วัดวังหลวง (Wat Wang Luang) ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 1 บ้านวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130

แผนที่เดินทางไป วัดวังหลวง (Wat Wang Luang) ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 1 บ้านวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130