วัดปลูกศรัทธา (วัดสี่) หรือ “วัดปลูก” 85 หมู่ 3 อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520