วัดสารภี (Wat Saraphi) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

วัดสารภี (Wat Saraphi) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

วัดสารภี (Wat Saraphi) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000