วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ริมทางรถไฟสายตะวันออก หมู่ที่ ๕ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร