วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนน จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร (Wat Chana Songkhram) ตั้งอยู่ที่ ถนน จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร (Wat Chana Songkhram) ตั้งอยู่ที่ ถนน จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200