วัดฉิมพลีสุทธาวาส (Wat Chimphli Sutthawat) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดฉิมพลีสุทธาวาส (Wat Chimphli Sutthawat) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดฉิมพลีสุทธาวาส (Wat Chimphli Sutthawat) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดฉิมพลีสุทธาวาส (Wat Chimphli Sutthawat) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดฉิมพลีสุทธาวาส (Wat Chimphli Sutthawat) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดฉิมพลีสุทธาวาส (Wat Chimphli Sutthawat) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดป่าเลไลยก์ (ร้าง) วัดฉิมพลีสุทธาวาส (Wat Chimphli Sutthawat) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120