วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) 41 ซ.ประชาสงเคราะห์ 27 แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร)

วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร)

อุโบสถวัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร)

อุโบสถวัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร)

วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร)

วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร)