วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่เดินทางไป วัดเจียระดับ (Wat Chia Ra Dap) ซอยสุวินทวงศ์ 33 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530