วัดทุ่งลานนา 165 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วัดทุ่งลานนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัดทุ่งลานนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร