ตำบลท่าจีน ชื่อวัดในเขตตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
– วัดชีผ้าขาว
– วัดหลังศาลประสิทธิ์
– วัดน้อยนางหงษ์ (วัดหงษ์อรุณรัศมี)
– วัดใหญ่จอมปราสาท
– วัดกลางอ่างแก้ว