จังหวัดนครพนม (Nakhon Phanom Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองนครพนม (Mueang Nakhon Phanom District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดกกต้อง
– วัดกลาง
– วัดไตรรัตน์วนาราม
– วัดธาตุปุ่น
– วัดน้อยโพธิ์คำ
– วัดพระอินทร์แปลง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดมหาธาตุ
– วัดศรีเทพประดิษฐาราม
– วัดศรีสมพร
– วัดสว่างสุวรรณาราม
– วัดสารภาณนิมิต
– วัดอรัญญิกาวาส
– วัดโอกาส
ตำบลหนองแสง (Nong Saeng)
ตำบลนาทราย (Na Sai)
– วัดโคกเกลี้ยง
– วัดนาทราย
– วัดโนนขาม
– วัดโพนแก้ว
– วัดโพนข่าศรีคุณเมือง
– วัดโพนงาม
– วัดศรีทัศน์
– วัดศรีบัวบาน
– วัดศรีสะอาด
– วัดศิริโสภาพ
– วัดสระพังทอง
ตำบลนาราชควาย (Na Rat Khwai)
– วัดนาคู
– วัดบุปผาราม
– วัดเวินพระบาทภูกระแต
– วัดศรีบัวบาน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศิรยานุราชอุทิศ
– วัดสระพังทอง
– วัดสว่างศิลาวาส
ตำบลกุรุคุ (Ku ru khu)
– วัดคำสว่างสามัคคี
– วัดฉลาดธรรมาราม
– วัดโชคอำนวย
– วัดไทยสามัคคี
– วัดนาโป่ง
– วัดพระยอดเมืองขวาง
– วัดศรีมงคล
– วัดหนองบัวทอง
– วัดหนองหญ้าไซ
ตำบลบ้านผึ้ง (Ban Phueng)
– วัดแจ้งนฤมิตร
– วัดดงสว่าง
– วัดดอนม่วง
– วัดเทพนม
– วัดนาโพธิ์
– วัดศรีรัตนวนาราม
– วัดสันตยาภิรมย์
– วัดหัวโพน
ตำบลอาจสามารถ (At Sa mat)
– วัดจอมพล
– วัดจอมพลาวาส
– วัดทุ่งประชานารถ
– วัดธรรมวิเวก
– วัดธาตุ
– วัดนาสมดี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนสว่าง
– วัดมงคลบุรีศักดาราม
– วัดศรัทธาราม
– วัดศิริพุทธาราม
– วัดอัมพวัน
ตำบลขามเฒ่า (Kham Thao)
– วัดเกาะแก้วธรรมาราม
– วัดนันทวัน (วัดป่านันทวัน)
– วัดเนินสะอาด
– วัดบุญเวทอุทยาน
– วัดปทุมธรรมาราม
– วัดประสาทโสภณาราม
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดพุทธยาภิบาล
– วัดวิมลรัตนศิริ
– วัดศรีคุณเมือง
– วัดศรีชมชื่น
ตำบลบ้านกลาง (Ban Klang)
– วัดแก่งเมือง
– วัดโกศลมัชฌิมาวาส
– วัดจอมศรี
– วัดป่าดงติ้ว
– วัดป่ามหาวัน
– วัดสุพรรณกมลาวาส
– วัดอดิสัยวนาราม
ตำบลท่าค้อ (Tha Kho)
– วัดจิตตสาโรศรัทธาราม
– วัดชลธารบุญญาวาส
– วัดโนนสะอาด
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดเมืองเก่า
– วัดศรีจันทราวาส
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลคำเตย (Kham Toei)
– วัดคำเตย
– วัดจอมศรี
– วัดไตรรัตนาราม
– วัดเทพนิมิต
– วัดปราโมทย์อันธวัน
– วัดโพนค้อ
– วัดโพนป่าหว้าน (วัดโนนป่าหว้าน)
– วัดวังไฮ
– วัดศรีคุณเมือง
– วัดศรีมงคล
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหนองกุง
– วัดหนองยาว
ตำบลหนองญาติ (Nong Yat)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดดอนโมง
– วัดเทพนมสุทธาวาส
– วัดภูเขาทอง
– วัดรังษีญาติการาม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดหนองญาติ
– วัดหนองบัวคำ
– วัดเอนกธรรมคุณ
ตำบลดงขวาง (Dong Khwang)
– วัดกกไฮ
– วัดโกมุทพุทธาราม
– วัดประดิษฐ์บุปผาราม
– วัดมงคลรัตนาราม
– วัดมเหศรสุภาราม
– วัดวาปีปุณฑริการาม
– วัดสมสะอาด
– วัดสระพังทอง
ตำบลวังตามัว (Wang Ta Mua)
– วัดบัวระพันทอง
– วัดวังตามัว
ตำบลโพธิ์ตาก (Pho Tak)
– วัดโคกกุง
– วัดโพธิ์ชัยสว่างอารมณ์
– วัดโพธิ์พฤกษ์คุณาราม
– วัดโพนทองศิริมงคล
– วัดสระพังทอง

2. # อำเภอปลาปาก (Pla Pak District)

ตำบลปลาปาก (Pla Pak)
– วัดคณิศรธรรมิการาม
– วัดโคกกลาง (วัดนิมิตศรัทธาราม)
– วัดท่าจำปา
– วัดธรรมาราม
– วัดนารีศรีบัวบาน
– วัดโนนคูณ (วัดโนนคูณวนาราม)
– วัดปทุมถาวร
– วัดวังยาง (วัดศรีลดาราม)
– วัดศรีสุมังค์
– วัดโสมนัสไชยาวาส
– วัดอิสานภาลัย
ตำบลหนองฮี (Nong Hi)
– วัดโชติการาม
– วัดดำรงเมธยาราม
– วัดท่าชาลีลำพร
– วัดป่าเมธาวิเวก
– วัดป่าหนองฮี
– วัดป่าอัมพวัน
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนทันกลาง
– วัดมูลสารกิจ
– วัดศรีโพธิ์ชัย
– วัดสว่างภูมิกาวาส
ตำบลกุตาไก้ (Ku ta kai)
– วัดกุตาไก้เหนือ
– วัดธรรมขันจันศรี
– วัดนางาม
– วัดบวรศรัทธาราม
– วัดบุปผาราม
– วัดประดู่วีรธรรม
– วัดป่านาดอกไม้
– วัดโพนทา
– วัดวังโพธิ์
ตำบลโคกสว่าง (Khok Sa wang)
– วัดโคกสว่างวนาราม
– วัดโฆสมังคลาราม
– วัดจอมแจ้ง
– วัดป่าศรีธนธรรมาราม
– วัดพนอมวัลลิการาม
– วัดวังกะเบาน้อย
– วัดศรีนวลบูรพาราม
– วัดสามัคคีธรรม
ตำบลโคกสูง (Khok Sung)
– วัดดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดโพนสวรรค์
– วัดสว่างสำราญ
– วัดอรุณศรีวนาราม
ตำบลมหาชัย (Ma ha Chai)
– วัดดอนกลาง
– วัดถาวร
– วัดธนราษฎร์อุทิศ
– วัดธาตุมหาชัย
– วัดป่ามหาชัย
– วัดวังม่วง (วัดศรีมงคล)
– วัดหนองบัว (วัดศรีประทุม)
– วัดห้วยไหล่
ตำบลนามะเขือ (Na Ma khuea)
– วัดจอมศรี
– วัดจันทิยาวาส
– วัดปทุมวปยาราม
– วัดโพธิ์คำแหลมทอง
– วัดศรีบัวบาน
– วัดศรีสุมังคลาราม
– วัดโอภาสธรรมาราม
ตำบลหนองเทาใหญ่ (Nong Thao Yai)
– วัดไทยงาม
– วัดโนนศรีบัวทอง
– วัดโพธิ์ศรีสมภิบาล

3. # อำเภอท่าอุเทน (Tha Uthen District)

ตำบลท่าอุเทน (Tha U then)
– วัดกลาง
– วัดไตรภูมิ
– วัดป่าโพธิ์ศรี
– วัดพระธาตุท่าอุเทน
– วัดโพธิ์ไชย
– วัดโพนแก้ว
– วัดศรีสะเกษ
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอุเทนธรรมนิมิต
ตำบลโนนตาล (Non Tan)
– วัดกองมณี
– วัดกุญชร
– วัดคามวาสี
– วัดจอมแจ้ง
– วัดฉิมพลี
– วัดธาตุ
– วัดธาตุสิมมา
– วัดน้อยทวย
– วัดโนนสะอาด
– วัดบ้านดงยาง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดหัวบึง
– วัดอรัญญมหาวัน
– วัดอรัญลัฎฐิวัน
ตำบลท่าจำปา (Tha Cham pa)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดแจ้งสว่าง
– วัดท่าดอกแก้วใต้
– วัดท่าดอกแก้วเหนือ
– วัดป่าท่าดอกแก้ว
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสวัสดิ์
– วัดศิริธรรมาราม
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลไชยบุรี (Chai Bu ri)
– วัดคำเจ้าเมือง
– วัดไชยสำราญ
– วัดดอนดู่
– วัดไตรภูมิ
– วัดป่านิเวศน์
– วัดโพธิ์ไชย
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดเรืองศรีสามัคคี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสุมังค์ชมชื่น
– วัดสว่างไชยศรี
ตำบลพนอม (Pha nom)
– วัดป่าศิริมงคล
– วัดพนอมทุ่ง
– วัดโพนทอง
– วัดศรีกาย
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสุข
ตำบลพะทาย (Pha thai)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดทรายเพ
– วัดท่าสว่าง
– วัดปัชราช
– วัดป่าเทพสิทธาจารย์
– วัดพะธาย
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสองคอน
– วัดอุดมสุข
ตำบลเวินพระบาท (Woen Phra Bat)
– วัดป่าอุดมสันติธรรม
– วัดพุทธนิมิต
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดใหม่ชัยภูมิ
– วัดอรัญญศรีชมชื่น
– วัดอัมพา
ตำบลรามราช (Ram Rat)
– วัดจอมทอง
– วัดบ้านบุ่ง
– วัดป่าดอนธาตุ
– วัดโพธิ์ไชย
– วัดโพนสิมมา
– วัดโพนหัวโสก
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสะอาด (วัดโพนสิมมา)
– วัดศรีสัตตนาค
– วัดสระพังพร
ตำบลหนองเทา (Nong Thao)
– วัดพุทธนิมิต

4. # อำเภอบ้านแพง (Ban Phaeng District)

ตำบลบ้านแพง (Ban Phaeng)
– วัดกลาง
– วัดชัยมงคล
– วัดนายาง
– วัดป่าโนนแพง
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสิงห์ทอง
ตำบลไผ่ล้อม (Phai Lom)
– วัดนันทสาร
– วัดนาโพธิ์
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดสร้างแก้ว
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดโคกพะธาย
– วัดจอมแจ้ง
– วัดเจริญชัย
– วัดเจริญศิลป์
– วัดดอนสะฝาง
– วัดธำรงธรรม
– วัดป่าโพนทอง
– วัดป่าหว้าน
– วัดภูลังกาใต้
– วัดวิปัสสนาธรรม
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอรัญญิกาวาส
ตำบลหนองแวง (Nong Waeng)
– วัดโคกชาด
– วัดดอนกลาง
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดมโนธรรมทาน
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสมพร
– วัดสว่างวัฒนา
– วัดสันติกาวาส
– วัดอรัญญา
ตำบลนางัว (Na Ngua)
– วัดนาเรียง
– วัดพืชมงคลธรรมรักษ์
– วัดโพนสว่าง
– วัดมาลัย
– วัดศรีวิชัย
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลนาเข (Na Khe)
– วัดธรรมประดิษฐ์
– วัดปทุมาราม
– วัดศรีสุมังค์

5. # อำเภอธาตุพนม (That Pha nom District)

ตำบลธาตุพนม (That Pha nom)
– วัดเกาะแก้วอัมพวัน
– วัดโคกสว่างพัฒนา
– วัดดงคราม
– วัดพระธาตุพนม
– วัดโพธิญาณ
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดหัวดอน
– วัดหัวบึงทุ่ง
– วัดหัวเวียงรังษี
ตำบลฝั่งแดง (Fang Daeng)
– วัดกันตศิลาวาส
– วัดจอมแจ้ง
– วัดพุทธสีมา
– วัดศรีโคตรคีรี
– วัดศรีบัวบาน
– วัดสีชมพู
– วัดอุดรโพธิ์ทอง
ตำบลโพนแพง (Phon Phaeng)
– วัดตาลกุด
– วัดโนนสมบูรณ์วนาราม
– วัดโพนแพง
– วัดยางเดี่ยว
– วัดห้วยทราย
ตำบลพระกลางทุ่ง (Phra Klang Thung)
– วัดดอนสวรรค์
– วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง
– วัดบ้านเหล่าน้อย
– วัดบุ่งฮี
– วัดพระกลางท่า
– วัดพระกลางทุ่ง
– วัดโพนแพง
– วัดมรุกขาราม
– วัดศิลามงคล
– วัดหนองกุดแคน
ตำบลนาถ่อน (Na Thon)
– วัดดงก้อม
– วัดดงป่ายูง
– วัดดงยอ
– วัดป่าดงมเหศักดิ์
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสุมังค์
– วัดสุนันทาวาส
– วัดหนองหญ้าม้า
ตำบลแสนพัน (Saen Phan)
– วัดพันทคีรี
– วัดพุทธสีมา
– วัดศรีนคร
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสะอาด
ตำบลดอนนางหงส์ (Don Nang Hong)
– วัดโคกสว่าง
– วัดดอนนางหงส์
– วัดนาแก
– วัดบึงเหล็ก
– วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม
– วัดมรุกขนคร
– วัดหนองสะโน
ตำบลน้ำก่ำ (Nam Kam)
– วัดดอนข้าวหลาม
– วัดโนนสัง
– วัดโพธิ์คำ
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดมุขะอุดม
– วัดศรีสะอาด
– วัดสมสะอาด
– วัดสระพังทอง
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดสุภารมณ์
– วัดโสภณธรรมาราม
ตำบลอุ่มเหม้า (Um Mao)
– วัดโคกสว่าง
– วัดดอนสวรรค์
– วัดโพธิ์ชัยอุดม
ตำบลนาหนาด (Na Nat)
– วัดขอนกอง
– วัดเทพนัดดา
– วัดนาหนาด
– วัดโพนทอง
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลกุดฉิม (Kut Chim)
– วัดกุดฉิมน้อย
– วัดสร้างแห่
ตำบลธาตุพนมเหนือ (That Pha nom Nuea)
– วัดดอนแดง
– วัดราชกิจศิลาเหล็ก

6. # อำเภอเรณูนคร (Renu Nakhon District)

ตำบลเรณู (Re nu)
– วัดโคกสาย
– วัดธาตุเรณู
– วัดโนนทอง
– วัดโนนสวรรค์
– วัดปัจฉิมาวาส
– วัดป่าศิวิลัย
– วัดวุฒิวราราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอภัยวงค์วนาราม
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดโนนสวัสดิการาม
– วัดบูรพาราม
– วัดปทุมาราม
– วัดประชาวุฒิวราราม
– วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต
– วัดโพนทอง
– วัดศรีคูณเมือง
ตำบลท่าลาด (Tha Lat)
– วัดท่าเรไร
– วัดโนนสว่าง
– วัดราษฎร์สวัสดิ์
– วัดสร้างเม็ก
– วัดหายโศก
– วัดอัมพวัน
ตำบลนางาม (Na Ngam)
– วัดเกษตราราม
– วัดค่ายเสรี
– วัดนายอน้อย
– วัดนายอภิรมย์
– วัดโนนคำ
– วัดโนนสวรรค์
– วัดป่าบุญญาราม
– วัดป่าสุคนธรักษ์
– วัดโพธิ์สวรรค์
– วัดศรีสำโรง
– วัดสร้างแป้น
– วัดสวรรค์ทอง
ตำบลโคกหินแฮ่ (Khok Hin Hae)
– วัดนาม่วง
– วัดเนรัญชราราม
– วัดบัวขาว
– วัดป่าภูหัวดิน
– วัดป่ามุจจลินท์
– วัดศรีธนนชัย
– วัดสระแก้ว
– วัดสว่างอารมณ์
ตำบลหนองย่างชิ้น (Nong Yang Chin)
– วัดนาเจริญ
– วัดป่าโนนสะอาด
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสระพังทอง
– วัดสะพานสูง
– วัดสุวรรณวนาราม
ตำบลเรณูใต้ (Re nu Tai)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดนาบั่ว
– วัดบ่อสะอาด
– วัดบ้านโนนหินทอง
– วัดประชาสามัคคี
– วัดโพธิ์แก้ว
– วัดม่วงไข่
– วัดมัชฌิมวัน
– วัดหนองไม้งอย
ตำบลนาขาม (Na Kham)
– วัดยอดโพธิ์ทอง
– วัดศรีผึ้งวิทยาราม
– วัดสว่างมุจรินทร์
– วัดสว่างอารมณ์

7. # อำเภอนาแก (Na Kae District)

ตำบลนาแก (Na Kae)
– วัดธรรมบรรพต (วัดถ้ำพระเวส)
– วัดธาตุศรีคุณ
– วัดพิทักษ์ประชาสามัคคี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดภูพานอุดมธรรม
– วัดศรีจำปา
ตำบลพระซอง (Phra Song)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดท่าโพธิ์ชัย
– วัดทุ่งโพธิ์ศรี
– วัดนครสามัคคีธรรม
– วัดพระซอง
– วัดโพนสว่าง
– วัดสระโบกบัวทอง
– วัดสองคอน
– วัดเหนือท่าจำปา
ตำบลหนองสังข์ (Nong Sang)
– วัดศรัทธาราม
– วัดศรีจันทร์
– วัดศรีเจริญสุข
– วัดศรีสะอาด
– วัดสระพังทอง
– วัดสิงห์ทอง
ตำบลนาคู่ (Na Khu)
– วัดโพนสว่าง
– วัดฟ้าชื่นสุวรรณกุมภา
– วัดศรีบรรทม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีวิชัยมงคล
ตำบลพิมาน (Phi man)
– วัดดอนพัฒนาราม
– วัดเทพไพรวัลย์
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดเหนือบัวรพา
– วัดอัมพวัน
ตำบลพุ่มแก (Phum Kae)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดทุ่งศรีมงคล
– วัดโนนจันทร์
– วัดป่าวิสุทธิญาณ
– วัดพระพุทธบาทจอมทอง
– วัดพระอินทร์แปลง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดส้างพระอินทร์
– วัดหนองหอไตร
– วัดอุดมรังษี
ตำบลก้านเหลือง (Kan Lueang)
– วัดจำปาทอง
– วัดถนนตาล
– วัดประดิษฐถาวร
– วัดป่ามโนศรีทอง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีสำราญจิต
– วัดสว่างแจ้ง
ตำบลหนองบ่อ (Nong Bo)
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีจอมแจ้ง
– วัดศรีเฉลียวนภาลัย
– วัดศรีนครานุรักษ์
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสะอาด
ตำบลนาเลียง (Na Liang)
– วัดคำภินีวรรณ์
– วัดโพธิ์เจริญ
– วัดโพนสวรรค์
– วัดม่วงสุม
– วัดวิเวกจิตตะมาลัย
ตำบลบ้านแก้ง (Ban Kaeng)
– วัดกลาง
– วัดท่าสีลารมณ์
– วัดธาตุโพธิ์ทอง
– วัดบ้านทางหลวง
– วัดป่านาแกน้อย
– วัดภูถ้ำพระ
– วัดศรีชมภูดาลัย
– วัดศรีไพวัลย์
– วัดสว่างโพธิ์ศรี
– วัดสันติการาม
ตำบลคำพี้ (Kham Phi)
– วัดคำพี้น้อย
– วัดจอมแจ้ง
– วัดทองสว่าง
– วัดไทรงาม
– วัดม่วงไข่
ตำบลสีชมพู (Si Chom phu)
– วัดกัณฑิศรีวราราม
– วัดป่าเรืองชัย
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์สว่าง

8. # อำเภอศรีสงคราม (Si Songkhram District)

ตำบลศรีสงคราม (Si Song khram)
– วัดบ้านปฏิรูป
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดวิชัย
– วัดศรีสมบูรณ์
– วัดสุภราราม
ตำบลนาเดื่อ (Na Duea)
– วัดจำปา
– วัดทรายศรี
– วัดนาเดื่อ
– วัดป่าจอมศรี
– วัดวิชัยการาม
– วัดศรีดาราม
– วัดอินทร์แปลง
ตำบลบ้านเอื้อง (Ban Ueang)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดดงขวาง
– วัดทรายคำ
– วัดทรายศรี
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีโนนสูง
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลสามผง (Sam Phong)
– วัดกัลยาราม
– วัดคันธสามัคคีธรรม
– วัดบุปผาราม
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีวิชัย
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอุดมธรรมาราม
ตำบลท่าบ่อสงคราม (Tha Bo Song khram)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดจำปา
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสงคราม
– วัดศรีสะอาด
ตำบลบ้านข่า (Ban Kha)
– วัดจูมมณี
– วัดทุ่งศรีสองเมือง
– วัดปทุมวนาราม
– วัดป่าสีลาราม
– วัดศรีชมชื่น
– วัดสมศรี
– วัดอรัญญวิเวก
ตำบลนาคำ (Na Kham)
– วัดคำสะอาด
– วัดจอมแจ้ง
– วัดดาราราม
– วัดดำดวน
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดยอดแก้ว
– วัดศรีดาราม
– วัดสุวรรณบรรพต
ตำบลโพนสว่าง (Phon Sa wang)
– วัดบางประสิทธิ์
– วัดเบญจสุทธาราม
– วัดยางสูง
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสวาสดิ์
– วัดอรัญญานาโพธิ์
ตำบลหาดแพง (Hat Phaeng)
– วัดป่าสำราญธรรม
– วัดโพนสิม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสวาท

9. # อำเภอนาหว้า (Na Wa District)

ตำบลนาหว้า (Na Wa)
– วัดตาลใหญ่
– วัดธาตุประสิทธิ์
– วัดโนนรัง
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดศรีมงคล
– วัดสว่างบูรพาราม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดแสงอุทัยสิริพัฒนาราม
ตำบลนางัว (Na Ngua)
– วัดนากระทืม
– วัดนาคอย
– วัดโนนกุง
– วัดโนนสะอาด
– วัดป่ากาญจนาราม
– วัดป่าหนองแหวน
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดวิชัยพัฒนาราม
– วัดศรีชมภู
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีหนาถ
– วัดสามัคคี
– วัดสิริมงคล
– วัดอุ่มษาพล
– วัดอูนนา
ตำบลบ้านเสียว (Ban Siao)
– วัดโคกสะอาด
– วัดธาตุมงคลศรี
– วัดนาควิไลแก้ว
– วัดโพธิ์เครือ
– วัดโพนทอง
– วัดสว่างแก้วนภาราม
– วัดอรุณวนาราม
– วัดอัมพวนาราม
ตำบลนาคูณใหญ่ (Na Khun Yai)
– วัดจอมแจ้ง
– วัดชนะสังวร
– วัดป่าธรรมานุสรณ์
– วัดป่าหนองแสง
– วัดศรีสว่าง
– วัดอัมพวัน
ตำบลเหล่าพัฒนา (Lao Phat tha na)
– วัดจำปา
– วัดดอนปอ
– วัดนาน้อย
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีสมพร
– วัดศิริมงคล
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดเหล่าพัฒนา
– วัดอัมพวัน
ตำบลท่าเรือ (Tha Ruea)
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดมุทิตาธรรม
– วัดศรีโพธิ์ชัย
– วัดแสงทอง
– วัดโอภาสวิทยาราม

10. # อำเภอโพนสวรรค์ (Phon Sawan District)

ตำบลโพนสวรรค์ (Phon Sa wan)
– วัดกองมณี
– วัดเจริญธรรม
– วัดตาลชุม
– วัดธาตุจำปา
– วัดบุญบัวทอง
– วัดประชาสามัคคี
– วัดยอดลำธาร
– วัดศรีทอง
– วัดสิมมา
ตำบลนาหัวบ่อ (Na Hua Bo)
– วัดนาหัวบ่อ
– วัดโพนตูม
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีบัวบาน
– วัดศรีสะเกษ
– วัดอารมณ์สมบูรณ์
ตำบลนาขมิ้น (Na Kha min)
– วัดกองมณี
– วัดขามเตี้ยใหญ่
– วัดดอนยาง
– วัดโนนเจริญ
– วัดประดู่ดงเย็น
– วัดโพนแก้ว
– วัดศรีชมชื่น
– วัดศรีพันดร
– วัดศิริมงคล
ตำบลโพนบก (Phon Bok)
– วัดไทยนิยม
– วัดโพธิ์ตาก
– วัดศรีพันดร
ตำบลบ้านค้อ (Ban Kho)
– วัดฉิมวาส
– วัดไทยนิยม
– วัดป่าร้อยอรัญญา
– วัดป่าสุทธาวาส
– วัดโพธิ์ชัย
– วัดโพธิ์สุม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสมบูรณ์
– วัดศรีสว่าง
– วัดสว่าง
ตำบลโพนจาน (Phon Chan)
– วัดนาซอพัฒนา
– วัดโนนสะอาด
– วัดโพธิสมพร
– วัดโพนทราย
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสว่างอารมณ์
– วัดสร้างพอก
ตำบลนาใน (Na Nai)
– วัดราชสีมา
– วัดศรีมงคล

11. # อำเภอนาทม (Na Thom District)

ตำบลนาทม (Na Thom)
– วัดท่าพันโฮง
– วัดโพธิ์ชัยมงคล
– วัดโพธิ์ชัยศรี
– วัดยอดแก้ว
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีสุมังค์
ตำบลหนองซน (Nong Son)
– วัดดงธรรมวนาราม
– วัดป่าเทพชัยมงคล
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดโพนสวรรค์
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีบุญสงฆ์
ตำบลดอนเตย (Don Toei)
– วัดป่าจุฬามณี
– วัดป่าธรรมาราม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสิงห์ทอง

12. # อำเภอวังยาง (Wang Yang District)

ตำบลวังยาง (Wang Yang)
– วัดกิติพรพุทธาราม
– วัดท่านาขาม
– วัดโนนสอาด
– วัดวังยาง
– วัดสุมงคล
– วัดแสงสว่าง
ตำบลโคกสี (Khok Si)
– วัดไตรมิตรประชาราม
– วัดโนนหอม
– วัดป่าประชาสันติ
– วัดมิตรภาพ
– วัดศรีทรงวนาราม
– วัดหนองผักแว่น
– วัดฮองไฮ
ตำบลยอดชาด (Yot Chat)
– วัดป่าสุวรรณาราม
– วัดโพนสวรรค์
– วัดโพนสว่าง
– วัดศรีนวนแจ้ง
– วัดศรีสุวรรณ
– วัดศรีสุวรรณวนาราม
ตำบลหนองโพธิ์ (Nong Pho)
– วัดโพนสว่าง
– วัดวังโน
– วัดศรีแก้วดารา

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม คือ
“พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง”