วัดเวฬุราชิณ (Wat Weru Rachin) ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่เดินทางไป วัดเวฬุราชิณ (Wat Weru Rachin) ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600