วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่อยู่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (Wat Saket Ratchaworamahawiharn) ที่อยู่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (Wat Saket Ratchaworamahawiharn) ที่อยู่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (Wat Saket Ratchaworamahawiharn) ที่อยู่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (Wat Saket Ratchaworamahawiharn) ที่อยู่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100