จังหวัดเลย (Loei Province) วัดในจังหวัดเลย แยกตามอำเภอ และตำบล

# อำเภอเมืองเลย (Amphoe Mueang Loei)

ตำบลกุดป่อง (Kut Pong)
ตำบลเมือง (Mueang)
ตำบลนาอ้อ (Na O)
ตำบลกกดู่ (Kok Du)
ตำบลน้ำหมาน (Nam Man)
ตำบลเสี้ยว (Siao)
ตำบลนาอาน (Na An)
ตำบลนาโป่ง (Na Pong)
ตำบลนาดินดำ (Na Din Dam)
ตำบลน้ำสวย (Nam Suai)
ตำบลชัยพฤกษ์ (Chaiyaphruek)
ตำบลนาแขม (Na Khaem)
ตำบลศรีสองรัก (Si Song Rak)
ตำบลกกทอง (Kok Thong)

# อำเภอนาด้วง (Amphoe Na Duang)

ตำบลนาด้วง (Na Duang)
ตำบลนาดอกคำ (Na Dok Kham)
ตำบลท่าสะอาด (Tha Sa-at)
ตำบลท่าสวรรค์ (Tha Sawan)

# อำเภอเชียงคาน (Amphoe Chiang Khan)

ตำบลเชียงคาน (Chiang Khan)
ตำบลธาตุ (That)
ตำบลนาซ่าว (Na Sao)
ตำบลเขาแก้ว (Khao Kaeo)
ตำบลปากตม (Pak Tom)
ตำบลบุฮม (Bu Hom)
ตำบลจอมศรี (Chom Si)
ตำบลหาดทรายขาว (Hat Sai Khao)

# อำเภอปากชม (Amphoe Pak Chom)

ตำบลปากชม (Pak Chom)
ตำบลเชียงกลม (Chiang Klom)
ตำบลหาดคัมภีร์ (Hat Khamphi)
ตำบลห้วยบ่อซืน (Huai Bo Suen)
ตำบลห้วยพิชัย (Huai Phichai)
ตำบลชมเจริญ (Chom Charoen)

# อำเภอด่านซ้าย (Amphoe Dan Sai)

ตำบลด่านซ้าย (Dan Sai)
ตำบลปากหมัน (Pak Man)
ตำบลนาดี (Na Di)
ตำบลโคกงาม (Khok Ngam)
ตำบลโพนสูง (Phon Sung)
ตำบลอิปุ่ม (Ipum)
ตำบลกกสะทอน (Kok Sathon)
ตำบลโป่ง (Pong)
ตำบลวังยาว (Wang Yao)
ตำบลนาหอ (Na Ho)

# อำเภอนาแห้ว (Amphoe Na Haeo)

ตำบลนาแห้ว (Na Haeo)
ตำบลแสงภา (Saeng Pha)
ตำบลนาพึง (Na Phueng)
ตำบลนามาลา (Na Ma La)
ตำบลเหล่ากอหก (Lao Ko Hok)

# อำเภอภูเรือ (Amphoe Phu Ruea)

ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
ตำบลท่าศาลา (Tha Sala)
ตำบลร่องจิก (Rong Chik)
ตำบลปลาบ่า (Pla Ba)
ตำบลลาดค่าง (Lat Khang)
ตำบลสานตม (San Tom)

# อำเภอท่าลี่ (Amphoe Tha Li)

ตำบลท่าลี่ (Tha Li)
ตำบลหนองผือ (Nong Phue)
ตำบลอาฮี (A Hi)
ตำบลน้ำแคม (Nam Khaem)
ตำบลโคกใหญ่ (Khok Yai)
ตำบลน้ำทูน (Nam Thun)

# อำเภอวังสะพุง (Amphoe Wang Saphung)

ตำบลวังสะพุง (Wang Saphung)
ตำบลทรายขาว (Sai Khao)
ตำบลหนองหญ้าปล้อง (Nong Ya Plong)
ตำบลหนองงิ้ว (Nong Ngio)
ตำบลปากปวน (Pak Puan)
ตำบลผาน้อย (Pha Noi)
ตำบลผาบิ้ง (Pha Bing)
ตำบลเขาหลวง (Khao Luang)
ตำบลโคกขมิ้น (Khok Khamin)
ตำบลศรีสงคราม (Si Songkhram)

# อำเภอภูกระดึง (Amphoe Phu Kradueng)

ตำบลศรีฐาน (Si Than)
ตำบลผานกเค้า (Pha Nok Khao)
ตำบลภูกระดึง (Phu Kradueng)
ตำบลห้วยส้ม (Huai Som)

# อำเภอภูหลวง (Amphoe Phu Luang)

ตำบลภูหอ (Phu Ho)
ตำบลหนองคัน (Nong Khan)
ตำบลห้วยสีเสียด (Huai Sisiat)
ตำบลเลยวังไสย์ (Loei Wang Sai)
ตำบลแก่งศรีภูมิ (Kaeng Si Phum)

# อำเภอผาขาว (Amphoe Pha Khao)

ตำบลผาขาว (Pha Khao)
ตำบลท่าช้างคล้อง (Tha Chang Khlong)
ตำบลโนนปอแดง (Non Po Daeng)
ตำบลโนนป่าซาง (Non Pa Sang)
ตำบลบ้านเพิ่ม (Ban Phoem)

# อำเภอเอราวัณ (Amphoe Erawan)

ตำบลผาอินทร์แปลง (Pha In Plaeng)
ตำบลเอราวัณ (Erawan)
ตำบลผาสามยอด (Pha Sam Yot)
ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ (Sap Phaiwan)

# อำเภอหนองหิน (Amphoe Nong Hin)

ตำบลหนองหิน (Nong Hin)
ตำบลตาดข่า (Tat Kha)
ตำบลปวนพุ (Puan Phu)