จังหวัดหนองบัวลำภู (Nong Bua Lamphu Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดหนองบัวลำภู แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (Amphoe Mueang Nong Bua Lam Phu)

ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดไชยชุมพล
– วัดดอยเทพสมบูรณ์
– วัดทรงชัยวนาราม
– วัดพิศาลรัญญาวาส
– วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
– วัดวิสุทธาวาส
– วัดศรีสว่าง
– วัดศิริมงคล
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสามัคคีสิริมงคล
– วัดหนองแซง
– วัดหัวจ่า
– วัดอุทุมพรพิชัย
ตำบลลำภู (Lam Phu)
– วัดธรรมาวาส
– วัดป่านาแค
– วัดป่าเลไลย์
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดมหาชัย
– วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
– วัดศรีคูณเมือง
ตำบลหนองภัยศูนย์ (Nong Phai Sun)
– วัดชัยชุมพร
– วัดป่าศรีวิชัย
– วัดศรีสมพรสมสะอาด
– วัดศรีสมภรณ์
– วัดศรีสว่างสมสะอาด
– วัดสามัคคีศรีสาคร
– วัดหนองภัยศูนย์
– วัดอรัญญเขต
– วัดอุดมพัฒนาราม
ตำบลโพธิ์ชัย (Pho Chai)
– วัดชัยมงคล
– วัดป่าโนนสงเปลือย
– วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม
– วัดป่าห้วยบง
– วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล
– วัดศรีนวลจันทร์
– วัดศรีสุมังคล์
– วัดสระแก้ว
ตำบลหนองสวรรค์ (Nong Sa wan)
– วัดประชาอุทิศ
– วัดป่าหนองสวรรค์
– วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด
– วัดมัชฌิมาชัยยาราม
– วัดมัชฌิมาราม
– วัดศิลามงคล
– วัดศิลาวุฒาราม
– วัดสระพังทอง
ตำบลหัวนา (Hua Na)
– วัดโคกก่อง
– วัดชัยสะอาด
– วัดทิพยาราม
– วัดทุ่งสว่างราษฏร์บำรุง
– วัดเทพธิดาราม
– วัดเทพสถิตย์จันทราราม
– วัดโนนศิลาอาสน์
– วัดป่าศิริวรรณ
– วัดป่าศิลาวาส
– วัดโพธิ์ศรีสง่า
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดสว่างศิลา
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลบ้านขาม (Ban Kham)
– วัดโคกพระ
– วัดธาตุหาญเทาว์
– วัดโนนสำราญ
– วัดโพธิ์ชัยสะอาด
– วัดศรีดาราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีภูมิ
– วัดศรีวิไลย์
– วัดศรีสว่าง
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลนามะเฟือง (Na Ma fueang)
– วัดชัยมงคล
– วัดดอนอุบมุง
– วัดโนนแคน
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดพิชัยบวร
– วัดพิชัยวิเวก
– วัดศรีสระแก้ว
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสุวรรณ
– วัดศิริชัยรัตนาราม
ตำบลบ้านพร้าว (Ban Phrao)
– วัดโคกสะอาด
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าสีมาวาส
– วัดวิเศษชัยศรี
– วัดศรีรุ่งเรือง
– วัดศิริมงคล
– วัดสมานสมนาวาส
– วัดสระธาตุ
ตำบลโนนขมิ้น (Non Kha min)
– วัดแก้วพิจิตร
– วัดโนนคูณ
– วัดโนนสง่า
– วัดศรีพัฒนาราม
– วัดสว่างอรุณ
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดห้วยไร่
ตำบลกุดจิก (Kut Chik)
– วัดทุ่งโปร่งวนาราม
– วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม
– วัดมีชัยราษฏร์บำรุง
– วัดศรีชุมพล
– วัดศรีสุวรรณวนาราม
– วัดศิริสว่าง
ตำบลโนนทัน (Non Than)
– วัดถ้ำกลองเพล
– วัดถ้ำหมากมาง
– วัดภูฆ้องทอง
– วัดสิริสาลวัน
ตำบลนาคำไฮ (Na Kham Hai)
– วัดเชตวนาราม
– วัดนิมิตเทพอำนวย
– วัดป่ากุดฉิม
– วัดป่าธรรมวิเวก
– วัดโพนนิสสัย
– วัดสมบูรณ์พุทธาราม
– วัดหนองกุงวนาราม
ตำบลป่าไม้งาม (Pa Mai Ngam)
– วัดโคกศรีเจริญ
– วัดป่าโคกกลาง
– วัดโพธิ์ชัยสอาด
– วัดโยธาสว่าง
– วัดศรีวิลัยธรรม
– วัดศิลาราษฏร์บำรุง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุทธิวิเวกวิทยาราม
ตำบลหนองหว้า (Nong Wa)
– วัดโนนสง่า
– วัดศรีวิลัยมงคล
– วัดสระพังทอง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสายทอง

2. # อำเภอนากลาง (Amphoe Na Klang)

ตำบลนากลาง (Na Klang)
– วัดบูรพาราม
– วัดป่ากกค้อ
– วัดป่าศรีพันธ์ภูวงศ์
– วัดมัชฌิมบุรี
– วัดเลิศเสนีย์
– วัดศิริชัยพัฒนาราม
– วัดหนองบัวคำแสน
ตำบลด่านช้าง (Dan Chang)
– วัดเทพมงคลพิชัย
– วัดป่าบ้านหนองด่าน
– วัดมงคลวาปี
– วัดศรีสำราญ
– วัดศรีสุวรรณเลไลยก์
– วัดสว่างศรีมงคล
– วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม
ตำบลกุดดินจี่ (Kut Din Chi)
– วัดโพธิญาณ
– วัดร่องน้ำใส
– วัดศรีธรรมวงศาราม
– วัดศรีประทุม
– วัดศรีสมพร
– วัดสว่างวนาราม
ตำบลฝั่งแดง (Fang Daeng)
– วัดธาตุเมืองพิณ
– วัดโนนไร่ศรีมณีวรรณ
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่าง
ตำบลเก่ากลอย (Kao Kloi)
– วัดขันธบูรพาราม
– วัดประสานศรัทธา
– วัดสว่างอินทร์แปลง
– วัดสหพรหมจารี
ตำบลโนนเมือง (Non Mueang)
– วัดนครชัยศรี
– วัดประชามงคล
– วัดป่าโนนเมือง
– วัดภูพระวนาราม
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลอุทัยสวรรค์ (U thai Sa wan)
– วัดโนนสวรรค์
– วัดมงคลวาปี
ตำบลดงสวรรค์ (Dong Sa wan)
– วัดดงศีรษะเกศ
– วัดพระธาตุแสงธรรม
– วัดศรีวิลัย
ตำบลกุดแห่ (Kut Hae)
– วัดกุศลกิจพิทักษ์
– วัดชัยชมภูพัฒนาราม
– วัดพรสวรรค์
– วัดมัชฌิมโพธิการาม
– วัดศิลาพัฒนาราม
– วัดสว่างวิทยาราม

3. # อำเภอโนนสัง (Amphoe Non Sang)

ตำบลโนนสัง (Non Sang)
– วัดดอนธาตุนรงค์
– วัดทรงศิลา
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดป่าสำโรง
– วัดพรหมประสิทธิ์
– วัดวุฒิสมานชัย
– วัดศรีโนนสัง
– วัดศิริชัยเจริญ
– วัดสุมงคล
– วัดอิสานสามัคคี
ตำบลบ้านถิ่น (Ban Thin)
– วัดตาดคีรีวัน
– วัดถาวรสามัคคี
– วัดเทพมณีวัน
– วัดบ้านกุดกวางสร้อย (วัดศรีสมัย)
– วัดป่าหนองเล้าข้าว
– วัดศรีประทุม
– วัดศรีอุดม
– วัดศิลาถาวร
– วัดโสภณาวัน
– วัดหนองสวรรค์
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลหนองเรือ (Nong Ruea)
– วัดกาญจนาราม
– วัดชัยมงคล
– วัดบูรพาพัฒนาราม
– วัดบูรพาวิทยาราม
– วัดป่าท่าลาด
– วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
– วัดศรีสะอาดบุปผาราม
– วัดสว่างศรีวิลัย
– วัดสีลาอาสน์
– วัดอัมพวัน
ตำบลกุดดู่ (Kut Du)
– วัดกุดดู่
– วัดบ้านโสกช้างวนาราม
– วัดบูรพา
– วัดป่าสายภูพาน
– วัดศรีแก้ว
– วัดศรีจูมพร
– วัดศรีสว่าง
– วัดสันติวัน
– วัดสุตประดิษฐ์
ตำบลบ้านค้อ (Ban Kho)
– วัดชบาวัน
– วัดทวีนิคม
– วัดนันทะวิชัย (วัดนันทวิชัย)
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดบัวระพา
– วัดศรีวงษ์ราษฎร์บำรุง
– วัดสุวรรณมงคล
ตำบลโนนเมือง (Non Mueang)
– วัดจอมมณี
– วัดชัยชนะวิทยาราม
– วัดป่าพรหมวิหาร
– วัดศรีธราราม
– วัดสว่างสุทธาราม
ตำบลโคกใหญ่ (Khok Yai)
– วัดชุมพลสามัคคี
– วัดบูรพา
– วัดโพธิพงษ์
– วัดวุฒิศิลปชัย
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสังฆนิมิต
ตำบลโคกม่วง (Khok Muang)
– วัดเขาทองนพคุณ
– วัดโคกศรีเรือง
– วัดป่าหนองหญ้าปล้อง
– วัดเวฬุวนาราม
– วัดอัมพวันนาราม
ตำบลนิคมพัฒนา (Ni khom Phat tha na)
– วัดทรงธรรมศรีสมัย
– วัดนิคมอุปถัมภ์
– วัดป่าสามัคคีธรรม
ตำบลปางกู่ (Pang Ku)
– วัดธาตุกู่ประภาชัย
– วัดศรีจันทร์
– วัดศิริมงคล
– วัดสันติการาม
– วัดหนองแวงป่งสัง
– วัดอัมพวัน

4. # อำเภอศรีบุญเรือง (Amphoe Si Bun Rueang)

ตำบลศรีบุญเรือง (Si Bun Rueang)
– วัดฐิติปัญญาราม
– วัดโนนรัง (วัดโนนรัง ก.)
– วัดบูรณศรีมาราม (วัดบูรณะสีมาราม)
– วัดป่าสมใจนึก
– วัดโพธิ์ศิลา
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีอภัยวัน
– วัดศิริมงคล
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหายโศก
ตำบลเมืองใหม่ (Mueang Mai)
– วัดทุ่งสว่างคงคา
– วัดวิเศษมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุริยวิทยาราม
ตำบลหนองบัวใต้ (Nong Bua Tai)
– วัดจันทรประสิทธิ์
– วัดเจริญทรงธรรม
– วัดเทพโพธาราม
– วัดป่าจุลบัณฑิตาราม
– วัดป่าบุญญาภิสมภรณ์
– วัดป่าเลไลก์
– วัดรัตนมงคล
– วัดศรีชมภู
– วัดสามัคคีชัย
ตำบลกุดสะเทียน (Kut Sa thian)
– วัดมงคลอรัญญศรี
– วัดสะเทียนทอง
– วัดสุวรรณเขต
– วัดหนองแก
– วัดใหม่ศรีมงคล
ตำบลนากอก (Na Kok)
– วัดจันทราราม
– วัดทรงธรรมเจริญ
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดประชานิยม
– วัดป่าพุทธศิลาอาสน์
– วัดป่ารัตนศิลาอาสน์
– วัดป่าสหธรรมวนาราม
– วัดศรีแก้ว
– วัดศรีจันทร์
– วัดสว่างเทพวนาราม
– วัดสว่างสุขสำราญ
– วัดสุวนาราม
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลโนนสะอาด (Non Sa-at)
– วัดจอมทองสุทธาราม
– วัดจอมศรีมุณี
– วัดปทุมวัน
– วัดราษฎร์บำรุง
– วัดวังโพนสุทธาวาส
– วัดศรีสำราญ
– วัดศิรินทราวาส
– วัดศิริมงคล
– วัดสุทธาวาสสามัคคี
– วัดสุเทพนาราม
ตำบลยางหล่อ (Yang Lo)
– วัดป่าชัยมงคล
– วัดป่าวิเวการาม
– วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง
– วัดสว่างชัยศรี
– วัดสว่างศรีสมพร
– วัดสว่างสามัคคี
– วัดสว่างอำนวยพร
ตำบลโนนม่วง (Non Muang)
– วัดเทวีวรญาติ
– วัดบุพพวนาราม
– วัดป่าสันติธรรม
– วัดพรหมวิหาร
– วัดศรีรัตนวนาราม
– วัดศรีสุนทราราม
– วัดสุขวนาราม
ตำบลหนองกุงแก้ว (Nong Kung Kaeo)
– วัดกุงศรีสันติยาราม (วัดดุงศรีสันติยาราม)
– วัดถ้ำเทพานิมิต
– วัดผาสุการาม
– วัดศิริมงคล
– วัดศิลาอาสน์
– วัดสวรรค์คงคา
– วัดสุนทราราม
ตำบลหนองแก (Nong Kae)
– วัดศรีวิไล
– วัดศรีอัมพร
– วัดอำนวยญาติการาม
ตำบลทรายทอง (Sai Thong)
– วัดชัยสมพร
– วัดทรายทอง
– วัดท่าชลาวาส
– วัดโนนรัง (วัดโนนรัง ข.)
– วัดป่ากลันทกาวาส
– วัดศรีสะอาด
– วัดสีลวิสุทธิ
ตำบลหันนางาม (Han Na Ngam)
– วัดเกาะแก้วรัตนาราม
– วัดแจ้งอรุณวนาราม
– วัดโพธิ์ชัย

5. # อำเภอสุวรรณคูหา (Amphoe Suwannakhuha)

ตำบลสุวรรณคูหา (Su wan na khu ha)
– วัดเขาดินภูวงศ์
– วัดโนนทองวิเวก
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างกุงทอง
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลนาสี (Na si)
– วัดเกาะแก้วทรายขาว
– วัดคิรีบรรพต
– วัดจอมมณี
– วัดถ้ำพระวิจิตรพัฒนา
– วัดถ้ำสุวรรณคูหา
– วัดเทพมงคล
– วัดนานิคม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศิริมงคล
ตำบลบ้านโคก (Ban Khok)
– วัดกุศลนารี
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโนนอุดม
– วัดป่าภูน้อย
– วัดพรมมีวิเวก
– วัดพุทธรังสีสามัคคีธรรม
– วัดภูเพ็กทอง
– วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
– วัดศรีสมพร
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสว่างโนนทอง
ตำบลนาดี (Na Di)
– วัดเจริญศรีวนาราม
– วัดพระธาตุเวฬุวัน
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดเลิศวิลัย
– วัดศิริธรรมาวดี
– วัดสัมพันธวงศ์
– วัดสำราญธรรมาวาส
ตำบลนาด่าน (Na Dan)
– วัดกุดฮูอรุณรังษี
– วัดทุ่งกุญชร
– วัดโนนคำวิเวก
– วัดศรีชมภู
– วัดศรีสะอาด
– วัดสระปทุมทอง
ตำบลดงมะไฟ (Dong Ma fai)
– วัดเกาะแก้วสุมังคลา
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่าโนนทอง
– วัดศรีวิลัย
– วัดศรีสง่าประชาอุทิศ
– วัดศิริธรรมพัฒนา
– วัดสังคมสามัคคี
– วัดสุคนธ์เทพนิมิต
ตำบลบุญทัน (Bun Than)
– วัดคลองเจริญธรรมาวาส
– วัดป่าน้ำโมง
– วัดศิริทรงธรรม
– วัดสันติธรรมพัฒนา
ตำบลกุดผึ้ง (Kut Phueng)
– วัดนาคำน้อยพิทักษ์ธรรม
– วัดเพ็ญสว่าง
– วัดศรีสว่างอุดมพร
– วัดสามัคคีเจริญธรรม

6. # อำเภอนาวัง (Amphoe Na Wang)

ตำบลนาเหล่า (Na Lao)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนาสมนึก
– วัดประชาพัฒนาราม
– วัดป่าภูเจริญ
– วัดมัชฌิมเขตมงคล
– วัดศรีชมชื่น
– วัดอรัญญาวาส
ตำบลนาแก (Na Kae)
– วัดโพธิ์ศรีสว่าง
– วัดโพนงาม
– วัดศิริชัยทรงธรรม
ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดโคกสง่าวนาราม
– วัดจอมมณี
– วัดถ้ำเอราวัณ
– วัดทรงธรรมบรรพต
– วัดเวฬุวันเทพนิมิตร
– วัดศรีกลมประชาสามัคคี
– วัดสวนสวรรค์
– วัดสุธัญญาวาส
– วัดสุรินทราวาส
ตำบลวังปลาป้อม (Wang Pla Pom)
– วัดเบญจปุญญาวาส
– วัดภูดวงดาว
– วัดศรีมงคล
– วัดสว่างอำนวย
ตำบลเทพคีรี (Thep Khi ri)
– วัดเทพนิมิตร
– วัดศรีชมภู
– วัดอัมพวนาราม
– วัดอุดมวารี