วัดจามเทวี (Wat Cham Devi) หมู่ 5 ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

วัดจามเทวี (Wat Cham Devi) หมู่ 5 ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 @ http://www.Wat.today/ @ http://www.วัด.ไทย/ – Spherical Image – RICOH THETA

แผนที่เดินทางไป วัดจามเทวี (Wat Cham Devi) หมู่ 5 ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000