วัดวิมลโภคาราม (Wat Wimon Phokharam) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

วัดวิมลโภคาราม (Wat Wimon Phokharam) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

วัดวิมลโภคาราม (Wat Wimon Phokharam) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130