วัดราชคฤห์วรวิหาร [วัดมอญ] (Wat Rajkrueh) ตั้งอยู่เลขที่ 434 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่เดินทางไป วัดราชคฤห์วรวิหาร (Wat Rajkrueh) ตั้งอยู่เลขที่ 434 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600