วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม 99 หมู่ 15 สุขุมวิท 103 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม แขวงสวนหลวง เขตวัดสวนหลวง กรุงเทพมหานคร