไร
– วัดสว่างโพธิ์งาม
– วัดสารเขต
ตำบลท่าวัด (Tha Wat)
– วัดเทวราช
– วัดไทยนิยม
– วัดบุพพาราม
– วัดโพธิ์เย็น
– วัดมุจจลินทร์
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดใหม่ไตรมิตรวราราม
ตำบลทางขวาง (Thang Khwang)
– วัดคันธามวัน
– วัดพุทธาวาส
– วัดไพบูลย์
– วัดมัคคาลัย
– วัดสุนทราวาส

15. # อำเภอหนองสองห้อง (Nong Song Hong District)

ตำบลหนองสองห้อง (Nong Song Hong)
– วัดเกาะสะอาด
– วัดนิเวศน์วิทยาราม
– วัดบำรุงธรรม
– วัดป่าประชาสรรค์
– วัดโพธิธรรม
– วัดรัตนนิมิตร
– วัดศรีประทุม
– วัดสระแคน
– วัดสว่างอิสาณ
– วัดเสลบูรณ์
– วัดแสงอรุณ
ตำบลคึมชาด (Khuem chat)
– วัดเทพนิมิต
– วัดนาราธิวาส
– วัดรามศิริวาส
– วัดศรีโพธิ์ทอง
– วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส
– วัดสำราญราษฎร์
ตำบลโนนธาตุ (Non That)
– วัดชลธาร
– วัดทองหลาง
– วัดสำราญจิต
– วัดสุตาราม
– วัดหัวหิน
– วัดอัมพวัน
ตำบลตะกั่วป่า (Ta kua Pa)
– วัดกลางสระขาม
– วัดวิจิตราราม
– วัดศรีโพธิ์ทอง
– วัดศรีอุดร
– วัดสระยาง
– วัดหนองบัวแดง
– วัดอินทรประสิทธิ์
ตำบลสำโรง (Sam rong)
– วัดครองบุรี
– วัดคลองสินธุ์
– วัดคามวดี
– วัดประชาสามัคคี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดสกุณาวาส
ตำบลหนองเม็ก (Nong Mek)
– วัดจันทนิมิตร
– วัดถิรธรรม
– วัดท่าชมพู
– วัดไทยนิยม
– วัดประทุมแสง
– วัดสระบัวแก้ว
– วัดสระบัวทอง
ตำบลดอนดู่ (Don Du)
– วัดนิรันดร
– วัดไพศาลศิลป์
– วัดราษฎร์ดำเนิน
– วัดศรีสะอาด
– วัดสุทธิจิตตาราม
– วัดแสงอารมณ์
– วัดห้วยตะกั่ว
ตำบลดงเค็ง (Dong Kheng)
– วัดชัยศรี
– วัดดงเค็ง
– วัดป่าโคกกลางธรรมรังษี
– วัดวงศ์เจริญธรรม
– วัดสุทธาวาส
ตำบลหันโจด (Han Chot)
– วัดโพธิ์พฤกษ์
– วัดวีระนาวาส
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสังข์ทอง
– วัดสีตาราม
– วัดสุทธารมณ์ (วัดสุทธาราม)
ตำบลดอนดั่ง (Don Dang)
– วัดเกษตรสุวรรณ
– วัดไตรมิตร
– วัดทองประสาน
– วัดโนนรัง
– วัดป่าพรหมประชานิมิต
– วัดพัฒนาราม
– วัดมารวิชัย
ตำบลวังหิน (Wang Hin)
– วัดทรงศร
– วัดโนนทอง
ตำบลหนองไผ่ล้อม (Nong Phai Lom)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดศรีชมชื่น
– วัดอมรินทราวาส

16. # อำเภอภูเวียง (Phu Wiang District)

ตำบลบ้านเรือ (Ban Ruea)
– วัดบ้านดอนหัน (วัดศรีภูเวียง)
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
– วัดวารินทร์
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างแสงจันทร์
– วัดสันติวนาราม
– วัดใหม่สุขสันต์
ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดนายมวนาราม
– วัดโนนงาม
– วัดโนนสะอาด
– วัดศรีชมพู
– วัดสะพานยาว
– วัดหนองดู่
– วัดใหม่ศรีสำราญ
ตำบลหว้าทอง (Wa Thong)
– วัดป่าบ้านโป่งสังข์
– วัดป่าวิเวการาม
– วัดพระบาทโพธารา
– วัดพระบาทโพธาราม
– วัดศิลา
– วัดอัมพวัน
ตำบลกุดขอนแก่น (Kut Khon Kaen)
– วัดโนนศิลา
– วัดป่าสุขิตาราม
– วัดโพธิ์งาม
– วัดสว่างเลิงแสง
– วัดสามัคคี
– วัดสำราญ
ตำบลนาชุมแสง (Na Chum Saeng)
– วัดโพธิการาม
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีชุมแสง
– วัดศรีสะอาด
– วัดสว่างอรุณ
ตำบลนาหว้า (Na Wa)
– วัดประชาอินทร์
– วัดศรีราษฏร์บำรุง
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างวิทยาราม
ตำบลเขาน้อย (khao noi)
– วัดจันทร์เขมาราม
– วัดบ้านบ่อ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีประทุม
– วัดสว่างโพนงาม
ตำบลหนองกุงธนสาร (Nong Kung Tha na san)
– วัดเกษมสำราญ
– วัดแก้วสว่าง
– วัดโนนสวรรค์
– วัดบ้านเทพรักษา
– วัดป่าสิริสมบัติ
– วัดโพธิ์สว่าง
– วัดศิริรัตนาวาส
– วัดศิริวิทยาราม
– วัดสว่างโนนรัง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดหนองกุงธนสาร
ตำบลหนองกุงเซิน (Nong Kung Soen)
– วัดทามเรืองศรี
– วัดแท่นศิลา
– วัดศรีสะอาด
– วัดสว่างหนองกุง
– วัดโสภารัตนาราม
ตำบลสงเปือย (Song Pueai)
– วัดชัยมงคล
– วัดชัยมงคล
– วัดบริบูรณ์วราราม
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดสงเปลือย (วัดศรีมงคล)
– วัดสันติการาม
ตำบลทุ่งชมพู (Thung Chom phu)
– วัดดอนเพิ่ม
– วัดทองประสิทธิ์
– วัดธานี
– วัดโพนทองดอนไข
– วัดศิลาอาสน์
– วัดอาคเนย์
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา (Muang Kao Pat ta na)
– วัดจันทราราม
– วัดทรงศิลา
– วัดนาโหล่ง
– วัดพลแพง
– วัดสามัคคีวุฒิธรรม
– วัดหนองนาคำ
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลดินดำ (Din Dam)
– วัดท่าเดื่อ
– วัดบูรพา
– วัดสวรรค์คงคา
– วัดสุทธิธรรมวนาราม
ตำบลภูเวียง (Phu Wiang)
– วัดสหราษฎร์ไพรวัลย์

17. # อำเภอมัญจาคีรี (Mancha Khiri District)

ตำบลกุดเค้า (Kut Khao)
– วัดตระคลอง
– วัดบ้านโจด
– วัดป่ามัญจาคีรี
– วัดป่าโสรโยขุมดิน
– วัดโพธิ์กลาง
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพธิ์หอม
– วัดสระทอง
ตำบลสวนหม่อน (Suan Mon)
– วัดขนุนโพธิ์
– วัดโคกสว่าง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบ้านโนนพยอม
– วัดป่าสันติธรรม
– วัดป่าเหล่ากกหุ่ง
– วัดป่าอรัญญวิเวก
– วัดศรีนวล
– วัดศรีสุมังคล์
– วัดสระเกษ
– วัดสระบัว
– วัดอรุณเรืองวนาราม
ตำบลหนองแปน (Nong Paen)
– วัดไทรทอง
– วัดโนนสำนัก
– วัดบ่อแก้ว
– วัดปทุมวัน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสถาพร
– วัดสะอาด
ตำบลโพนเพ็ก (Phon Phek)
– วัดคงคาราม
– วัดท่าแขก
– วัดป่าโพนเพ็ก
– วัดศรีนวล
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสิทธิ์
– วัดศิลาธรรมิการาม
– วัดสระเกษ
– วัดสะอาด
– วัดหนองไฮ
– วัดอรัญญี
ตำบลคำแคน (Kham Khaen)
– วัดแก้วพวงมาลัย
– วัดคำแคนเหนือ
– วัดคำมูล
– วัดชมภู
– วัดชมภูคำ
– วัดไชโย
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสิทธิ์
– วัดศรีสุข
– วัดศรีสุมังคล์
ตำบลนาข่า (Na Kha)
– วัดโนนทอง
– วัดโนนทัน
– วัดโนนศิลา
– วัดป่าศรีมัญจา
– วัดโพธิไชย
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีจันทร์
– วัดสมบูรณ์
– วัดสวัสดี
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสะอาด
– วัดสิงห์ทอง
ตำบลนางาม (Na Ngam)
– วัดตลาดคลอง
– วัดนามล
– วัดโนนแดง
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดวงกฎคีรี
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุวรรณาราม
– วัดอุดมคงคาคีรีเขต
ตำบลท่าศาลา (Tha Sala)
– วัดฉิมพลี
– วัดชนะชัย
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนสว่าง
– วัดโนนสะอาด
– วัดสว่างดงเค็ง
– วัดสว่างดารา
– วัดอัมพวัน

18. # อำเภอชนบท (Chonnabot District)

ตำบลชนบท (Chon na bot)
– วัดกุดน้ำเที่ยง
– วัดบ้านดอนข่า
– วัดบูรพา
– วัดป่าธรรมวิเวก
– วัดโพธิ์ศรีสะอาด
– วัดศรีสุมังคล์
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลกุดเพียขอม (Kut Phia Khom)
– วัดเทพาภิบาล
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดศรีวราราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสระทอง
– วัดสะอาดโนนคูณ
– วัดสุทธาวาส
– วัดแสงธรรม
ตำบลวังแสง (Wang Saeng)
– วัดเจริญวารี
– วัดแท่นศิลา
– วัดโนนคำมี
– วัดโนนศิลา
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าภูหันบรรพต
– วัดศรีสว่าง
– วัดสระเกษ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสันติวนาราม
ตำบลห้วยแก (Huai Kae)
– วัดทรงศิลา
– วัดป่าสุริยาเย็น
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดวิเวกภูนางงำ
– วัดศรีภูบาล
– วัดสิงห์ทอง
– วัดแสงจันทร์
– วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์
ตำบลบ้านแท่น (Ban Thaen)
– วัดธรรมณี
– วัดศรีพนาวาส
– วัดสวัสดี
– วัดอรุณวนาราม
ตำบลศรีบุญเรือง (Si Bun Rueang)
– วัดบำรุงวิริยะ
– วัดบึงแก้ว
– วัดป่าเกษมคงคาราม
– วัดป่าปริปุณณธรรมาราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดอัมพวัน
ตำบลโนนพะยอม (Non Pha yom)
– วัดโคกกรวด
– วัดเจริญวารี
– วัดธงไชย
– วัดบึงเบ็ญ
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศิลาประชาวาส
– วัดสามัคคีประชาวาส
ตำบลปอแดง (Po Daeng)
– วัดชัยประสิทธิ์
– วัดป่าหนองไฮ
– วัดป่าหัวฝาย
– วัดศรีชมชื่น
– วัดสว่างวงษ์
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองแต้
– วัดหนองแวงน้อย

19. # อำเภอเขาสวนกวาง (Khao Suan Kwang District)

ตำบลเขาสวนกวาง (Khao Suan Kwang)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดเขาสวนกวาง
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดบัวระพา
– วัดบ้านหัวหนอง
– วัดป่าพร้าว
– วัดป่าสว่างพร
– วัดมงคลศรีสวนกวาง
– วัดสระกัญญาราช
– วัดหนองสองห้อง
– วัดหัตถวิชัย
ตำบลดงเมืองแอม (Dong Mueang Aem)
– วัดดอนน้ำผึ้ง
– วัดป่าโนนน้ำผึ้ง
– วัดมรรคผดุงศรี
– วัดยางคำทุ่งบ่อ
– วัดศรีเมืองแอม
– วัดศิริพนปุญญาวาส
– วัดสว่างคำอ้อ
– วัดสุทธิวาส
– วัดสุวรรณาวาส
– วัดหนองคู
– วัดหนองโน
ตำบลนางิ้ว (Na Ngio)
– วัดนาง้อง
– วัดโพธิ์ศรีสำราญ
– วัดศิริวรรณ
ตำบลโนนสมบูรณ์ (Non Som bun)
– วัดโนนพลทอง
– วัดวังน้ำทิพย์
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลคำม่วง (Kham Muang)
– วัดคำสมบูรณ์
– วัดจอมศรีวนาราม
– วัดทรัพย์สมบูรณ์
– วัดทางพาด
– วัดโนนทอง
– วัดศรีดงเรือง

20. # อำเภอภูผาม่าน (Phu Pha Man District)

ตำบลโนนคอม (Non Khom)
– วัดเฉลียงทอง
– วัดบัวสีมา
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลนาฝาย (Na Fai)
– วัดท่าสองคอน
– วัดสว่างยางคำ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสะเคียนทอง
ตำบลภูผาม่าน (Phu Pha Man)
– วัดท่ากระบือ
– วัดป่ามะนาวศรี
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดศิลาดาษ
ตำบลวังสวาบ (Wang Sa wap)
– วัดดงสะคร่าน
– วัดภูเขาวง
ตำบลห้วยม่วง (Huai Muang)
– วัดเขาสามยอด
– วัดซำภูทอง
– วัดห้วยซ้อ

21. # อำเภอซำสูง (Sam Sung District)

ตำบลกระนวน (Kra nuan)
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดยางใย
ตำบลคำแมด (Kham Maet)
– วัดบัวระพา
– วัดราษฎร์นิยม
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลบ้านโนน (Ban Non)
– วัดโนนสูง
– วัดโนนสูง
– วัดบูรพา
– วัดบูรพาพิทยาราม
ตำบลคูคำ (Khu Kham)
– วัดบัวบาล
– วัดพุทธชาฎา
ตำบลห้วยเตย (Huai Toei)
– วัดท่าแขก
– วัดป่าศิริธรรมาวาส
– วัดยางคำ
– วัดศรีสำราญ
– วัดสว่างอรุณ
– วัดหายโศก

22. # อำเภอโคกโพธิ์ไชย (Khok Pho Chai District)

ตำบลบ้านโคก (Ban Khok)
– วัดโคกสง่า
– วัดชมภู
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดอัมพาผล
ตำบลโพธิ์ไชย (Pho Chai)
– วัดกองศรี
– วัดเกษามคม
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดมัชฌิมาวาส
– วัดศรีชมภู
– วัดสระทอง
– วัดหงษ์ทอง
ตำบลซับสมบูรณ์ (Sap Som bun)
– วัดตะคลอง
– วัดปากช่อง
– วัดป่าขันติธรรมวนาราม
– วัดสะอาดชมภู
ตำบลนาแพง (Na Phaeng)
– วัดชัยมงคล
– วัดโนนศิลา
– วัดมารวิชัย
– วัดสว่าง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสะอาด
– วัดสาลวัน

23. # อำเภอหนองนาคำ (Nong Na Kham District)

ตำบลกุดธาตุ (Kut That)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนงาม
– วัดโนนงาม
– วัดโนนรัง
– วัดโพธยาวาส
– วัดโพธิ์ศรีวราราม
– วัดโพนแพง
– วัดศรีชมภู
– วัดศรีโพธิ์ชัย
ตำบลบ้านโคก (Ban Khok)
– วัดฉิมพลี
– วัดชมภู
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลขนวน (Kha nuan)
– วัดจอมมณี
– วัดจันทมงคล
– วัดโนนรัง
– วัดบรมวาส
– วัดประทุมวัน
– วัดสว่างวนาวาส

24. # อำเภอบ้านแฮด (Ban Haet District)

ตำบลบ้านแฮด (Ban Haet)
– วัดบุญเรือง
– วัดป่าวิเวกธรรมสามัคคี
– วัดพุทธรังษี
– วัดศรีชมภู
– วัดศิริทรงธรรม
– วัดสวรรค์
– วัดสาทรอักขราราม
– วัดสุทธาวาส
ตำบลโคกสำราญ (Khok Sam ran)
– วัดฉัททันต์
– วัดเวฬุวัน
– วัดศรเสนาราม
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีชุมพล
– วัดศรีบุญนาค
– วัดศรีไพรวรรณ
– วัดสว่างสำราญ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสะอาดชัยศรี
– วัดอุ่มลอง
ตำบลโนนสมบูรณ์ (Non Som bun)
– วัดโนนทอง
– วัดโนนทอง
– วัดพิมลธรรมาราม
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสระจันทร์
– วัดเสนชัยดาประสิทธิ์
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลหนองแซง (Nong Saeng)
– วัดจุมพร
– วัดฉัททันต์สนาน
– วัดชัยมงคล
– วัดธรณีธงชัย
– วัดสุมังคลาราม

25. # อำเภอโนนศิลา (Non Sila District)

ตำบลโนนศิลา (Non Si la)
– วัดแจ้งศิริ
– วัดโนนศิลา
– วัดป่าสาคร
– วัดระทอกโพ
– วัดศรีสง่า
– วัดศรีสว่างโนนแดงใหญ่
– วัดศิริชัยมงคล
– วัดสว่าง
ตำบลหนองปลาหมอ (Nong Pla Mo)
ตำบลบ้านหัน (Ban Han)
– วัดแก้วกู่ชัยมงคล
– วัดเทพนิมิต
– วัดเทพาราม
– วัดนารานิวาส
– วัดโนนศิลา
– วัดวิสุทธิการาม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีประชาสรรค์
– วัดสว่างน้ำใส
– วัดสว่างโนนงาม
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลเปือยใหญ่ (Pueai Yai)
– วัดป่าภูเขาดิน
– วัดสระบัวรอง
– วัดสะอาดบุญญาราม
– วัดสีหนาทาราม
– วัดอรัญญวาส
– วัดอัมพวัน
– วัดอัมพวัน
ตำบลโนนแดง (Non Daeng)
– วัดศรีสุธรรม
– วัดสะอาดโนนงาม

26. # อำเภอเวียงเก่า (Wiang Kao District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดโคกสูง
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา (Mueang Kao Phatthana)
– วัดป่าดอยแสงธรรม
ตำบลเขาน้อย (Khao Noi)