วัดสังฆราชา ( วัดสอง) (Wat Sangkaracha) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 5 ซอยลาดกระบัง 3 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วัดสังฆราชา ( วัดสอง) (Wat Sangkaracha) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 5 ซอยลาดกระบัง 3 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วัดสังฆราชา ( วัดสอง) (Wat Sangkaracha) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 5 ซอยลาดกระบัง 3 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 

ติดตามดูภาพทั้งหมดเพื่มเติม ได้ที่ Page Facebook

 

แผนที่เดินทางไป วัดสังฆราชา ( วัดสอง) (Wat Sangkaracha)