วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) 199 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) 199 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) 199 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


แผนที่ทางไปวัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม)