วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 66 เชิงสะพานเทเวศร์นฤมิตร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 66 เชิงสะพานเทเวศร์นฤมิตร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 66 เชิงสะพานเทเวศร์นฤมิตร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


แผนที่เดินทางไป วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง