วัดพระเนตร (Wat Phra Nate) ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

วัดพระเนตร (Wat Phra Nate) ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

วัดพระเนตร (Wat Phra Nate) ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

แผนที่เดินทางไป วัดพระเนตร (Wat Phra Nate) ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000