จังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Province)

รายชื่อวัดในจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามอำเภอ และตำบล

1. # อำเภอเมืองอุบลราชธานี (Amphoe Mueang Ubon Ratchathani)

ตำบลในเมือง (Nai Mueang)
– วัดกลาง
ตำบลหัวเรือ (Hua Ruea)
ตำบลหนองขอน (Nong Khon)
ตำบลปทุม (Pa thum)
ตำบลขามใหญ่ (Kham Yai)
– วัดก้านเหลือง
ตำบลแจระแม (Chae ra mae)
ตำบลหนองบ่อ (Nong Bo)
ตำบลไร่น้อย (Rai Noi)
ตำบลกระโสบ (Kra sop)
– วัดกระโสบ
ตำบลกุดลาด (Kut Lat)
ตำบลขี้เหล็ก (Khi lek)
ตำบลปะอาว (Pa-ao)

2. # อำเภอโขงเจียม (Amphoe Khong Chiam)

ตำบลโขงเจียม (Khong Chiam)
ตำบลห้วยยาง (Huai Yang)
ตำบลนาโพธิ์กลาง (Na Pho Klang)
ตำบลหนองแสงใหญ่ (Nong Saeng Yai)
ตำบลห้วยไผ่ (Huai Phai)

3. # อำเภอเขมราฐ (Amphoe Khemarat)

ตำบลเขมราฐ (Khemarat)
ตำบลเขามป้อม (Kham Pom)
ตำบลเเจียด (Chiat)
ตำบลเหนองผือ (Nong Phue)
ตำบลเนาแวง (Na Waeng)
ตำบลเแก้งเหนือ (Kaeng Nuea)
ตำบลเหนองนกทา (Nong Nok Tha)
ตำบลเหนองสิม (Nong Sim)
ตำบลเหัวนา (Hua Na

4. # อำเภอเขื่องใน (Amphoe Khueang Nai)

ตำบลเขื่องใน (Khueang Nai)
– วัดกวางคำ
– วัดกุดกะเสียน
ตำบลสร้างถ่อ (Sang Tho)
ตำบลค้อทอง (Kho Thong)
ตำบลก่อเอ้ (Ko E)
ตำบลหัวดอน (Hua Don)
ตำบลชีทวน (Chi Thuan)
ตำบลท่าไห (Tha Hai)
ตำบลนาคำใหญ่ (Na Kham Yai)
ตำบลแดงหม้อ (Daeng Mo)
ตำบลธาตุน้อย (That Noi)
ตำบลบ้านไทย (Ban Thai)
ตำบลบ้านกอก (Ban Kok)
ตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai)
– วัดกลางน้อย
ตำบลโนนรัง (Non Rang)
ตำบลยางขี้นก (Yang Khi Nok)
– วัดก่อน้อย
ตำบลศรีสุข (Si Suk)
ตำบลสหธาตุ (Sahathat)
ตำบลหนองเหล่า (Nong Lao)

5. # อำเภอเดชอุดม (Amphoe Det Udom)

ตำบลเมืองเดช (Mueang Det)
ตำบลนาส่วง (Na Suang)
ตำบลนาเจริญ (Na Charoen)
ตำบลทุ่งเทิง (Thung Thoeng)
ตำบลสมสะอาด (Som Sa-at)
ตำบลกุดประทาย (Kut Prathai)
ตำบลตบหู (Top Hu)
ตำบลกลาง (Klang)
ตำบลแก้ง (Kaeng)
ตำบลท่าโพธิ์ศรี (Tha Pho Si)
ตำบลบัวงาม (Bua Ngam)
ตำบลคำครั่ง (Kham Khrang)
ตำบลนากระแซง (Na Krasaeng)
ตำบลโพนงาม (Phon Ngam)
ตำบลป่าโมง (Pa Mong)
ตำบลโนนสมบูรณ์ (Non Sombun)

6. # อำเภอดอนมดแดง (Amphoe Don Mot Daeng)

ตำบลดอนมดแดง (Don Mot Daeng)
– วัดกุดกั่ว ******************************** 2
ตำบลเหล่าแดง (Lao Daeng)
– วัดกระบูน
ตำบลท่าเมือง (Tha Mueang)
ตำบลคำไฮใหญ่ (Kham Hai Yai)

7. # อำเภอตระการพืชผล (Amphoe Trakan Phuet Phon)

ตำบลตระการ (Tra kan)
ตำบลขุหลุ (Khu lu)
– วัดกุญชราราม
ตำบลกระเดียน (Kra dian)
ตำบลเกษม (Ka sem)
– วัดกึ่งพุทธกาล
ตำบลกุศกร (Kut sa kon)
ตำบลขามเปี้ย (Kham Pia)
ตำบลคอนสาย (Khon Sai)
ตำบลโคกจาน (Khok Chan)
ตำบลนาพิน (Na Phin)
ตำบลนาสะไม (Na Sa mai)
ตำบลโนนกุง (Non Kung)
ตำบลตากแดด (Tak Daet)
ตำบลไหล่ทุ่ง (Lai Thung)
ตำบลเป้า (Pao)
ตำบลเซเป็ด (Se Pet)
ตำบลสะพือ (Sa phue)
ตำบลหนองเต่า (Nong Tao)
ตำบลถ้ำแข้ (Tham Khae)
ตำบลท่าหลวง (Tha Luang)
ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา (Huai Fai Phat tha na)
ตำบลกุดยาลวน (Kut Ya Luan)
– วัดการุณญาวาส
ตำบลบ้านแดง (Ban Daeng)
ตำบลคำเจริญ (Kham Cha roen)

8. # อำเภอตาลสุม (Amphoe Tan Sum)

ตำบลตาลสุม (Tan Sum)
ตำบลสำโรง (Samrong)
ตำบลจิกเทิง (Chik Thoeng)
ตำบลหนองกุง (Nong Kung)
ตำบลนาคาย (Na Khai)
ตำบลคำหว้า (Kham Wa)

9. # อำเภอทุ่งศรีอุดม (Amphoe Thung Si Udom)

ตำบลหนองอ้ม (Nong Om)
ตำบลนาเกษม (Na Kasem)
ตำบลกุดเรือ (Kut Ruea)
ตำบลโคกชำแระ (Khok Chamrae)
ตำบลนาห่อม (Na Hom)

10. # อำเภอนาจะหลวย (Amphoe Na Chaluai)

ตำบลนาจะหลวย (Na Cha luai)
ตำบลโนนสมบูรณ์ (Non Som bun)
– วัดกวางดีด
ตำบลพรสวรรค์ (Phon Sa wan)
ตำบลบ้านตูม (Ban Tum)
ตำบลโสกแสง (Sok Saeng)
ตำบลโนนสวรรค์ (Non Sa wan)

11. # อำเภอนาตาล (Amphoe Na Tan)

ตำบลนาตาล (Na Tan)
ตำบลพะลาน (Phalan)
ตำบลกองโพน (Kong Phon)
ตำบลพังเคน (Phang Khen)

12. # อำเภอนาเยีย (Amphoe Na Yia)

ตำบลนาเยีย (Na Yia)
ตำบลนาดี (Na Di)
ตำบลนาเรือง (Na Rueang)

13. # อำเภอน้ำขุ่น (Amphoe Nam Khun)

ตำบลตาเกา (Ta Kao)
ตำบลไพบูลย์ (Phaibun)
ตำบลขี้เหล็ก (Khilek)
ตำบลโคกสะอาด (Khok Sa-at)

14. # อำเภอน้ำยืน (Amphoe Nam Yuen)

ตำบลโซง (Song)
ตำบลยาง (Yang)
ตำบลโดมประดิษฐ์ (Dom Pradit)
ตำบลบุเปือย (Bu Pueai)
ตำบลสีวิเชียร (Si Wichian)
ตำบลยางใหญ่ (Yang Yai)
ตำบลเก่าขาม (Kao Kham)

15. # อำเภอบุณฑริก (Amphoe Buntharik)

ตำบลโพนงาม (Phon Ngam)
ตำบลห้วยข่า (Huai Kha)
ตำบลคอแลน (Kho Laen)
ตำบลนาโพธิ์ (Na Pho)
ตำบลหนองสะโน (Nong Sa no)
– วัดกรุงเจริญ
ตำบลโนนค้อ (Non Kho)
ตำบลบัวงาม (Bua Ngam)
ตำบลบ้านแมด (Ban Maet)

16. # อำเภอโพธิ์ไทร (Amphoe Pho Sai)

ตำบลโพธิ์ไทร (Pho Sai)
ตำบลม่วงใหญ่ (Muang Yai)
ตำบลสำโรง (Samrong)
ตำบลสองคอน (Song Khon)
ตำบลสารภี (Saraphi)
ตำบลเหล่างาม (Lao Ngam)

17. # อำเภอพิบูลมังสาหาร (Amphoe Phibun Mangsahan)

ตำบลพิบูล (Phi bun)
– วัดกลาง
ตำบลกุดชมภู (Kut Chom Phu)
ตำบลดอนจิก (Don Chik)
ตำบลทรายมูล (Sai Mun)
ตำบลนาโพธิ์ (Na Pho)
ตำบลโนนกลาง (Non Klang)
ตำบลโพธิ์ไทร (Pho Sai)
ตำบลโพธิ์ศรี (Pho Si)
ตำบลระเว (Ra we)
– วัดกิตติราชเจริญศรี
ตำบลไร่ใต้ (Rai Tai)
ตำบลหนองบัวฮี (Nong Bua Hi)
ตำบลอ่างศิลา (Ang Sila)
ตำบลโนนกาหลง (Non Ka long)
ตำบลบ้านแขม (Ban Khaem)

18. # อำเภอม่วงสามสิบ (Amphoe Muang Sam Sip)

ตำบลม่วงสามสิบ (Muang Sam Sip)
ตำบลเหล่าบก (Lao Bok)
ตำบลดุมใหญ่ (Dum Yai)
ตำบลหนองช้างใหญ่ (Non Chang Yai)
ตำบลหนองเมือง (Nong Mueang)
ตำบลเตย (Toei)
ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม (Yang Sak Krapho Lum)
ตำบลหนองไข่นก (Nong Khai Nok)
ตำบลหนองเหล่า (Nong Lao)
ตำบลหนองฮาง (Nong Hang)
ตำบลยางโยภาพ (Yang Yo Phap)
ตำบลไผ่ใหญ่ (Phai Yai)
ตำบลนาเลิง (Na Loeng)
ตำบลโพนแพง (Phon Phaeng)

19. # อำเภอกุดข้าวปุ้น (Amphoe Kut Khaopun)

ตำบลข้าวปุ้น (Khaopun)
ตำบลโนนสวาง (Non Sawang)
ตำบลแก่งเค็ง (Kaeng Kheng)
ตำบลกาบิน (Ka Bin)
ตำบลหนองทันน้ำ (Nong Than Nam)

20. # อำเภอวารินชำราบ (Amphoe Warin Chamrap)

ตำบลวารินชำราบ (Warin Chamrap)
ตำบลธาตุ (That)
ตำบลท่าลาด (Tha Lat)
ตำบลโนนโหนน (Non Non)
ตำบลคูเมือง (Khu Mueang)
ตำบลสระสมิง (Sa Saming)
ตำบลคำน้ำแซบ (Kham Nam Saep)
ตำบลบุ่งหวาย (Bung Wai)
ตำบลคำขวาง (Kham Khwang)
ตำบลโพธิ์ใหญ่ (Pho Yai)
ตำบลแสนสุข (Saen Suk)
ตำบลหนองกินเพล (Nong Kin Phen)
ตำบลโนนผึ้ง (Non Phueng)
ตำบลเมืองศรีไค (Mueang Si Khai)
ตำบลห้วยขะยูง (Huai Khayung)
ตำบลบุ่งไหม (Bung Mai)

21. # อำเภอศรีเมืองใหม่ (Amphoe Si Mueang Mai)

ตำบลนาคำ (Na Kham)
ตำบลแก้งกอก (Kaeng Kok)
ตำบลเอือดใหญ่ (Ueat Yai)
ตำบลวาริน (Warin)
ตำบลลาดควาย (Lat Khwai)
ตำบลสงยาง (Song Yang)
ตำบลตะบ่าย (Ta Bai)
ตำบลคำไหล (Kham Lai)
ตำบลหนามแท่ง (Nam Thaeng)
ตำบลนาเลิน (Na Loen)
ตำบลดอนใหญ่ (Don Yai)

22. # อำเภอสว่างวีระวงศ์ (Amphoe Sawang Wirawong)

ตำบลสว่าง (Sa wang)
ตำบลแก่งโดม (Kaeng Dom)
ตำบลท่าช้าง (Tha Chang)
– วัดกุญชรดิตถาราม
ตำบลบุ่งมะแลง (Bung Ma laeng)

23. # อำเภอสำโรง (Amphoe Samrong)

ตำบลสำโรง (Samrong)
ตำบลโคกก่อง (Khok Kong)
ตำบลหนองไฮ (Nong Hai)
ตำบลค้อน้อย (Kho Noi)
– วัดกระแอกน้อย
ตำบลโนนกาเล็น (Non Ka Len)
ตำบลโคกสว่าง (Khok Sawang)
ตำบลโนนกลาง (Non Klang)
ตำบลบอน (Bon)
ตำบลขามป้อม (Kham Pom)

24. # อำเภอสิรินธร (Amphoe Sirindhorn)

ตำบลคันไร่ (Khan Rai)
ตำบลช่องเม็ก (Chong Mek)
ตำบลโนนก่อ (Non Ko)
ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (Nikhom Sang Ton Eng Lam Dom Noi)
ตำบลฝางคำ (Fang Kham)
ตำบลคำเขื่อนแก้ว (Kham Khuean Kaeo)

25. # อำเภอเหล่าเสือโก้ก (Amphoe Lao Suea Kok)

ตำบลเหล่าเสือโก้ก (Lao Suea Kok)
ตำบลโพนเมือง (Phon Mueang)
ตำบลแพงใหญ่ (Phaeng Yai)
ตำบลหนองบก (Nong Bok)