วัดกำแพง (Wat Kam Phaeng) เลขที่ 45 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่เดินทางไป วัดกำแพง (Wat Kam Phaeng) เลขที่ 45 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150