วัดปรินายก วรวิหาร 1 ถนน ปรินายกเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดปรินายก วรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดปรินายก วรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร