วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) [Wat Matchantikaram] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) [Wat Matchantikaram] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) [Wat Matchantikaram] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) [Wat Matchantikaram] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) [Wat Matchantikaram] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) [Wat Matchantikaram] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) [Wat Matchantikaram] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่เดินทางไป วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) [Wat Matchantikaram] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800