วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) ตั้งอยู่ที่ 375 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) ตั้งอยู่ที่ 375 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) ตั้งอยู่ที่ 375 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


แผนที่ไปวัดชัยมงคล (วัดช่างแสง)