จังหวัดอำนาจเจริญ (Amnat Charoen Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (Amphoe Mueang Amnat Charoen)

ตำบลบุ่ง (Bung)
– วัดจันทิมา
– วัดดอนแดง
– วัดดอนหวาย
– วัดถ้ำพระสีห์วนาราม
– วัดเทพทวีธรรม
– วัดเทพมงคล
– วัดโนนใจดี
– วัดบ้านหนองแซง (วัดอำนาจเจริญ)
– วัดพระมงคลมิ่งเมือง
– วัดพันธุเวศน์ (วัดพันธุเวสน์)
– วัดโพธิ์ทอง
– วัดศรีบุญยืน
– วัดสระเกษ
– วัดสำราญนิเวศ
– วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม
ตำบลไก่คำ (Kai Kham)
– วัดโคกค่าย
– วัดบูรพา
– วัดป่าบ้านไก่คำ
– วัดป่าอรัญญวิเวก
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดราสิยาราม
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีโพธิ์ชัย
– วัดสามัคคีพัฒนา
– วัดหนองคลอง
ตำบลนาจิก (Na Chik)
– วัดเชือกนอก
– วัดเชือกใน
– วัดดอนเมย
– วัดโนนผึ้ง
– วัดบ้านก่อ
– วัดหนองนาเทิง
– วัดหนองปลิง
ตำบลปลาค้าว (Pla Khao)
– วัดโคกก่อง
– วัดฉิมพลี
– วัดป่าจันทน์
– วัดศรีโพธิ์ชัย
– วัดศรีมงคล
ตำบลเหล่าพรวน (Lao Pruan)
– วัดถ้ำแสงแก้ว
– วัดหนองบัว
– วัดเหล่าพรวน
ตำบลสร้างนกทา (Sang Nok Tha)
– วัดคำพะโอ
– วัดคำมะโค้ง
– วัดดงสีโท
– วัดโนนดู่
– วัดบ้านเดื่อ
– วัดบ้านบาก
– วัดภูผาผึ้ง
– วัดสร้างนกทา
– วัดหนองขาม
– วัดหนองแฝก
– วัดหนองหิน
ตำบลคึมใหญ่ (Khuem Yai)
– วัดคึมใหญ่
– วัดดอนไร่
– วัดนาคำ
– วัดนาแต้
– วัดป่าคำสมบูรณ์
– วัดภูเขาขาม
– วัดหนองเม็ก
– วัดหัวภู
ตำบลนาผือ (Na Phue)
– วัดกนิษฐานนท์
– วัดกุดปลาดุก
– วัดโคกกอก
– วัดโคกสวาสดิ์
– วัดโคกสูง
– วัดนาผือ
– วัดนาเรือง
– วัดวังแคน
– วัดเหล่าหนาด
ตำบลน้ำปลีก (Nam Plik)
– วัดกลาง
– วัดบ้านดอนดู่
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
– วัดสุวรรโณริส
ตำบลนาวัง (Na Wang)
– วัดกุดตากล้า
– วัดโคกช้างฮ้าย
– วัดดงสวาง
– วัดนาโพธิ์
– วัดนาวัง
– วัดนาวัด
– วัดป่าคำแหว่น
– วัดหนองมะแซว
ตำบลนาหมอม้า (Na Mo Ma)
– วัดแก้งกฐิน
– วัดดงเฒ่าเก่า
– วัดนาคำ
– วัดนายม
– วัดนาเยีย
– วัดนาอุดม
– วัดบูรพา
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดภูจำปา
– วัดระฆังทอง
– วัดหนองเรือ
ตำบลโนนโพธิ์ (Non Pho)
– วัดคำงูเหลือม
– วัดดงสวาง
– วัดโนนโพธิ์
– วัดป่าก้าวหน้าสามัคคี
– วัดป่าศรีสุขเกษม
– วัดโพธิ์ศิลา
ตำบลโนนหนามแท่ง (Non Nam Thaeng)
– วัดทับเมย
– วัดทิพยาราม
– วัดโสกโตน
ตำบลห้วยไร่ (Huai Rai)
– วัดโคกสว่าง
– วัดดอยสวรรค์
– วัดประชาสามัคคี
– วัดป่าโนนโพนเมือง
– วัดป่าสุขะวนาราม
– วัดพันธวิชา
– วัดเวฬุวัน
– วัดหนองตาใกล้
– วัดหนองแสง
ตำบลหนองมะแซว (Nong Ma saeo)
– วัดดงเจริญ
– วัดถ้ำแสงเพชร
– วัดสี่แยกแสงเพชร
– วัดหนองมะแซว
ตำบลกุดปลาดุก (Kut Pla Duk)
– วัดนาสีนวน
– วัดเนรัญชราราม
– วัดป่าติ้ว
– วัดป่านาเมือง
– วัดป่าลำสำราญ
– วัดห้วยร่องคำ
ตำบลดอนเมย (Don Moei)
– วัดเก่าน้ำคำ
ตำบลนายม (Na Yom)
– วัดทองสวาท
– วัดโนนทรายทอง
– วัดป่านาดอกไม้
– วัดป่าโพธิธรรม
– วัดหนองแห่
ตำบลนาแต้ (Na Tae)
– วัดกุดน้ำกิน
– วัดโคกสำราญ
– วัดธรรมรังสี
– วัดวิเวกแสงธรรม

2. # อำเภอชานุมาน (Amphoe Chanuman)

ตำบลชานุมาน (Cha nu man)
– วัดไชยมงคล
– วัดนิคมแปลง 1
– วัดป่าอุดมธรรม
– วัดเมธาสีตาราม
– วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์
– วัดรัตนวิจิตร
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมณีวัน
– วัดสุวรรณาราม
ตำบลโคกสาร (Khok San)
– วัดคันสูง
– วัดโคกสะอาด
– วัดแจ่มอารมณ์
– วัดศิริมงคล
– วัดศิลาราม
ตำบลคำเขื่อนแก้ว (Kham Khuean Kaeo)
– วัดจินดามณี
– วัดโนนสูง
– วัดป่าดงแสนแก้ว
– วัดป่าภูมะโรง
– วัดศรีมงคล
– วัดสมบูรณ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดแสนสำราญ
ตำบลโคกก่ง (Khok Kong)
– วัดนางามนาสำราญ
– วัดโนนศิลา
– วัดพุทธรักษา
– วัดศรีวิไล
– วัดสายนาดง
– วัดหินกอง
ตำบลป่าก่อ (Pa Ko)
– วัดป่าก่อศิลาราม
– วัดเวฬุวัน

3. # อำเภอปทุมราชวงศา (Amphoe Pathum Ratchawongsa)

ตำบลหนองข่า (Nong Kha)
– วัดทรงศิลา
– วัดศรีสว่าง
– วัดสำราญนิวาส
– วัดอนงคาราม
ตำบลคำโพน (Kham Phon)
– วัดโนนสำราญ
– วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม
– วัดผาสุกการาม
– วัดศรีชมภู
– วัดสุทธิกาวาส
– วัดหินกอง
– วัดอุดรมงคล
ตำบลนาหว้า (Na Wa)
– วัดนาหว้า
– วัดหนองแสง
– วัดห้วยงูเหลือม
ตำบลลือ (Lue)
– วัดโฆสิตาราม
– วัดจันทรังษี
– วัดเชตวนาราม
– วัดตรีสุขาราม
– วัดนาคำ
– วัดบ้านลืออุทธาทิพย์
– วัดมัชฌิมาราม
– วัดฤกษ์อุดม
– วัดศรีสุข
– วัดสุทธาวาส
ตำบลห้วย (Huai)
– วัดโคกศิริ
– วัดโชติการาม
– วัดไชยาราม
– วัดดอนดู่
– วัดป่าดงชัยศรี
– วัดป่าวังน้ำเย็น
– วัดโพนสูง
– วัดศรีปุญญนิมิต
– วัดสว่างใต้
– วัดสุคันธวารี
– วัดสุวัฒนาราม
– วัดเสลาราม
ตำบลโนนงาม (Non Ngam)
– วัดโนนงาม
– วัดอัมพวัน
ตำบลนาป่าแซง (Na Pa Saeng)
– วัดคำย่านาง
– วัดนาถาวร
– วัดบ้านโคกพระ
– วัดยางเครือพัฒนา
– วัดสามแยกชมภู
– วัดสามัคยาราม

4. # อำเภอพนา (Amphoe Phana)

ตำบลพนา (Pha na)
– วัดดอนขวัญ
– วัดดอนคึมใหญ่
– วัดตรีรัฐประชาสรรค์
– วัดเนกขัมมาราม
– วัดบูรพา
– วัดปัจฉิมวัน
– วัดพระเหลาเทพนิมิต
– วัดโพธาราม
– วัดม่วงสวาสดิ์
– วัดมัคคาราม
– วัดแสงทอง
ตำบลจานลาน (Chan Lan)
– วัดเกษร
– วัดตรีอรุณรัตน์
– วัดทุ่งสว่าง
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดเรืองฤทธิ์
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีอุดม
– วัดสว่าง
– วัดแสงอรุณ
– วัดอรัญญาไพศาล
ตำบลไม้กลอน (Mai Klon)
– วัดเขมาราม
– วัดไชยาติการาม
– วัดดอนม่วง
– วัดศรีมงคล
– วัดศรีสุนทราราม
– วัดสงบคารมณ์
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสันติธรรมาราม
– วัดสุคันธาราม
– วัดโสภณาราม
– วัดอัมพร
ตำบลพระเหลา (Phra Lao)
– วัดป่าตำแย
– วัดพนารักษ์ประชาราม
– วัดสว่างโสภิตาราม

5. # อำเภอเสนางคนิคม (Amphoe Senangkhanikhom)

ตำบลเสนางคนิคม (Se nang kha ni khom)
– วัดคึมข่า
– วัดเดื่อน้อย
– วัดตาลเลียน
– วัดนาไร่ใหญ่
– วัดนาสะอาด
– วัดป่านาสะอาด
– วัดโพธาราม
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดศรีใคร
– วัดหนองคล้า
ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดโป่งหิน
– วัดโพนทอง
– วัดหนองโน
– วัดอินทราราม
ตำบลไร่สีสุก (Rai Si Suk)
– วัดคึมชาติ
– วัดโคกสะอาด
– วัดนาหนองใหญ่
– วัดป่าธรรมรังสี
– วัดไร่สีสุก
ตำบลนาเวียง (Na Wiang)
– วัดโคกกลาง
– วัดนาเวียง
– วัดโนนสูง
– วัดห่องเตย
ตำบลหนองไฮ (Nong Hai)
– วัดนาอุดม
– วัดโนนสวาท
– วัดบ้านดอนหมู
– วัดหนองมะเสี่ยง
– วัดหนองไฮ
ตำบลหนองสามสี (Nong Sam Si)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดโนนสมบูรณ์
– วัดป่านรารักษ์
– วัดสว่างเนินกุง

6. # อำเภอหัวตะพาน (Amphoe Hua Taphan)

ตำบลหัวตะพาน (Hua Ta phan)
– วัดคำแหลม
– วัดดอนว่าน
– วัดพระศรีเจริญ
– วัดสวนสวรรค์
– วัดสิทธิยาราม
ตำบลคำพระ (Kham Phra)
– วัดไชยคำ
– วัดนาโนน
– วัดโนนหนามแท่ง
– วัดบ้านคำพระ
– วัดบุบผามาลา
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดศรีบุญเรือง
– วัดศรีมงคล
ตำบลเค็งใหญ่ (Kheng Yai)
– วัดเค็งใหญ่
– วัดบ้านชาด
– วัดบ้านดู่
– วัดบ้านเป้า
– วัดป่าบึงศิลาราม
– วัดป่าภิรมย์คำไหล
– วัดหนองงูเหลือม
– วัดหัวดง
ตำบลหนองแก้ว (Nong Kaeo)
– วัดเก่ากุง
– วัดโคกเลาะ
– วัดโนนค้อน้อย
– วัดบ่อชะเนง
– วัดบ้านเก่าบ่อ
– วัดหนองแก้ว
ตำบลโพนเมืองน้อย (Phon Mueang Noi)
– วัดขุมเหล็ก
– วัดชะแงะ
– วัดโนนค้อทุ่ง
– วัดโพนเมืองน้อย
– วัดเวียงหลวง
– วัดสันติวนาราม
– วัดหนองจอก
– วัดหนองแอวมอง
– วัดเหล่าขวาว
ตำบลสร้างถ่อน้อย (Sang Tho Noi)
– วัดคำข่า
– วัดคำน้อย
– วัดคึมน้อย
– วัดดงใหญ่แก้ววิไล
– วัดโนนแคน
– วัดป่าหนองไหล
– วัดศรีคุณคันธรส
– วัดศรีทอง
– วัดสร้างถ่อนอก
– วัดสร้างถ่อใน
ตำบลจิกดู่ (Chik Du)
– วัดดู่ใน
– วัดโนนผักหวาน
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดโพนขวาว
– วัดหนองเทา
– วัดหนองยอ
ตำบลรัตนวารี (Rat ta na wa ri)
– วัดบูรพา
– วัดปัญจสมณาราม
– วัดรัตนวารี
– วัดสระรังษี
– วัดหนองแสง
– วัดอัมพวัน

7. # อำเภอลืออำนาจ (Amphoe Lue Amnat)

ตำบลอำนาจ (Am nat)
– วัดยางช้า
– วัดหนองไผ่
– วัดหนองหิ้ง
– วัดอำนาจ
ตำบลดงมะยาง (Dong Ma yang)
– วัดโคกกลาง (วัดเจริญจิต)
– วัดชมภูกุดสิน
– วัดดงมะยาง
– วัดบ้านม่วง
– วัดบ้านแย
– วัดป่าศรัทธาสามัคคี
– วัดหนองแคน
– วัดหนองนกหอ
– วัดเหล่าแก้ว
ตำบลเปือย (Pueai)
– วัดกุงชัย
– วัดน้ำท่วม
– วัดบ้านจอก
– วัดป่าอรุโณทัย
– วัดโพธิ์ศิลา
– วัดอัมพวัน
ตำบลดงบัง (Dong Bang)
– วัดดงบัง
– วัดดอนชี
– วัดโนนจาน
– วัดศรีรัตนอินทร์นาราม
– วัดหนองยาง
– วัดเหล่าฝ้าย
ตำบลโคกกลาง (Kok glang)
– วัดกุลเชฎโฐ
ตำบลแมด (Maet)
– วัดน้ำซับ
– วัดป่าหนองยศ
– วัดแมดนอก
– วัดแมดใน
– วัดเหล่าฝ้ายน้อย
ตำบลไร่ขี (Rai kee)
– วัดนาดี
– วัดนาล้อม
– วัดนาอุดม
– วัดฟ้าห่วน
– วัดไร่ขี
– วัดเหล่าเลิง