วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เลขที่ 40 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

วัดยานนาวา (Wat Yannawa) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เลขที่ 40 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

วัดยานนาวา (Wat Yannawa) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เลขที่ 40 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120