จังหวัดยโสธร (Yasothon Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดยโสธร แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองยโสธร (Mueang Yasothon District)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดใต้ศรีมงคล
– วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ
– วัดมหาธาตุ
– วัดศรีไตรภูมิ
– วัดศรีธรรมาราม
– วัดสิงห์ท่า
– วัดอัมพวัน
ตำบลน้ำคำใหญ่ (Nam Kham Yai)
– วัดจิตตวิโสธนาราม (วัดบ้านหนองหัวหมู)
– วัดตับเต่า
– วัดตับเต่าเก่า
– วัดน้ำคำน้อย
– วัดน้ำคำใหญ่
– วัดโนนขี้เหล็ก
– วัดบ้านหนองแวง
– วัดป่าน้ำคำน้อย
– วัดป่าเวฬุวันวนาราม
– วัดโพธิ์ศรีทอง
– วัดวังแคน
– วัดสมสะอาด
– วัดหนองเสือตาย
– วัดห้องข่า
– วัดห้องพอก
ตำบลตาดทอง (Tat Thong)
– วัดคอนสาย
– วัดดอนมะยาง
– วัดดอนแรด
– วัดทุ่งสะเดา
– วัดป่าคำม่วง
– วัดป่าสะเดา
– วัดโพธิ์ศรีมงคล
– วัดวิโสธนาราม
– วัดศรีสว่างมงคล
– วัดหนองแฝก
– วัดอัมพวันเหนือ
ตำบลสำราญ (Sam ran)
– วัดชัยมงคล
– วัดเชียงหวาง
– วัดดอนพระเจ้า
– วัดบ้านบ่อ
– วัดบ้านบาก (วัดศรีสว่าง)
– วัดสว่าง
– วัดหนองอีตุ้ม
– วัดหัวคำ
ตำบลค้อเหนือ (Kho Nuea)
– วัดค้อเหนือ
– วัดคำน้ำสร้าง
– วัดดอนกลอย
– วัดดอนกลาง
– วัดดอนยาง
– วัดบ้านกล้วย
– วัดบ้านแจ้งน้อย
– วัดป่าค้อใต้
– วัดพระธาตุเก่า
– วัดมงคลวนาราม
– วัดสำโรง
– วัดเหมือดแอ่
ตำบลดู่ทุ่ง (Du Thung)
– วัดคำบอน
– วัดดู่ทุ่ง
– วัดโนนจำปา
– วัดบ้านผือ (วัดศิริมงคล)
– วัดบ้านพลับ
– วัดป่าศรีสุนทร
– วัดม่วงอ่อนท่าวารี
– วัดสามเพีย
– วัดหนองคำ
ตำบลเดิด (Doet)
– วัดคำแดง
– วัดธรรมนิมิต
– วัดนาคำ
– วัดน้ำโผ่
– วัดบ้านเชือก
– วัดบ้านเดิด
– วัดบ้านบาก
– วัดแสนพัน
– วัดใหม่ชุมพร
ตำบลขั้นไดใหญ่ (Khan dai Yai)
– วัดกุดจอก
– วัดขั้นไดใหญ่
– วัดคำฮี
– วัดโคกดำเนิน
– วัดโคกมนัส
– วัดเชือกน้อย
– วัดบ้านโพนงอย
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดโพนขวาว
– วัดหนองบั่ว
ตำบลทุ่งแต้ (Thung Tae)
– วัดคำน้ำเกลี้ยง
– วัดคำเม็ก
– วัดบ้านหนองเม็ก
– วัดบูรพา
– วัดป่าลัฎฐิวัน
– วัดหนองพาลโลน
ตำบลสิงห์ (Sing)
– วัดกุดระหวี่
– วัดจันทร์เกษม
– วัดจำปานาคำ
– วัดโพนสิม
– วัดศรีธาตุ
– วัดสว่างหนองขอน (วัดบ้านหนองขอน)
– วัดสันติสุข
– วัดหนองแสง
– วัดอรัญญิกาวาส (วัดอรัญญาวาส)
ตำบลนาสะไมย์ (Na Sa mai)
– วัดนาจาน
– วัดนาดีน้อย
– วัดบ้านชาด
– วัดป่าผือฮี
– วัดผือฮี
– วัดสิงห์ทอง
– วัดหนองจาน
– วัดหนองศาลา
ตำบลเขื่องคำ (Khueang Kham)
– วัดกว้างใหม่พัฒนา
– วัดดอนแก้ว
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดบ้านกว้าง
– วัดบ้านเขื่องคำ
– วัดบูรพา
– วัดปัจฉิมาวาส
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดอรรถสดมมณฑา
ตำบลหนองหิน (Nong Hin)
– วัดโต่งโต้น
– วัดยางเดี่ยว
– วัดศิริมังคลาราม
– วัดหนองไคร้
– วัดหนองบก
– วัดหนองบ่อ
– วัดหนองเป็ด
– วัดหนองหงอก
– วัดหนองหิน
ตำบลหนองคู (Nong Khu)
– วัดดงบัง
– วัดเทพรังษี
– วัดโนนทรายงาม
– วัดศรีธงทอง
ตำบลขุมเงิน (Khum Ngoen)
– วัดจันทรังษี (วัดจันทรังศรี)
– วัดท่าค้อ
– วัดท่าหว้า
– วัดบ้านเหลื่อม
– วัดบึงขุมเงิน
– วัดป่าท่าค้อหนองบัว
– วัดป่าพรหมมณี
– วัดสากลสะแนน
ตำบลทุ่งนางโอก (Thung Nang Ok)
– วัดดอนกระยอม
– วัดทุ่งอีโอก
– วัดหนองซองแมว
– วัดหนองเป้า
– วัดหนองไม้ตาย
ตำบลหนองเรือ (Nong Ruea)
– วัดดอนกลอง (วัดบ้านควนกลอง)
– วัดนาสีนวล
– วัดสว่างโพธาราม
– วัดหนองสรวง
ตำบลหนองเป็ด (Nong Pet)
– วัดป่าโนนค้อ
– วัดป่าประชาบำรุง

2. # อำเภอทรายมูล (Sai Mun District)

ตำบลทรายมูล (Sai Mun)
– วัดโคกยาว
– วัดดอนเขือง
– วัดดอนหวาย
– วัดทรายมูล
– วัดนาโป่ง
– วัดบูรพารามใต้
– วัดป่าธรรมวิเวการาม
– วัดป่าบ้านนาโป่ง
– วัดป่าบ้านเหล่าเมย
– วัดพระธาตุฝุ่น
– วัดสิงห์ทองเหนือ
– วัดหนองไก่ขาว
– วัดเหล่าเมย
ตำบลดู่ลาด (Du Lat)
– วัดโคกกลาง
– วัดดู่ลาด (วัดปทุมธานี)
– วัดลาดเก่า
– วัดสีสุก
– วัดเสาเล้า
– วัดโสกผักหวาน (วัดบ้านโศกผักหวาน)
– วัดหนองลาดควาย
ตำบลดงมะไฟ (Dong Ma fai)
– วัดกุดกว้าง
– วัดคำแขนศอก
– วัดคำครตา
– วัดคำไผ่
– วัดโคกก่อง
– วัดดงมะไฟ
– วัดดอนนกชุม (วัดแสงอรุณโพธิ์ศรี)
– วัดสิริมงคล
ตำบลนาเวียง (Na Wiang)
– วัดนาเวียง
– วัดบะคอม
– วัดบ้านโป่ง
– วัดวรลาภูปถัมภ์
– วัดหนองแวง
ตำบลไผ่ (Phai)
– วัดโคกกลาง
– วัดดอนกลอง
– วัดนาเรียง
– วัดบ้านค้อ (วัดศิริมงคล)
– วัดบ้านไผ่
– วัดสร้างช้าง

3. # อำเภอกุดชุม (Kut Chum District)

ตำบลกุดชุม (Kut Chum)
– วัดกุดชุม
– วัดคำกลาง
– วัดโชคดีวนาราม
– วัดบ้านโคกสูง
– วัดประชาชุมพล
– วัดป่ากุดชุมเจริญธรรม
– วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน
– วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย
– วัดป่าหนองเมืองกลาง
– วัดพฤกษาวราราม
– วัดภูหมากพริก
– วัดวินิจธรรมาราม
– วัดสองคอน
– วัดสามัคคีวนาราม
– วัดหนองบอน
– วัดหนองมาลา
– วัดหนองเรือ
– วัดเหล่าตำแย
ตำบลโนนเปือย (Non Pueai)
– วัดกุดปลาดุก
– วัดจันทร์ลับ
– วัดชลประทาน
– วัดดอนหวาย
– วัดนาสะแบง
– วัดบูรพาโนนเปือย (วัดบ้านโนนเปือย)
– วัดผักกะย่า
– วัดโพธิ์ศรีสง่าพุฒาราม (วัดเหล่าใหญ่)
– วัดแสนสำราญ
ตำบลกำแมด (Kam maet)
– วัดกำแมด (วัดสุริโยกำแมด)
– วัดกุดหิน
– วัดคำดุม
– วัดทุ่งสว่างร่มเย็น
– วัดโนนยาง
– วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท
– วัดสว่างหัวงัว
– วัดแสนศรี
– วัดหนองตาไก้
– วัดหนองเหี่ย (วัดบ้านหนองเหี่ย)
– วัดอินทราราม
ตำบลนาโส่ (Na So)
– วัดกุดแดง
– วัดโคกสวาท
– วัดดงเย็น
– วัดนาซึม
– วัดนาโส่
– วัดศรีวิลัย
– วัดสันติสุข
– วัดโสกขุมปูน
– วัดหนองแคน
– วัดหนองผือน้อย
ตำบลห้วยแก้ง (Huai Kaeng)
– วัดคำก้าว
– วัดโคกสว่าง
– วัดชัยชนะ
– วัดโนนใหญ่
– วัดบ้านบะนางเจิม
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดโสกน้ำขาว
– วัดหนองบัวบาน
– วัดหนองศาลา
– วัดห้วยแก้ง
– วัดหัวนา
ตำบลหนองหมี (Nong Mi)
– วัดกุดไกรสร
– วัดคำบอน
– วัดจวงเจริญ
– วัดจำปา
– วัดบะยาว
– วัดป่าพุทธะนิกาย
– วัดศรีชุมพล
– วัดหนองแคน
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองหมี
ตำบลโพนงาม (Phon Ngam)
– วัดคำเลา
– วัดโคกศรี
– วัดฉายแสง
– วัดธาตุทอง (วัดเกี้ยงเก่า)
– วัดนางาม (วัดศรีทองแสงสว่าง)
– วัดนาทม
– วัดนาประเสริฐ
– วัดบ้านคำไหล
– วัดโพธาราม (วัดเกี้ยงใหม่)
– วัดม่วงใหญ่ (วัดอัมพวัน)
– วัดสร้างแต้ (วัดศรีครสาย)
– วัดสันตินิมิต (วัดดอนตาแต้ม)
– วัดสิงห์ทอง
– วัดหนองหว้า (วัดสระบัว)
ตำบลคำน้ำสร้าง (Kham Nam Sang)
– วัดคำหนองยาง
– วัดดงสำราญ
– วัดดงเหนือ
– วัดตอบาก
– วัดถ้ำไทรทอง
– วัดเที่ยงนาเรียง
– วัดบ้านพรเจริญ
– วัดป่าทรายทอง
– วัดป่าโพธิ์ทอง
– วัดภูถ้ำพระ
– วัดศรีบุญเรือง (วัดคำน้ำสร้าง)
– วัดศรีสุพรรณ
ตำบลหนองแหน (Nong Nae)
– วัดคำผักกูด
– วัดคำผักหนาม
– วัดโนนประทาย
– วัดป่าพุทธิคุณ
– วัดโพนดินแดง
– วัดภูทางเกวียน
– วัดภูผาขาว
– วัดหนองแหน

4. # อำเภอคำเขื่อนแก้ว (Kham Khuean Kaeo District)

ตำบลลุมพุก (Lum phuk)
– วัดขี้เหล็กน้อย
– วัดขี้เหล็กใหญ่
– วัดคำเขื่อนแก้ว
– วัดโคกกลาง
– วัดดอนเขือง
– วัดโนนยาง
– วัดบูรพาราม
– วัดประชาอุทิศ
– วัดป่าเทพสถิตย์
– วัดโพนแพง
– วัดหนองแสง
– วัดหนองหาบแห
– วัดเหล่าฝ้าย
– วัดแหล่งแป้น
ตำบลย่อ (Yo)
– วัดคำม่วง
– วัดคำม่วง
– วัดโคกป่าจิก
– วัดบ้านหนองแสง
– วัดย่อเหนือ
– วัดยางตลาด
– วัดสว่าง
ตำบลสงเปือย (Song Pueai)
– วัดกุดตากล้า
– วัดขะยอม (วัดดอนขะยอม)
– วัดบุ่งหวาย
– วัดศิริราษฎร์พัฒนา
– วัดสงเปือย
ตำบลโพนทัน (Phon Than)
– วัดคำแหลม
– วัดบ้านดง
– วัดประชามงคล
– วัดป่าสันติธรรม
– วัดโพนทัน
– วัดสำโรง
– วัดแหล่งหนู
ตำบลทุ่งมน (Thung Mon)
– วัดทุ่งมน
– วัดเทพจำลอง
– วัดบ้านโซง
– วัดป่าบ้านดู่
– วัดโพนสิม
– วัดมะพริก
– วัดเหล่าโป่
ตำบลนาคำ (Na Kham)
– วัดนาแก
– วัดนาคำ
– วัดนาส่อน
– วัดนาห่อม
– วัดปลาอีด
– วัดหนองเทา
– วัดหัวขัว
ตำบลดงแคนใหญ่ (Dong Khaen Yai)
– วัดกลางนา (วัดสว่างกลางนา)
– วัดดงแคนใหญ่
– วัดบกน้อย
– วัดประชาเฉลิมเกียรติ
– วัดผักบุ้ง
– วัดหนองแคน
– วัดหนองมะยาง
ตำบลกู่จาน (Ku Chan)
– วัดกู่จาน
– วัดคำศิริ
– วัดโคกสะอาด
– วัดนาวัง
– วัดนาเวียง
– วัดบ้านงิ้ว
– วัดสมบูรณ์พัฒนา
– วัดหนองกบ
– วัดหนองเสียว
ตำบลนาแก (Na Kae)
– วัดนาหลู่
– วัดบ้านม่วง
– วัดป่านาแก
– วัดป่าสามัคคีธรรม
– วัดเหล่าตอง
ตำบลกุดกุง (Kut Kung)
– วัดกุดกุง
– วัดทรายงาม
– วัดนาโพธิ์
– วัดโนนม่วง
– วัดป่าน้อยกุดกุง
– วัดศรีเทพ
– วัดเหล่ามะเขียว
ตำบลเหล่าไฮ (Lao Hai)
– วัดกุดเป่ง
– วัดชาตะยานนท์
– วัดเหล่าหุ่ง
– วัดเหล่าไฮ
ตำบลแคนน้อย (Khaen Noi)
– วัดแคนน้อย
– วัดดอนแก้ว
– วัดดอนมะยาง
– วัดดอนมะฮวน
– วัดนาถ่ม
– วัดโนนเมืองน้อย
– วัดหนองเลิง
ตำบลดงเจริญ (Dong Cha roen)
– วัดดงพยอม

5. # อำเภอป่าติ้ว (Pa Tio District)

ตำบลโพธิ์ไทร (Pho Sai)
– วัดบ้านกลาง
– วัดบูรพา
– วัดป่าตอง
– วัดป่าติ้ว
– วัดป่าสุริยาลัย
– วัดโพธิญาณ
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดโพธิ์ศรี
ตำบลกระจาย (Kra chai)
– วัดกระจายนอก
– วัดกระจายใน
– วัดคำเกิด
– วัดคำเกิดนอก
– วัดโคกพระเจ้า
– วัดเชียงเครือ
– วัดนิคมวนาราม
– วัดบึงสร้างโพธิ์
– วัดป่านิคมพัฒนาราม
– วัดม่วงไข่
– วัดสุทธิมงคล
– วัดหนองบาก
ตำบลโคกนาโก (Khok Na Ko)
– วัดโคกนาโก
– วัดดงสวาง
– วัดนาดี
– วัดป่าหนองชุม
– วัดโพธาราษฎร์บำรุง
– วัดโพธิสัตว์
– วัดหนองแข้
– วัดหนองชุม
ตำบลเชียงเพ็ง (Chiang Pheng)
– วัดเชียงเพ็ง
– วัดท่าลาด
– วัดท่าวังหลวง (วัดท่าบางหลวง)
– วัดประชาสามัคคี
– วัดป่าอุดมธรรมทักษิณาราม
ตำบลศรีฐาน (Si Than)
– วัดไชยวาสี
– วัดเตาไห
– วัดป่าศิลาเลข
– วัดศรีฐานนอก
– วัดศรีฐานใน
– วัดศรีพัฒนาราม

6. # อำเภอมหาชนะชัย (Maha Chana Chai District)

ตำบลฟ้าหยาด (Fa Yat)
– วัดกลางโพธิ์ชัย
– วัดฟ้าหยาด
– วัดมหาชนะชัย
– วัดมัคคสัญจาราม
– วัดสว่าง
– วัดสิริวนาราม
– วัดหอก่อง
ตำบลหัวเมือง (Hua Mueang)
– วัดกุดพันเขียว
– วัดคูสองชั้น
– วัดนาดี
– วัดพระพุทธบาทยโสธร
– วัดหนองตุ
– วัดหนองบัว (วัดบ้านหนองบัว)
– วัดหนองยาง
– วัดหัวเมือง
ตำบลคูเมือง (Khu Mueang)
– วัดคูเมือง
– วัดบ้านขาม
– วัดบ้านคุ้ม
– วัดพลไว
– วัดสำโรง (วัดสระบัวบาน)
ตำบลผือฮี (Phue Hi)
– วัดปุณณสิริวนาราม
– วัดมหาธาตุ
– วัดเวินชัย
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดหนองบัวบาน
– วัดอรุณาราม
ตำบลบากเรือ (Bak Ruea)
– วัดดงยาง
– วัดดอนผึ้ง
– วัดดอนเรือ
– วัดท่าช้าง
– วัดบากเรือ
– วัดปอแดง
– วัดป่าหอพระคุณ
ตำบลม่วง (Muang)
– วัดท่าสมอ
– วัดบัวขาว
– วัดบ้านโคกสมบูรณ์วนาราม
– วัดบ้านม่วง
– วัดบ้านอาจ
– วัดโพธาราม
– วัดเหมือดขาว
– วัดเหล่าใหญ่
ตำบลโนนทราย (Non Sai)
– วัดโชติการาม
– วัดบ้านแดง
– วัดยางกลาง
– วัดศรีวีรวงศาราม
– วัดสุรพาราม
– วัดหนามแท่ง
ตำบลบึงแก (Bueng Kae)
– วัดชัยชนะ
– วัดบ้านบอน
– วัดบูรพาพรหมรังษี
– วัดบูรพาราม
– วัดป่าสุเมธีธรรมคุณ
– วัดโพธิกาญจนาราม
– วัดสระปทุมวนาราม
– วัดอุตตมังคลาราม
– วัดอุทยาราม
ตำบลพระเสาร์ (Phra Sao)
– วัดขาทราย
– วัดโนนงิ้ว
– วัดโนนยาง
– วัดบ้านแดง
– วัดปลาปึ่ง
– วัดป่าหนองบัวแดง
– วัดพระธาตุบุญตา
– วัดพระเสาร์
– วัดหัวดง
ตำบลสงยาง (Song Yang)
– วัดชัยพฤกษ์
– วัดดงขวาง
– วัดตรีสุวรรณาราม
– วัดธาตุทอง
– วัดป่าดอนธาตุ
– วัดสงยาง

7. # อำเภอค้อวัง (Kho Wang District)

ตำบลค้อวัง (Kho Wang)
– วัดค้อวัง
– วัดบ้านเปาะ
– วัดบ้านเหล่าน้อย
– วัดป่าลำดวน
– วัดผิผ่วน
– วัดมะมาย
ตำบลฟ้าห่วน (Fa Huan)
– วัดดงมะหรี่
– วัดบ้านแข่
– วัดพลเมือง
– วัดฟ้าห่วนใต้
– วัดฟ้าห่วนเหนือ
ตำบลกุดน้ำใส (Kut Nam Sai)
– วัดไชยมงคล
– วัดท่าสะอาด
– วัดบูรพา
– วัดพระโต
– วัดโพธิ์สมโพธิ
– วัดศรีสะอาด
– วัดศรีอุทัย
– วัดสว่าง
– วัดสังฆรักษ์
– วัดสุจิตตะสังขะวนาราม
ตำบลน้ำอ้อม (Nam Om)
– วัดชัยชนะ
– วัดศรีสว่าง
– วัดศรีสำราญ
– วัดศิริมงคลาราม
– วัดศิริมังคลาราม
– วัดสระแก้ว
– วัดสิงห์ทอง

8. # อำเภอเลิงนกทา (Loeng Nok Tha District)

ตำบลบุ่งค้า (Bung Kha)
– วัดโคกก่อง
– วัดโคกเจริญ
– วัดช่องเม็ก
– วัดธรรมรังษีนิคมเขต
– วัดบูรพา
– วัดป่าหนองบก
– วัดป่าหนองเลิงคำ
– วัดพันธุธรรมาราม
– วัดเลิศรังษี
– วัดศรีสมพร
– วัดหนองแคนน้อย
ตำบลสวาท (Sa wat)
– วัดทองวิลัย
– วัดท่าประชุม
– วัดนาจาน
– วัดป่าดอนฮี
– วัดพรหมนิยม
– วัดพรหมวิหาร
– วัดโพธิ์ศรีทอง
– วัดมิสสกวัน
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดโสมนัสสถาน (วัดบ้านดอนฮี)
ตำบลห้องแซง (Hong Saeng)
– วัดโคกใหญ่
– วัดโนนแดง
– วัดบ้านหนองบึง
– วัดบุญเรือง
– วัดประชาศิริธรรมาราม
– วัดป่าจันทวนาราม
– วัดป่าชาด
– วัดโพธาราม
– วัดวิเวการาม
– วัดศรีบุญเรือง
ตำบลสามัคคี (Sa mak khi)
– วัดเกษตรพัฒนา
– วัดคอนสาย
– วัดโคกสว่าง
– วัดโชติการาม
– วัดนาจาน
– วัดนาเซ
– วัดสามัคคี (วัดสามัคคีวนาราม)
ตำบลกุดเชียงหมี (Kut Chiang Mi)
– วัดชัยมงคล
– วัดท่ามงคล
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดสวาสดิ์
– วัดห้วยยาง (วัดปฐมิการาม)
ตำบลสามแยก (Sam Yaek)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดเขมไชยาราม
– วัดคำสว่างสุขาราม
– วัดบูรพาหนองสิม
– วัดพรสวรรค์
– วัดพิทักษ์วนาราม
– วัดภูกระแต
– วัดสุมังคลาราม (วัดบ้านด่าน)
– วัดห้วยกอย
ตำบลกุดแห่ (Kut Hae)
– วัดกุดมะฮง
– วัดดอนม่วง
– วัดป่าสุนทราราม (วัดบ้านกุดแห่)
– วัดโพธิ์ไทร
– วัดภูถ้ำพระ
– วัดลิขิตาราม (วัดลิขิตตาราม)
– วัดโสภณาราม
– วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ์
ตำบลโคกสำราญ (Khok Sam ran)
– วัดกุดมงคล
– วัดเขมิยาราม
– วัดโคกสำราญ
– วัดดอนศิลา
– วัดบ้านหนองยาง
– วัดป่าไทรย้อย
– วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช
– วัดศรีวิลัย
– วัดหินสิ่ว
– วัดอินทาวาส
ตำบลสร้างมิ่ง (Sang Ming)
– วัดคึมยาว
– วัดโนนชาด
– วัดบูรพาโนนหาด (วัดบูรพา)
– วัดศรีวิลัย
– วัดศรีสำราญ
– วัดสร้างมิ่ง
– วัดสว่างวังไฮ
– วัดแสนสำราญ
– วัดหินเหล็กไฟ
– วัดเหล่าอาภรณ์
ตำบลศรีแก้ว (Si Kaeo)
– วัดดวงมณี
– วัดศรีแก้ว
– วัดศรีสวัสดิ์

9. # อำเภอไทยเจริญ (Thai Charoen District)

ตำบลไทยเจริญ (Thai Cha roen)
– วัดไทยเจริญ
– วัดป่าชาปฐม
– วัดพนอมตาว
– วัดห้วยยาง
ตำบลน้ำคำ (Nam Kham)
– วัดคำสร้างบ่อ
– วัดลัฎฐิวัน
– วัดอัมพวัน
ตำบลส้มผ่อ (Som Pho)
– วัดนางาม
– วัดนาสาน
– วัดโนนแดง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดเหล่าหันทราย
ตำบลคำเตย (Kham Toei)
– วัดสิงห์ทอง
– วัดหนองซ่งแย้
– วัดหนองลุมพุก
– วัดหนองสวรรค์
ตำบลคำไผ่ (Kham Phai)
– วัดคำไผ่เหนือ
– วัดโชติเขตตาราม
– วัดท่าศรีใคร
– วัดโพธิ์ศรีตาราม
– วัดโสกน้ำใส
– วัดโสมนัสสยาราม
– วัดหนองสองห้อง

คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร คือ
“เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”