วัดคลองเตยใน ตั้งอยู่ที่ 472 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วัดคลองเตยใน ตั้งอยู่ที่ 472 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วัดคลองเตยใน ตั้งอยู่ที่ 472 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


แผนที่ทางไปวัดคลองเตยใน