วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) 1199 ซอย 101/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (Wat Vachiratham Satit Worawihan) (วัดทุ่งสาธิต) 1199 ซอย 101/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (Wat Vachiratham Satit Worawihan) (วัดทุ่งสาธิต) 1199 ซอย 101/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร