พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย (Mahathat Chedi Sriviangchai) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110 @ http://www.Wat.today/ @ http://www.วัด.ไทย/ – Spherical Image – RICOH THETA

แผนที่เดินทางไป พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย (Mahathat Chedi Sriviangchai) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110

รูปภาพของ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย (Mahathat Chedi Sriviangchai) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110